Chúa Nhật Lễ

Cầu Cho

Các Linh Hồn

 

Một Giáo Hội Duy Nhất

Ngày 1 tháng 11 hằng năm Giáo Hội mừng Lễ các Thánh Nam Nữ, và ngày 2 tháng 11 cầu cho các Linh Hồn trong Luyện Tội. Các Thánh Nam Nữ thuộc về Giáo Hội Chiến Thắng, các linh hồn trong Luyện Tội thuộc về Giáo Hội Thanh Tẩy, còn chúng ta thuộc về Giáo Hội Lữ Hành hay Chiến Đấu. Tuy là ba nhưng chỉ có một Giáo Hội duy nhất trong Chúa Kitô.

Khi chúng ta kết hợp với Chúa Kitô chúng ta cùng kết hợp với các Thánh Nam Nữ trên Trời, và các linh hồn trong Luyện Ngục; trong đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em, và bạn bè xa gần của chúng ta. Các Thánh ở trên Thiên Đàng liên lỉ kết hợp với Chúa, các linh hồn trong Luyện Ngục luôn luôn hướng về Chúa và mong muốn kết hợp với Chúa. Khi chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa thì mọi người trong ba giáo hội cùng kết hiệp với nhau.

Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ, và các linh hồn trong Luyện Ngục luôn luôn cầu nguyện cho chúng ta sống theo Thánh Ý Chúa. Chúng ta đừng quên xin các ngài cầu nguyện cho chúng ta sống trong ơn nghĩa Chúa để mai sau chúng ta cùng được ở trên Thiên Đàng với Chúa và các ngài diện đối diện.   

Trong ngày Lễ các Thánh Nam Nữ, Chúa nhắc nhở chúng ta có bổn phận phải nên thánh như Chúa là Đấng Thánh. Việc nên thánh không có khó.  Chúa đã chịu đánh đòn, chịu chết, và sống lại cho tội lỗi chúng ta; Chúa đã đền bù hết thay tội lỗi chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi tay thần chết để chúng ta được trở nên thánh thiện. Chúng ta chỉ cần tin vào Chúa và thi hành tất cả những gì Chúa dạy, còn những sa ngã, thiếu sót không cố tình hãy dâng lên cho Chúa, Chúa sẽ bù lại những thiếu sót của chúng ta. 

Trong bữa tiệc ly đêm thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: 'Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác..'"(Mt. 26:31). Ông Phêrô liên thưa: 'Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì  con đây cũng chằng bao giờ vấp ngã'. Chúa Giêsu tiên báo Phêrô sẽ chối Chúa ba lần. Phêrô trả lời: 'Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy'. Phêrô đã sa ngã chối Chúa ba lần, nhưng vì lòng ăn năn sám hối của Phêrô và lòng thương xót của Chúa, Phêrô trở nên một vị thánh lớn trong Giáo Hội; Giáo Hoàng tiên khởi. 

Các thánh là những người tội lỗi như chúng ta; các ngài được ơn Chúa, nghe Chúa gọi và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Việc nên thánh là việc của Thiên Chúa. Chúng ta không nên thánh một mình được. Muốn nên Thánh chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa; để Chúa làm cho chúng ta nên thánh.

Ngày 2 tháng 11, Chúa nhắc nhở chúng ta phải có bổn phận cầu nguyện cho các linh hồn trong lửa luyện tội. Các ngài không thể cầu nguyện cho chính mình, các ngài nhờ sự cầu nguyện của chúng ta và các Thánh Nam Nữ để Chúa tha hình phạt và sớm đưa các linh hồn ấy về cùng hưởng Thánh Nhan Chúa và các Thánh Nam Nữ trên Thiên Đàng.

Ý Chúa muốn là chúng ta cùng với người thân yêu chúng ta được ở trên Thiên Đàng với Chúa. Các linh hồn thân yêu của chúng ta trong lửa Luyện Ngục không thể xa cách chúng ta được; luôn luôn kết hợp với chúng ta trong Chúa Kitô. Linh hồn trong Luyện Ngục và các Thánh Nam Nữ cầu nguyện cho chúng ta nên thánh. Chúng ta và các Thánh Nam Nữ cầu nguyện cho các linh hồn trong lửa Luyện Ngục được sớm lên Thiên Đàng. Ba Giáo Hội cầu nguyện cho nhau để ngày sau hết gặp nhau trên Thiên Đàng diện đối diện với Chúa và với nhau.

Rev Tạ Tân Văn, CMC