Chúa Nhật 25

Thường Niên

Năm A

 

Thiên Chúa quảng đại với mọi người

Phúc Âm tuần này nói về nhóm thợ làm vườn nho.

Trái nho chin vào cuối tháng 9 tức khoảng thời gian này. Nho phải được hái gấp kẻo mùa mưa sắp tới làm hư hại, vì thế chủ thuê nhiều thợ. Những người đứng ngoài chợ mang theo dụng cụ để đi làm, họ không lười biếng nhưng chờ có người thuê họ làm. Lương công nhật thời bấy giờ được ấn định là 1 đồng, đủ cho họ nuôi gia đình trong 1 ngày. Làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Giờ thứ nhất là 6 giờ sáng, giờ thứ 11 là 5 giờ chiều.

Trọng tâm của bài Phúc Âm nói lên lòng nhân từ, quảng đại của Thiên Chúa. Ngài trả cho người làm đầu tiên 1 đồng như thỏa thuận. Ngài trả cho người làm giờ thứ 11 cũng 1 đồng vì Ngài có quyền làm như thế, vì việc trả tiền thuê này đâu làm thiệt hại đến người làm đầu tiên và nếu trả ít hơn thì họ cũng không đủ nuôi gia đình.

Mọi sự tốt lành chúng ta đang có đều bởi Thiên Chúa ban: sự sống, sức khoẻ, tài năng, tiền của, thông minh, sắc đẹp…Nói đúng ra chúng ta không có công trạng gì để đáng được những ơn ban đó, mà hoàn toàn vì lòng quảng đại, nhân lành của Thiên Chúa. Ngay cả việc hưởng Nước Thiên Đàng sau này, nếu được, không phải vì việc lành chúng ta làm, nhưng vì Tình Thương vô biên của Thiên Chúa, mặc dù việc lành chúng ta vẫn phải làm, nhưng chỉ vì việc lành mà thôi thì không đáng, vì việc lành có là bao so với hạnh phúc vĩnh cửu chúng ta sẽ lãnh nhận, bên cạnh đó tội lỗi chúng ta phạm còn quá gấp nhiều lần việc lành đã làm, nếu Chúa không thương xót thì ai đáng hưởng Thiên Đàng.

Thiên Chúa quảng đại và nhân lành với chúng ta điều đó giúp chúng ta sống bình an và phó thác. Ngoài ra ĐỪNG nhìn xem người này, người nọ để so sánh, để phân bì, để ghen tương. Thiên Chúa có chương trình tỉ mỉ cho mỗi một người. Hãy lo phần mình. Hãy cảm tạ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Và hãy yêu thương giúp đỡ mọi người khi có thể.

Linh Mục Chánh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc