Chúa Nhật 6

Phục Sinh

Năm A

 

Hoa Trái của  Chúa Thánh Thần

Đoạn Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã dậy chúng ta: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khácÐấng Phù Trợ khác đây chính là Chúa thánh thần là đấng sẽ ban sức mạnh để chúng ta biết vượt thắng mọi cám dỗ đi ngược lại với luân lý và tình yêu của Chúa. 

Bằng việc tuân giữ luật Chúa và yêu thương nhau chúng ta sẽ trở nên những con cái được Chúa chúc phúc; nhờ đó, chúng ta sẽ nhận được Chúa Thánh Thần, là nguồn tình yêu, là thày dạy dỗ và hướng dẫn ta trên mọi bước thăng trầm cuộc đời.

Muốn cho thần khí Chúa thấm nhập vào lòng  mình, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, hãy can đảm, chiến đấu và từ bỏ chính mình, sa lánh các tội lỗi, những đam mê bất chính, những khuynh hướng chạy theo cám dỗ của thần dữ

Bình an của thế gian thường dựa trên tiền tài, danh vọng, quyền lực, những thứ hay hư nát ấy không thể mua được hạnh phúc hay sức khỏe ngay ở đời này. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta bình thản trước mọi sóng gió và thử thách cuộc đời. Sự bình an này còn là một kho báu mà ta có thể đem theo vào cõi trường sinh vĩnh phúc.

Bình an theo tinh thần Phúc âm thì cần phải được ăn rễ sâu và phát triển trong tâm hồn của mỗi người. Vì nếu tâm hồn được bình an thì Thiên Chúa Ba ngôi sẽ đến và ngự trị giữa  chúng ta.

Trong mọi cộng đồng, những xung khắc và bất đồng thường xầy ra khi một số ít những phần tử trong cộng đồng ấy còn qúa kiêu căng muốn tìm kiếm tư lợi, tranh dành quyền hành phô trương thanh thế. Thực ra đây chính là những hành vi thiếu yêu thương và không biết tuân giữ Lời Chúa.

Phẩm giá và đức tin mà các môn đệ Chúa có được chính do bởi tình yêu và lòng nhân hậu Chúa ban. Hãy để cho lời Chúa thấm nhập vào con tim mình, Lời Chúa sẽ biến đổi trái tim ta thành ngai toà của Thánh Thần Chúa và làm cho đời sống chúng ta sản sinh nhiều hoa trái.

Hoa quả của Chúa Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. (Ga 5:22-23.) Những hoa qủa ấy sẽ biến đổi và thánh hóa chúng ta nên trọn lành, trọn thánh; sẽ hoán cải toàn diện con người của chúng ta.

Những tật xấu của con người đã được nêu lên trong thư gửi tín hữu Galata: “đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, bất hoà, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, ganh tỵ... Những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.”  (Ga 5:19-21.)

Hoa trái Chúa Thánh thần sẽ giúp ta phát sinh ra tình yêu thương, lòng  chân thành, vô vị lợi; và biết sống nhân hậu, công bình chính trực với tha nhân trong mọi nơi mọi lúc.

Để được thấm nhuần ơn Chúa, mỗi Chúa nhật, chúng ta hãy xiêng năng mang cả gia đình đến dâng Thánh Lễ,  để tạ ơn Thiên Chúa về  bao hồng ân mà gia đình chúng ta đã đón nhận từ  Người, không phải vì giới răn Chúa đòi buộc mà là để đáp laị tình Chúa Yêu thương chúng ta vô bờ bến.

Sau mỗi Thánh lễ, khi kết lễ, thày phó tế đã cất tiếng chào tạm biệt mọi người bằng lời chúc bình an: “Lễ xong chúc anh chị em đi bình an” lời chúc này có ý kêu mời chúng ta hãy mang tình yêu Chúa đến với tha nhân và sống chứng nhân cho Lời Chúa giữa gian trần.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống yêu thương và tuân giữ giứ các Giới răn Chúa luôn mãi.

Denver 20/05/2014

PT. Lorensô NGÔ THẾ TÒNG