Chúa Nhật 5

Mùa Chay

Năm A

 

Tôi muốn sống đời đời

Trong 3 Chúa Nhật của Mùa Chay gần đây nhất, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng những từ ngữ “Ta là.”  Khi  Phúc Âm kể lại người đàn bà đến kín nước, thì Chúa nói “Ta là nước hằng sống” Khi Phúc âm viết về Chúa chữa anh mù từ mới sinh thì Chúa nói “Ta là sự sáng thế gian.” Phúc âm tuần thứ 5 hôm nay, kể lại Chúa cho Lazarô sống lại,  thì Chúa nói “Ta là sự sống lại và là sự sống.”

Thiên Chúa là chính sự sống. Trong khi đó con người chúng ta mang đầy những mầm mống của sự chết. Có những loại chết trong thế gian này.

1/ Chết về thân xác: Đây là cái chết sớm muộn gì cũng đến với chúng ta. Chẳng ai thoát khỏi vì là hậu qủa của tội lỗi. Theo thống kê hiện nay trên thế giới trung bình mỗi ngày có 153,424 người chết. Tính ra mỗi giây đồng hồ thì có gần 2 người chết. Phần đông chết vì bệnh tật, kế đó chết vì tai nạn, vì tự sát…

2/ Chết về tâm lý: bị thất tình, bị vỡ nợ, bị lường gạt, bị ly dị, bị trầm cảm đến nổi điên khùng, có khi tự tử, hoặc vướng vào nghiện ngập đến thân tàn ma dại… đó là những cái chết về tâm lý.

3/ Chết về tâm linh: đó là cái chết của linh hồn khi phạm tội trọng. Cắt đứt ơn nghĩa với Chúa. Bị ma qủy thống trị. Đây là cái chết nguy hiểm.

Cái chết về thân xác không ai tránh khỏi. Tuy nhiên Giáo Lý dậy chúng ta có bổn phận bảo vệ sức khỏe và thân xác mình trong khả năng có thể. Khi cái chết đến thì chúng ta biết vâng theo thánh ý Chúa.

Cái chết về tâm lý chúng ta phải tránh theo sự khôn ngoan và đề phòng của chúng ta, ngoài ra hãy biết dùng những phương pháp siêu nhiên và tự nhiên để giữ cho cuộc sống quân bình và lành mạnh.

Cái chết về tâm linh làm cho linh hồn chết thật. Tuy nhiên không phải là hết thuốc chữa. Hãy Ăn năn cách trọn và sớm đến toà cáo giải, xin Thiên Chúa tha thứ qua vị linh mục, để lấy lại ơn thánh sủng và bình an tâm hồn.

Hãy siêng năng cầu nguyện, hãy nhiệt thành làm việc lành, đừng bao giờ cố ý làm hại ai cả về  danh dự, thân xác và của cải, sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những cái chết về tâm lý và tâm linh. Và khi cái chết về thân xác đến thì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một cái chết an bình và lành thánh. Qua cái chết đó chúng ta sẽ được sống đời đời.

Cha Chánh Xứ

Lm. Louis Phạm Hữu Độ, cmc