Chúa Nhật 33

Thường Niên

Năm A

 

10 Châm Ngôn Cho Cuộc Sống

Đối với chúng ta là những người Công Giáo, Lời của Chúa, Giáo Huấn của Giáo Hội và ngay cả những lời khuyên tốt của con người cũng sẽ giúp chúng ta thành người và thành Thánh. Sau đây 10 châm ngôn sống:

  1. Hãy ghét tội và xa tránh chúng.

  2. Đừng bao giờ cố ý làm hại một ai, cả về danh dự, của cải và thân xác.

  3. Giúp đỡ người ta khi có thể, nhất là người bất hạnh, nghèo khổ.

  4. Quá khứ đã qua, không thay đổi được.  Tương lai chưa tới, ngoài tầm tay. Hãy tập trung và làm cho thật tốt ở Hiện tại.

  5. Đừng ngại thú nhận mình lầm lỗi. Chỉ kẻ mạnh mới có can đảm thú nhận mình lầm lỗi.

  6. Hãy quan tâm đến Sức Khỏe. Đó là món quà lớn nhất Chúa ban cho ta.

  7. Tài năng và Thời giờ là để Phục Vụ. Hãy dùng cho Khôn ngoan. Chúa sẽ đòi ta tính sổ.

  8. Mọi sự sẽ qua đi. Hãy tìm sự sống Vĩnh Cửu. Đó chính là nhân đức Khôn Ngoan.

  9. Hiền Lành và Khiêm Nhượng làm đẹp Lòng Chúa và dễ thu phục nhân tâm.

  10. Trên hết mọi sự, Hãy Cầu Nguyện, đó là Sức Mạnh của con người và là Chìa Khóa mở cửa Nước Trời.

Bài Phúc Âm Chúa Nhật 33 thường niên năm A của tuần này có nhắc tới nén bạc Chúa trao ban cho mỗi người, phù hợp với câu số 7. Chớ gì chúng ta hãy chọn là những đầy tớ khôn ngoan, biết dùng những gì Chúa ban cho như: trí khôn, sức khoẻ, tài năng, thời giờ … để phục vụ Giáo xứ và tha nhân, đó là cách sinh lợi đẹp lòng Chúa và xây dựng cho thế giới con nguời được phát triển hơn.

Cha Chánh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc