Chúa Nhật

Suy Tôn Thánh Giá

Năm A

 

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Hôm nay Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Giáo Hội mời gọi chúng ta đào sâu Mầu Nhiệm Thập Giá trong đời sống Ðức Tin của chúng ta. Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars bên Pháp, đã nói: "Thập giá là quyển sách cao siêu nhất.

Thập giá Chúa Giêsu là quyển sách cao siêu nhất, bởi vì, đó là dấu chứng của Tình Yêu mà Chúa dành cho ta. "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêy của người thí mạng vì người mình yêu". Chúa Giêsu đã biến nó thành dấu chứng của Tình Yêu: Tình Yêu vâng phục Thiên Chúa Cha và Tình Yêu dâng hiến cho nhân loại...

Một ngày sống của người kitô hữu, mỗi buổi sáng, bắt đầu với dấu thánh giá và kinh nguyện. Cần ý thức rằng ta đang vẽ trên mình không phải một dấu chỉ của đau khổ, của buồn sầu, của cực hình, nhưng là dấu chỉ của tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại.

Thập giá theo nhãn giới người thường là một thất bại ê chề, một thảm họa của con người mang nhãn hiệu "tội nhân", nhất là đối với người Do Thái: “Nếu hắn là Ðấng Kitô, là vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá cho ta thấy rồi ta tin” (Mc 15, 32). Nhưng  Chúa Giêsu vẫn một mực im lặng.  Sự lặng thinh của Chúa thật khó hiểu vì Ngài vâng phục thánh ý Cha để cứu chuộc nhân loại.  Vì vậy,  thập giá Chúa Kitô chính là mầu nhiệm tình yêu, đời đời Thánh giá vẫn là nguồn suối tuôn trào ơn cứu độ.

Cả con người chúng ta, được bao bọc bởi tình yêu của Thiên Chúa. Đúng vậy, qua cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã dạy cho ta biết thập giá có thể làm biến đổi: lòng ghen ghét thành yêu thương, thù hận trở thành tha thứ. Lạy Cha, xin hãy tha cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm.”  Điểm thiết yếu của thập giá không phải là tột cùng của khổ đau mà Chúa Giêsu phải chịu, nhưng là cường độ của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã  trao ban Con Một mình cho nhân loại để chúng ta được sự sống và được sống dồi dào (Ga. 3:16).

Các thánh Tử vì đạo Việt nam,  Cha Ông anh hùng của chúng ta đã vác thánh giá suốt cuộc đời mình qua những cuộc bức bách, trước mặt quan quyền,  các ngài đã ôm chặt lấy thánh giá vào lòng dứt khoát không bước qua Thánh Giá,  đã quì gối hôn kính Thánh Giá để chấp nhận bao cực hình cho đến chết để tuyên xưng đức tin vào tình yêu của Chúa.

Chính vì thế, trước Thánh lễ mội ngày, chúng ta đã dâng lời tán tạ và ghi nhớ công ơn các thánh Tử Đạo Việt nam tiền nhân đã vun trồng và xây đắp nền tảng Hội Thánh Việt Nam bằng chính giọt máu, đã uống chén đau khổ với Chúa Ki tô, đã trở nên bạn chí thiết  của Thiên Chúa.

Thánh Giá Chúa đồng hành suốt cuộc đời chúng ta. Từ dấu Thánh Giá mà cha chủ sự, Cha Mẹ và người đỡ đầu ghi trên trán chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi chúng ta đã nhận lấy Thánh Giá như một quà tặng của Thiên Chúa Cha: Quà tặng có giá trị cứu rỗi. Và nhờ phép rửa, một con người cũ đã chết đi với cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh Giá và một con người mới đã được tái sinh trong sự phục sinh của Ngài. Nhờ Thánh Giá Chúa Kitô Chúng ta được tái sinh VÀ trở nên con Thiên Chúa và Giáo hội. Vì thế, không có ơn cứu rỗi nào ngoài Thánh Giá Chúa Kitô.

Hôm nay, mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá, để chiêm ngưỡng và khám phá ra điều không thể hiểu  thấu được: đó là tình yêu Thiên Chúa dành cho ta,  qua  Chúa  Giêsu đấng đã chịu khổ hình vì mỗi chúng ta. Qua màu nhiệm  nhập thể, qua việc hiến trao mạng sống trên Thánh gía, Chúa Giêsu đã chứng tỏ cho ta thấy một Thiên Chúa yêu thương ở rất gần với chúng ta. Ngài luôn chăm sóc, quan phòng và gìn giữ chúng ta trên mọi bước đường đời.

Suy tôn Thánh Giá Chúa hôm nay, chúng ta  hãy cảm tạ Chúa vì qua Thánh Giá, chúng ta được sống Mầu Nhiệm Tình Yêu của Chúa, chúng ta không còn bị đè bẹp bởi sức nặmg của những đau khổ nữa, mà hân hoan vững tiến trong Tình Yêu Thập gíá Chúa Kitô.

Denver, 11/09/2014

Phó tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG