Chúa Nhật

Khánh Nhật Truyền Giáo

 

Truyền Giáo là Bổn Phận của tôi

Chúng ta cần phải truyền giáo không phải vì chỉ có Đạo Công Giáo là Đạo thật còn các Đạo khác là thờ ma qủy dối trá. Ở một mặt tích cực, Thông điệp “Sứ mạng Đấng Cứu Thế” số 11 đã trình bày lý do phải Truyền giáo bằng một cách khác. Ngoài mệnh lệnh của Đức Kitô sai các môn đệ đi khắp thế giới giảng đạo, Đức Gioan Phaolô II đặt nền tảng của việc truyền giáo trên quyền lợi cao quý nhất của con người, đó là quyền của con người được biết sự thật. Hội thánh cần phải tôn trọng quyền đó, nghĩa là phải nói cho con người biết sự thật về phẩm giá cao quý của mình. Phẩm giá ấy hệ tại việc Thiên Chúa yêu thương con người, mời gọi con người thông dự vào sự sống của Ngài, nhờ hồng ân cứu rỗi qua Đức Kitô.Truyền giáo là chúng ta muốn thông đạt cho tha nhân hồng ân Đức Tin quý báu mà chúng ta đã lãnh nhận, và hồng ân ấy liên hệ tới hạnh phúc của mọi người.

Sắc lệnh Truyền Giáo cũng của Công đồng Vaticanô II cũng đề ra 3 lý do :

1/ Chúa Giêsu trước khi về trời đã dạy: " Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân: rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con" (Mt 28,19-20). Nên Hội Thánh phải vâng lời Đức Kitô mà thi hành sứ mạng truyền giáo cho muôn dân.

2/ Chúa dạy: "Hãy đi khắp trần gian rao giảng Phúc Âm cho hết mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu rỗi: còn ai không tin sẽ bị luận phạt" (Mc 16,15). Vì Giáo hội gọi là Công giáo nên phải truyền giáo cho mọi người, ở mọi nơi trên khắp thế giới do những đòi hỏi căn bản của Công giáo tính.

3/ Với lời mời gọi "Chúng con là muối đất và ánh sáng trần gian" (Mt 5,13-14), nên theo Công đồng Vaticanô 2, "Trong tình trạng thế giới hiện nay đặt nhân loại trong một hoàn cảnh mới, vì thế Giáo Hội, càng được kêu mời khẩn thiết hơn để cứu rỗi và canh tân mọi loài, hầu mọi sự được tái lập trong Chúa Kitô, và nơi Ngài mọi người họp thành một gia đình và một Dân Chúa duy nhất" (Sắc lệnh Truyền giáo số 4)

Truyền giáo là bản chất và là đời sống cuả Giáo Hội. Vì thế, Giáo hội với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, qua những đóng góp không mệt mỏi của các chuyên gia Truyền Giáo, luôn tìm kiếm và khám phá không ngừng những phương thức truyền giáo mới phù hợp với con người mới và thời đại mới.

Hôm nay Chúa Nhật Truyền Giáo. Giáo Hội kêu mời chúng ta ý thức Bổn Phận Truyền Giáo của mỗi người, đã lãnh nhận Hồng Ân Đức Tin nhưng không thì chúng ta cũng phải chia sẻ ra nhưng không cho những người chưa biết Chúa Kitô, bằng lời cầu nguyện, bằng đóng góp công sức, tiền của, bằng chính đời sống chứng nhân của mình trong môi trường chung quanh như xưởng làm, trường học, văn phòng, cửa tiệm...

Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần làm việc và soi dẫn những việc làm Truyền Giáo của chúng ta để nhiều người được hưởng Ơn Cứu Độ khi nhận biết Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại.

Linh Mục Chánh Xứ

Louis Phạm Hữu Độ, cmc