Chúa Nhật 5

Thường Niên

Năm B

 

Hãy Đi Rao Giáng Tin Mừng Cho Muôn Dân

Rao giảng Tin Mừng là sứ mệnh của Chúa Kitô, các môn đệ, và những tín hữu của Chúa Kitô nữa. Người rao giảng không những phải học, hiểu rơ ư nghĩa và tin điều ḿnh giảng, mà c̣n phải Thực hành những gì mình giảng dạy.  Các bài đọc hôm nay cho chúng ta biết một số điều cần thiết khi làm nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng.

  Cuộc sống của con người trên trần gian là “Chuỗi dài gian nan thử thách trong cuộc sốn lữ hành tìm về đất hứa, cuộc đời dài trầm luân không nhìn thấy hạnh phúc” như ông Gióp đă oán than

            Bài đọc hai, thánh Phaolô đã nói rõ: “Rao giảng tin mừng là một nhiệm vụ phải làm, thánh nhân đã hoà hợp với mọi người để cùng ăn, cùng ở và cùng sống chung hoàn cảnh với họ chỉ mong rằng lời Chúa vun trồng đức tin trong tâm hồn mọi người.”

      Bài Tin Mừng hôm nay không những nói đến một ngày sinh hoạt của Chúa Giê-su, nhưng c̣n gián tiếp nói đến thực trạng của một nhân loại cần được cứu độ.  Một nhân loại cần được Chúa nâng dậy và chữa lành như bà mẹ vợ ông Phê-rô.  Một nhân loại bị nhiều đau khổ, bệnh tật về thể xác lẫn tâm hồn làm nô lệ cho tội lỗi và thống trị bởi ác thần.

Chiêm ngưỡng Chúa Giê-su thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, ta sẽ thấy rõ động lực chính bổ sung bởi những phép lạV́ Người cảm thông với thân phận khốn khổ của nhân loại.  Người đă mặc lấy thân phận yếu hèn để ban cho ta Tin Mừng cứu độ của NgàiLời Chúa là sự sống như thánh Phê-rô thưa với Chúa xưa: “Bỏ  thày chúng con biết theo ai, thày mới có lời ban sự sống đời đời.”

   Rao giảng Tin Mừng cứu độ, sua trừ ma quỉ và chữa lành mọi bệnh tật, chính là ý nghĩa của đoạn Tin mừng hôm nay. Tin Mừng mà chúng ta cần rao giảng chính là hạnh phúc thật của cuộc sống vĩnh cửu đời đời, không phải hạnh phúc tạm bợ dựa trên những tiện nghi vật chất và như điều ông Gióp đã than thân.

     Trước mỗi biến cố quan trọng, Chúa thường vào nơi thánh vắng cầu nguyện và xin Chúa Cha tăng xức mạnh, đây là gương sáng chói Chúa cũng muốn chúng ta noi theo Người, luôn kết hợp mật thiết với Chúa trong kinh nguyện, trong phụng vụ và trong các Bí tích.

      Người giảng dạy trong hội đường trên núi hay trên thuyền.  Người chữa mọi bệnh tật hồn xác cho tất cả những ai tin cậy chạy đến xin Người cứu giúp; Chúa Giê-su chính là Tin Mừng cứu độ Thiên Chúa ban cho chúng ta.  Theo Công Đồng Vaticanô II: “mỗi tín hữu chính là những Tông đồ đắc lực nhất rao giảng Tin Mừng của Chúa trong môi trường sống của mình” (Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội. Chương 2,11) ngay trong gia đ́nh, nơi sở làm, trường học và chợ búa. Việc loan truyền Lời Chúa là trách vụ của mọi người tin theo Chúa; Xưa  thánh Phao-lô đã thở than rằng:  “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9:16). Lời trên bắt tôi phải suy nghĩ về cách sống của ḿnh,  Tôi đă làm được ǵ để đem Chúa Ki-tô đến với những người chung quanh?  Bằng gương sáng, giúp đỡ, cầu nguyện, đóng góp, tin yêu và phục vụ trong cộng đoàn. 

Việc loan truyền lời Chúa cần phải có lòng khiêm tốn.  Chúng ta hãy cố gắng hết sức mình, còn thành công hay thất bại, thì hãy phó thác vào sự quan phòng của Chúa, thêm vào đó, tông đồ giáo dân cũng cần phải nhẫn nại và can đảm, vượt mọi khó khăn, trở ngại để đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Cũng thế Chúng ta  thường gặp những trở ngại vì thiếu yêu thương, như tranh giành chức tước hoặc danh thơm hão huyềnĐể vượt thắng những gian nan to lớn ấy, mọi người hãy chú tâm vào một mục đích duy nhất  đó là “Tất cả chỉ để sáng danh Chúa” như Gioan Tiền hô đã nói: “Người phải lớn lên còn tôi phải mờ đi”(Ga. 3:30).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho danh Chúa được cả sáng và giúp chúng con yêu mến nhau luôn luôn mãi. Amen  

Denver 03/02/2015

Phó tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG