Chúa Nhật

Chúa Thăng Thiên

Năm A

 

Lời Truyền và Lời Hứa

 Phúc Âm trong ngày Lễ Chúa Thăng Thiên của năm A rất ngắn gọn, chỉ có 5 câu (Mt. 28:16-20) nhưng trong đó hàm chứa những hình ảnh và lời nói của Chúa Giêsu an ủi chúng ta rất nhiều. Thứ nhất là ngọn núi chính Chúa đã chọn để gặp gỡ 11 Tông đồ. Không gian là một yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý con người không ít. Một ngọn núi cao làm cho chúng ta cảm thấy mình quá thấp bé, trong khi đó một đại dương bao la  làm cho chúng ta thấy mình rất nhỏ nhoi. Riêng về ”núi” thì theo Thánh Kinh “núi” vẫn được dùng để gặp gỡ Thiên Chúa. Maisen nhận 10 Điều Răn Chúa trao trên núi Sinai, Abraham hiến tế Isaac  trên một ngọn núi  của đất Moriah.

Phúc Âm tả thêm “Chúa tiến lại gần các ông và nói.” Thiên Chúa đi bước trước và luôn gần gũi với chúng ta chứ không ở xa vời. Và đây là lời truyền quan trọng trước khi Chúa về Trời “Hãy đi giảng dậy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dậy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.”

Rõ ràng Chúa về Trời thì cũng muốn mọi người được về Trời với Chúa, vì thế Chúa truyền các Tông Đồ giảng dậy để muôn dân nhận biết Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau cùng Chúa kết bằng lời hứa  “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

Giáo Hội vẫn coi sứ vụ Truyền Giáo là Bản Tính của Giáo Hội, vì thế hồng ân Đức Tin không phải chỉ để dành riêng cho mình mà còn có nghĩa vụ chia sẻ với người khác nữa. Chia sẻ cho người khác về Chúa Kitô là truyền giáo. Truyền giáo có thể là hướng dẫn bằng lời nói nhưng hiệu quả hơn là bằng chính đời sống bác ái, phục vụ, yêu thương của chúng ta. Được nhận biết Thiên Chúa và những lời giảng dậy của Ngài qua Chúa Giêsu Kitô là một hạnh phúc cho nhân loại, vì chúng ta biết rằng có Đấng Cao Cả nhất để tôn thờ và qua Đấng đó nhân loại được hưởng Ơn Cứu Độ.

Sau khi truyền dậy bổn phận Truyền Giáo thì Chúa hứa ngay Ngài luôn ở với Giáo Hội cho đến tận cùng. Giáo Hội là cánh tay nối dài của Thiên Chúa, nghĩa là qua Giáo Hội Thiên Chúa thánh hoá và cứu độ nhân loại. Thiên Chúa luôn ở cùng Giáo Hội để tiếp tục Ơn Cứu Độ cho đến tận thế, điều này làm Giáo Hội an tâm và tiến bước cho dù có nhiều thử thách, chao đảo và chống phá.

Lễ Chúa Thăng Thiên nhắc nhớ chúng ta quê hương thật là Nước Trời, chúng ta phải dốc tâm tiến về, và cũng đừng quên bổn phận truyền giáo, nghĩa là cầu nguyện, chia sẻ và sống thế nào để nhiều anh chị em nhận biết Chúa Kitô, vui hưởng Nước Trời với chúng ta sau này.

Linh Mục Chánh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc