Chúa Nhật 27

Thường Niên

Năm A

 

Người Cha Nhân Từ

 Trong bài đọc một và Phúc Âm: Thiên Chúa là ông chủ vườn nho; vườn nho là dân Israen hay Nước Trời; tá điền là các thủ lãnh Israen; các đầy tớ là các tiên tri; còn con ông chủ là chính Chúa Giêsu. 

Ông chủ đã chuẩn bị chu đáo để cho vườn nho bảo đảm có hoa lợi khi mùa gặt đến. Trước khi ông chủ cho tá điền thuê vườn nho, ông chủ đã rào dậu cho khỏi thú rừng vào phá, trồng các cây nho, xây tháp để canh gác kẻ ăn trộm khỏi sâm nhập, và lập máy ép rượu. Khi mùa thu hoa lợi tới, ông chủ không những không thu được kết quả mình mong muốn mà mất cả mạng sống của các đầy tớ và chính con trai của mình. Ông chủ tức giận trao vườn nho cho người khác trăm nom.

Sau khi ông Adong và bà Evà phạm tội, loài người bị nhiễm lây tội lỗi của ông bà tổ tiên.  Thiên Chúa yêu thương loài người, ban cho loài người luật tự nhiên viết trong tâm trí, làm lành tránh dữ.  Đồng thời Chúa hứa sẽ ban cho Đức Mẹ Maria và Con Một của Người để giải thoát loài người khỏi tội lỗi. "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó" (Gen. 3:15).  "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" (Jn 3:16).

Chúa chọn dân Israen là dân riêng của Chúa; giải thoát họ khỏi nô lệ dân Ai-cập. Trong lịch sử ơn cứu độ, Chúa ban cho dân Chúa nhiều tiên tri để dạy dỗ, nhắc nhở và sữa bảo họ bỏ đường tội lỗi và trở lại con đường của Chúa để được ơn cứu độ. Các thủ lãnh Israen đã đánh đập, ném đã và giết chết nhiều tiên tri như các tá điền trong dụ ngôn đã sử với các đầy tớ của ông chủ. Vì lòng nhân từ của Chúa, Chúa tiếp tục gửi các tiên tri tới với dân Israen để cứu độ họ. Hai tiên tri trong thời đại Chúa Giêsu bị chết vì sống theo lời Chúa dạy là Thánh Gioan Baotixita bị chém đầu và thánh Têphanô bị ném đá.

  Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người kể cả những người phản bội Chúa như các tá điền đã giết chết tất cả các đầy tớ của ông chủ gửi đến, bằng cách gửi chính Con Một của Chúa, như ông chủ gửi con mình tới thu hoa lợi. Dù biết trước chúng sẽ giết con mình, Chúa Cha vẫn sai Con của mình đến thế gian để đền bổi tội lỗi qua cuộc thương khó, và cái chết nhục nhã trên thập giá đổ hết máu đào. 

Dựa vào các bài đọc hôm nay, Chúa đã chết cho tội lỗi chúng ta và đã để lại giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh, Chúa ao ước trong ngày sau hết chúng ta sẽ ở trên Thiên Đàng với Ngài. Chúa đã làm việc quan trọng rồi, chúng ta chỉ cần tin vào cái chết của Ngài và sống theo lời Chúa dạy thì được cứu độ. Chúa nói, "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Jn 14:6). "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liên với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho no sinh nhiều hoa trái hơn (Jn 15:1-2).  

Để được Chúa hứa ban Nước Trời, chúng ta phải giữ các giới răng của Chúa; yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa yêu họ. Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô khuyên chúng ta phải giữ gìn lòng trí chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Ngài còn khuyên chúng ta những gì chúng ta học hỏi nơi Chúa thì mang ra thực hành như Ngài đã làm. 

Xin Mẹ Maria, đặc biệt trong tháng Mân Côi, các Tử Đạo Việt Nam, và toàn thể các Thánh giúp chúng ta chỉ cần tin Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống theo Giáo Hội dạy. Khi chúng ta sống theo đức tin dạy, trong ngày Chúa đến, Chúa sẽ nói với chúng ta, 'Hỡi đầy tớ trùng thành hãy vào hưởng Nước Trời đã dọn sẵn cho các con."

Rev. Phaxnicô Salesiô Tân Văn, CMC