Chúa Nhật 4

Mùa Chay

Năm A

 

Chúa Kitô là Ánh Sáng Thế Gian

Bởi tội Nguyên tổ, chúng ta đã bị mù loà từ khi sinh ra, chính sự mù lòa của ta sẽ làm cho danh Chúa được cả sáng. Khi chữa anh mù hôm nay, Chúa đã tỏ cho ta thấy quyền phép tòan năng của Ngài. 

Chúa đã lấy nước bọt của ngài, trộn với đất làm bùn đắp lên mắt anh mù rồi bảo anh đến hồ Siloê mà rửa để được chữa lành.  Nước bọt ám chỉ Lời Chúa, bùn đất chỉ sự thấp hèn của con người, vì chúng ta vốn được dựng lên từ bụi đất.

Kinh Thánh kể  rằng, Vua Do Thái là Hezekiah cùng thời với Tiên tri Isaiah 700 trước Công Nguyên, Ông  là một vị tướng và là một kỹ sư tài ba của Do Thái; trước khi Jerusalem  bị vây hãm bởi vua Syria. ông đã cho đào một đường hầm dài gần 600 mét xuyên qua núi đá đem nước từ Suối Gihon ở ngoài thành về hồ Siloê để có nước cho toàn dân và quân đội Israel sinh  sống. Hồ Siloê trong Thành David, chính là nguồn nước cứu sống dân của Chúa vậy. (2Chr.32:2-8,30; Isa.22:9-11; 2Kgs.20:20).

Khi chịu phép thánh tẩy, chúng ta đã được Chúa tha thứ mọi tội lỗi, ban đức tin, ơn hoán cải và trở nên con cái Chúa.  hôm nay, Chúa muốn chúng ta hãy cộng tác với Người bằng chính lòng hối cải, bằng chay tịnh và bằng việc bố thí, để cũng được chữa lành sự mù loà trong tâm hồn chúng ta.

Dân Do thái đã kinh ngạc khi thấy một thanh niên bị mù từ lúc mới  sinh ôm mặt rờ rẫm ra hồ, rối họ lại thấy anh hớn hở hân hoan reo vui khi đi trở về tìm Chúa để tạ ơn Ngài. Thánh Gioan đã dùng chính chuyện không tin của Pharisiêu mà quảng bá về Chúa là đấng tòan năng, toàn ái và toàn thiện. bằng việc anh mù đã lặp đi lặp lại nhiều lần việc Chúa chữa mắt cho mình.

Những thành kiến sai lầm về người khác đã làm mờ đi con mắt lương tâm chúng ta, bằng cuộc sống thiếu ngay lành, hoặc bằng những đam mê bất chính, chúng ta cũng đã là những bức tường ngăn cách việc đến với Chúa của nhiều người; hoặc nên cớ vấp phạm cho anh em xa lìa tình yêu Thiên Chúa.

Chúa đã làm nhiều phép lạ chữa mọi tật nguyền cho nhiều người, những người có lòng trông cậy và tin vào Ngài. Chúa như đang nói với chúng ta, những bạn hữu của Chúa, hãy vâng nghe và thực thi ý Chúa, năng chịu các phép Bí tích để luôn kết hiệp cùng Chúa, để được lãnh nhân ơn lành Chúa ban.

Biết bao lần chúng ta đã cả gan phạm tội lỗi đức công bằng, sống tham lam thiếu yêu thương.  Những sai trái ấy làm cho con mắt tâm hồn chúng ta bị mù lòa, làm rối loạn tâm thần và làm ta xa lìa nguồn sáng Chúa Kitô Phục sinh. 

Những quyến rũ thế tục, những vinh danh hão huyền, tiền tài danh vọng , chức quyền đã làm mù quáng lương tâm và lý trí của chúng ta.  Thậm chí nhiều người vì ham lợi lộc mà ngày Chúa Nhật, không đến để thờ phượng Chúa, không nghỉ ngơi phần xác; không mang con cái đến học giáo lý và đào tạo chúng trở nên người công giáo tốt lành.

Hãy xiêng năng đến tòa Giải tội, để được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và chữa lành mọi tật nguyền của ta. Với tâm hồn trong sạch, chúng ta sẽ xứng đáng rước Chúa vào tâm hồn, và Thánh thể Chúa là nguồn sáng chan hoà  và là sự sống của chúng ta, qua ngài, chúng ta sẽ nhận được Chúa Thánh Thần, đấng hướng dẫn, an ủi và đỡ nâng chúng ta thoát  mọi gian nan thử thách. Tâm hồn chúng ta sẽ được bình an, được hạnh phúc đời này và nhất là sẽ được  sống trường sinh với Người trên nơi cực sáng.

Denver, 25/03/2014

Pt. Lorensô NGÔ THẾ TÒNG