Chúa Nhật

Chúa Ba Ngôi

Năm A

 

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi

Lịch phụng vụ dành riêng Chúa nhật này để mừng lễ Chúa Ba Ngôi, một trong ba mầu nhiệm chính của đạo Công giáo mà trong cuộc sống thường ngày chúng ta tuyên xưng ra bên ngoài rất nhiều lần, nhưng lại ít khi làm với sự ý thức trọn vẹn, chẳng hạn như khi chúng ta làm dấu thánh giá, đọc kinh Sáng Danh, kinh Tin Kính, v.v... Đây cũng là tín điều đã gây nên nhiều sóng gió trong Giáo hội từ ngàn xưa và mặc dầu ngày nay việc tranh cãi không còn dữ dội nữa, nhưng khi đề cập đến tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi thì dường như học giả nào cũng lộ vẻ băn khoăn và người tín hữu nào cũng đượm nét bối rối, vì không biết phải làm sao để có thể trình bày thấu đáo vấn đề theo ngôn ngữ loài người: Thiên Chúa có ba ngôi; ngôi nào cũng là Thiên Chúa, nhưng ba ngôi chỉ là một Thiên Chúa mà thôi. Thế là cuộc bút chiến bắt đầu và từ đó nảy sinh không biết bao nhiêu bè rối cũng như các nhà hộ giáo.

Thật vậy, kính thưa quí ông bà và anh chị em, đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, trí khôn chúng ta quá nhỏ bé để mà hiểu thấu, vì làm sao một vật hữu hạn có thể hiểu thấu Đấng vô hạn được. Tuy nhiên, trong con người hữu hạn đó, Thiên Chúa lại ban cho chúng ta một quả tim to lớn đủ để yêu mến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, được cụ thể hoá bằng việc sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.

Sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi trước hết là sống tinh thần hiệp nhất yêu thương: Tự bản tính, Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu hiệp nhất Cha Con và Thánh thần. Chỉ trong tương quan tình yêu, chúng ta mới có thể hiểu phần nào Ba Ngôi mà lại một Chúa như Chúa Giêsu đã từng nói: “Ta và Cha Ta là một, Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta”. Nói cách khác, chỉ có tình yêu mới có thể cắt nghĩa được khía cạnh ngôi hiệp trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà ngay cả ca dao tục ngữ Việt nam từ ngàn xưa cũng đã đề cập đến: “Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết đôi ta, ta thương nhau quá nên hai hoá ra thành một”.

Nếu tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi luôn yêu thương hiệp nhất như là bản chất của các Ngài, thì chúng ta cũng phải sống tinh thần hiệp nhất yêu thương như các Ngài vẫn sống. Do đó, mọi hình thức chia rẽ, hận thù, ly giáo, đoạn tuyệt… trong cuộc sống gia đình hay sinh hoạt giáo xứ, giáo hội và xã hội đều đi ngược với niềm tin mà chúng ta tuyên xưng vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Tiếp đến, sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi còn là sống tinh thần hy sinh phục vụ: Ba Ngôi Thiên Chúa không giữ lại tình yêu cho riêng mình mà chia sẻ tình yêu ấy cho mọi thụ tạo, đặc biệt là con người qua tình yêu tạo dựng, cứu chuộc và thánh hoá. Ba Ngôi Thiên Chúa đã đi vào lịch sử con người qua mầu nhiệm nhập thể để phục vụ và hiến dâng mạng sống cho con người được sống và sống dồi dào. Do đó, chúng ta không thể nói tôi tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi mà lại sống ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết đến mình, lo cho mình mà thôi.

Khi nghiên cứu vết máu trên tấm khăn liệm thành Turin, các nhà khoa học đã xác định được Chúa Giêsu thuộc nhóm máu B. Là con cái của Thiên Chúa Ba Ngôi và là anh em của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có chung huyết thống với Ngài, cùng nhóm máu với Ngài, tức là nhóm máu B. Nhóm máu “B” của huyết thống thiêng liêng là máu bác ái, là máu bao dung, và cũng là máu bình an. Bác ái với mọi người nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Bao dung với những người lầm lỗi, những người đã xúc phạm đến chúng ta hay làm cho chúng ta tổn thương. Có như thế thì sự bình an của Chúa Ba Ngôi mới ngự trị trong tâm hồn chúng ta được.

Người ta kể rằng Christopher Colombus, người đã khám phá ra châu Mỹ vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 15, có lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi cách rất đặc biệt. Trước mọi hoạt động, ông đều kêu cầu Chúa Ba Ngôi, cũng như ông luôn khởi đầu những gì mình viết bằng dòng chữ: “Nhân danh Chúa Ba Ngôi cực thánh”. Trong cuộc khởi hành thứ 3 của ông năm 1498, Christopher Colombus đã thề hứa sẽ dâng Chúa Ba Ngôi phần đất nào ông khám phá đầu tiên. Vì thế hòn đảo ông đặt chân đến đầu tiên trong cuộc hành trình thám hiểm tân thế giới ấy cho đến nay vẫn được gọi là “Trinidad”, tức là Chúa Ba Ngôi.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta khi mừng lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, hay mỗi khi tuyên xưng mầu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cũng biết đưa mầu nhiệm ấy vào trong cuộc sống hằng ngày, bằng việc hết lòng yêu mến Chúa Ba Ngôi như Christopher Colombus đã từng yêu mến. Đồng thời biết hết tình hiệp nhất yêu thương và hết mình hy sinh phục vụ anh chị đồng loại ngay trong gia đình, dòng tộc, trong giáo xứ và trong hội đoàn mà mình sinh sống. Amen.

Lm. Thomas Nguyễn Tuấn Bình, CMC