Chúa Nhật 3

Mùa Chay

Năm B

 

Người là bụi tro sẽ trở về tro bụi

Người ta kể lại câu chuyện sau đây rất có ư nghĩa: A Lịch Sơn là Đại Đế Hy Lạp và cũng là một tướng rất tài, đánh trăm trận trăm thắng. Ông có mộng bá chủ thế giới. Nhưng oái oăm thay ông chết rất trẻ, khoảng 33 tuổi. Trước  khi nhắm mắt, ông dặn mấy lời di chúc  sau đây và bắt phải thi hành.

- Thứ nhất là để cho các y sĩ tài giỏi khiêng quan tài của ông.

- Thứ hai trên đường tới nghĩa trang phải trải vàng bạc và bước lên trên đó.

- Thứ ba là khi cho thi hài ông vào quan tài th́ phải khoét 2 lỗ để tḥ 2 bàn tay của ông ra ngoài.

Người ta thắc mắc hỏi ông sao phải làm như vậy? Ông trả lời:

- Tôi muốn các y sĩ khiêng quan tài tôi để nói cho  họ biết rằng dù họ có giỏi trị bệnh đến đâu  đi nữa th́ chính họ cũng không thoát khỏi cái chết.

- Tôi muốn trải vàng bạc trên đường tới nghĩa trang để nói lên rằng khi chết cũng chẳng mang theo được ǵ.

- Tôi muốn tḥ 2 bàn tay tôi ra ngoài để nói rằng tôi vào đời tay trắng th́ ra khỏi đời cũng trắng tay. Bao nhiêu cuộc chiến thắng lẫy lừng, bao nhiêu lời ca khen ngợi cũng là hư vô mà thôi.

Đầu Mùa Chay, trong Thánh Lễ Tro chúng ta đă nhận được dấu vết tro xức lên trán và nhận được lời nhắc nhủ: "Người là bụi tro sẽ trở về tro bụi". Đây là sự thật về thân phận con người. Ai cũng phải chết, cũng trở về tro bụi.  Rồi một lời nhắn nhủ tích cực hơn: "Hăy thống hối và đón nhận Tin Mừng." Đây là lời khuyên dẫn đưa chúng ta tới ơn Cứu Độ. Muốn được cứu độ phải từ bỏ tội lỗi, phải thực hành lời Chúa dậy trong Phúc Âm.

Chúng ta không sống măi trên trần gian này v́ trần gian chỉ là quê hương tạm thời, là nơi chịu thử thách, là chốn lập công phúc. Ngày nào đó ḿnh sẽ chết đi. Cái ǵ ḿnh mang theo với ḿnh?, Tiếng khen ư? tiền của ư? mảnh bằng ư? ...Không được đâu. Cái mang theo về thế giới bên kia là T́nh yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa, là những việc lành, việc bố thí, là những hy sinh.

Hăy lợi dụng những thời giờ, những cơ hội Chúa ban cho để dự trữ hành trang đời đời cho ḿnh. Ước mong mỗi một Mùa Chay qua đi chúng ta thêm thăng tiến cuộc sống tâm linh đối với Chúa và với tha nhân. Mong lắm thay

Cha Chánh Xứ

Lm. Luy Phạm Hữu Độ,CMC