Chúa Nhật 1

Mùa Chay

Năm B

 

Cầu Nguyện, Ăn Chay và Bố Thí

Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Gio-đan, Thánh Thần thúc đẩy Ngài vào hoang địa bốn mươi ngày để chịu Satan cám dỗ, đồng thời cũng có Thiên Chúa và Thiên Thần ở đó.

Ma quỷ có thật, trong Thánh Kinh, nhiều người bị ma quỷ nhập, nó làm cho người ta bị câm hay mù, hay cả hai, có sức mạnh phi thường, thông hiểu Lời Chúa nhưng không mang ra thực hành mà c̣n làm trái lại nữa (Mt. 4:1-10; 9:32-33; 12:22; Mk 5:1-10).

Chúng ta không cần phải sợ thứ ma quỷ này v́ chúng ta là con cái Thiên Chúa, sống đạo hằng ngày, giữ luật của Chúa: đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái, bố thí cho người nghèo, v.v. Ma quỷ không thể nhập vào những người nào đang kết hợp với Thiên Chúa; nó chỉ ám vào những người nào cho phép nó nhập vào, hay là yếu đức tin.

Thứ quỷ chúng ta phải sợ là 'không làm theo thánh ư Chúa'. Sau khi thánh Phêrô tuyên xứng: Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô rằng: không phải phàm nhân mặc khải cho anh, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Sau khi Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết về cuộc thương khó và sự sống lại của Chúa. Thánh Phêrô liên thưa: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" Chúa Giêsu đáp: "Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, v́ tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người" (Mt. 16:15-23).

Trong Mùa Chay Thánh này chúng ta được mời gọi vào sa mạc với Chúa trong 40 ngày để biết đâu là thánh ư Chúa đâu là ư riêng ḿnh. Sứ điệp Mùa Chay Thánh hằng năm là: bố thí, cầu nguyện, và ăn chay; qua những việc thánh thiện này nó sẽ giúp chúng ta bỏ đi những ǵ ư riêng ḿnh để kết hợp với Chúa và tha nhân một cách mật thiết hơn đó là niềm hạnh phúc của chúng ta trong Năm Mới Ất Mùi này. Xin Chúa chúc lành cho Mùa Chay Thánh của chúng ta. Xin kính chúc Quư Ông Bà và Anh Chị Em Mùa Chay Thánh vui tươi - thánh thiện.

Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC