Chúa Nhật 3

Thường Nin

Năm B

Hy Ăn Năn Sm Hối

Trong bi đọc một, tin tri Giona biết Cha chậm bất bnh v giầu tnh thương xt. Cha sai Giona đi rao giảng cho thnh Niniv l chỉ cn bốn mươi ngy nữa l thnh Niniv sẽ bị tn ph nếu khng chịu ăn năn sm hối. Thnh Niniv l thnh của người ngoại gio l kẻ th của dn Israen. Giona tin rằng nếu mnh rao giảng cho thnh Niniv th Cha sẽ tha thứ cho dn thnh Niniv, nhưng Giona muốn thnh Niniv bị tn ph cho nn chạy trốn sứ mạng của mnh đối với Cha.

Giona chạy cch no cũng khng thot khỏi ban tay Thin Cha. Cuối cng Giona đồng đi rao giảng cho thnh Niviv như Cha muốn. Cha muốn cho dn thnh Niniv c một cơ hội cuối cng để trở lại với Cha. Sau khi nghe lời rao giảng của Giona, "họ ăn chay mặc o nhặm, từ người lới đến trẻ nhỏ. Cha thấy việc họ lm, v họ bỏ đời sống xấu xa, Cha bỏ định phạt họ."

Cha thật sự giầu tnh thương xt, nhưng nếu dn thnh Niniv khng chịu ăn chay sm hối th Cha khng c tha chết cho thnh Niniv; mặt khc Cha rất l cng bnh.

Cha chết v muốn cứu tất cả mọi người khỏi tội lỗi v sự chết, nhưng để cứu loi người Cha cần sự cộng tc của loi người. Cha khng thể cứu loi người nếu loi người khng muốn. Ni cch khc chng ta phải cộng tc với Cha để được ơn cứu chuộc; chng ta phải ăn năn sm hối v tin vo Phc m.

Trong bi Phc m, Cha tiếp tục rao giảng "anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Phc m." Cha biết Cha khng thể ở với loi người mi mi trong thn xc của Ngi được cho nn Ngi đi ku gọi cc mn đệ để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mun dn để nếu ai tin th sẽ được cứu rỗi. Cha gọi bốn mn đệ đầu tin l những người lm nghề chi lưới: Simon, Anr, Giacb v Gioan. Để trở thnh mn đệ Cha cc ngi phải tự do đp lại tiếng Cha mời gọi. Một người khng thể trở nn mn đệ của Cha nếu khng tự đp lại tiếng Cha ku gọi. Khng phải chỉ đp lại tiếng Cha mời gọi lc ban đầu thi, nhưng lin lỉ đp lại trong đời sống thường ngy.

Lạy Cha xin cho chng con biết ăn năn sm hối v tin vo Phc m để chng con được sự sống mun đời, v xin cho chng con lun tự tnh đp lại lời Cha ku gọi để chng con mi mi l mn đệ của Cha.

Phanxic Salesi Tạ Tn Văn, CMC