Chúa Nhật Lễ

Cung Hiến Thánh Đường

Latêranô

 

Anh em là Đền Thờ Chúa

Hôm nay chúng ta mừng lễ Cung Hiến Đại Vương Cung Thánh Đường Lateran ở Roma. Vua Constantine sau khi trở lại đạo đã xây vào thế kỷ thứ 4. Đây là Nhà thờ đầu tiên và nhà thờ chính tòa của Roma. Lễ này được mừng vào ngày 9-11 hàng năm ít là từ thế kỷ 12. Đây là lễ về sự nối kết của Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô là Hội Thánh. Tuy nhiên các bài đọc mời chúng ta ngắm nhìn vượt xa quá những kiến trúc vật chất, dù quan trọng, đẹp đẽ và suy niệm lời mời gọi chúng ta là đền thánh của Chúa.

Chúa nhóm tóc tiên tri Ezekiel từ nơi lưu đày bên Babylon đem về Jerusalem và cho “thấy” đền thờ đó. Từ đền thờ, nước chảy tràn ra và làm cho nước biển thành nước ngọt và làm cho các các sinh vật sinh sôi. Cây hai bên bờ sông cung cấp man vàn trái và lá dùng làm thuốc chữa lành. Đây là nước tình thương, nước vui mừng, bình an, chữa lành và thánh thiện.

Đền thờ là nơi Chúa ngự. Chúa ngự ở đâu, đấy là đền thờ Chúa. Thánh Phaolô nói “Anh em là đền thờ Chúa.” Hình ảnh của đền thờ Chúa mà tiên tri Êzekiel nhìn thấy nhắc chúng ta hình ảnh Abraham. Khi tổ phụ Abraham sống đức tin, khi ông có Chúa ngự, mọi sự ông chạnm đến biến thành vàng. Dân chúng được ơn lành chỉ vì Abraham và gia đình ông sống kề bên. Cậu Giuse bị tù oan uổng. Tuy thế từ nhà tù đó nước chảy ra làm cả mặt đất được chúc phúc nhờ ông. Đền thờ là thành của Thiên Chúa, nơi Đấng Tối Cao ngự. “Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao.”

Thánh Bernarđô nói rất hay, “Bạn không thể chỉ là máng nước nếu bạn trước hết không là bể chứa.” Nếu Đền thờ Thiên Chúa, dù là Abraham, Giuse, hay bạn và tôi có một bể chứa đức tin, thì nước sẽ chảy ra và hoàn tất lời hứa với Abraham là tất cả các nước trên mặt đất sẽ được chúc phúc nhờ người. Chúng ta không sản xuất thứ nước đó, chúng ta chỉ là “khí cụ bình an của Chúa.”

Phúc âm thánh Gioan nói Chúa đuổi những người đổi bạc khỏi đền thờ vì họ biến đền thờ thành nơi chợ búa! Chúa Giêsu có quyền xét đoán và làm thế không? Các kinh sư thời đó cho rằng không! Còn chúng ta nghĩ sao? Chúa có quyền bảo chúng ta là đền thờ cá nhân hay cả Giáo hội là đền thờ tập thể của Chúa Thánh Thần phải trong sạch những hành vi của chúng ta? Chúng ta có cho Chúa quyền đuổi mọi cái kìm hãm chúng ta là đền thờ Chúa, một dòng sông chuyển ban ơn phúc cho toàn thế giới. Chúa không muốn chúng ta nên nơi họp chợ của đủ mọi thứ ba lăng nhăng.

Thế Quốc Toản