Chúa Nhật 8

Thừờng Niên

Năm A

 

Tiền Của

Phúc âm tuần này nhắc lại câu nói của Chúa Giêsu “Các ngươi không thể vừa làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của.” Khi nói về tiền của, Thánh kinh bao giờ cũng nói một cách nghiêm túc và phải đề phòng, vì tiền của là chuyện liên quan tới linh hồn và hạnh phúc mai sau. Thí dụ những câu nói của Chúa Giêsu: “Người giầu có khó vào nước Thiên đàng hơn lạc đà chui qua lỗ kim” hay câu “Lòng ham mê tiền của là cội rễ mọi điều ác” (Tim 6:10)

Thiên Chúa không lên án tiền của hay cấm chúng ta dùng tiền, vì đồng tiền tự nó là trung lập, vô tội. Thiên Chúa cũng không bắt chúng ta phải nghèo khó, không được có tiền vì điều đó vô lý. Không có tiền thì lấy gì mà sống. Điều Ngài nhắc ở đây  là chúng ta không được coi tiền của là cùng đích, là một vị “thiên chúa” khác trong cuộc đời, mà chúng ta dốc toàn lực tìm kiếm và chiếm hữu nó. Nói cho dễ hiểu chúng ta có thể chia tiền của thành 3 cấp bậc sau đây:

1/ Cần tiền: Điều này dĩ nhiên. Ai cũng cần tiền như phương tiện để sinh sống.

2/ Thích tiền: Điều này tự nhiên. Ai nói mình không thích tiền thì phải xét lại.

3/ Mê tiền: Đây là điều nguy hiểm mà Thiên Chúa “bật đèn đỏ” cảnh cáo, vì đặt tiền ngang với Thiên Chúa. Mê tiền nghĩa là cho tiền là lẽ sống, tiền là ông chủ, tiền là cùng đích, từ đó tìm hết mọi cách kiếm tiền, không trừ thủ đoạn hay tội ác, từ đó không để ý tới linh hồn và đời sau, không kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng nghĩ đến tha nhân. Nói tóm lại mê tiền là cội rễ mọi điều xấu.

Tại sao Chúa Giêsu và Thánh kinh lại đề cập tới tiền của một cách nghiêm túc như vậy? Thưa bởi vì đồng tiền có ma lực rất hấp dẫn. Nó quật ngã con người một cách dễ dàng. Nó làm cho con người đắm đuối và sinh ra nhiều tội ác. Việt Nam dùng chữ “tiền bạc” và “tiền tệ” rất hay. Từ “bạc” ở đây hiểu là “silver” một thứ kim loại để xác định đơn vị tiền, nhưng chữ “bạc” cũng còn nghĩa là bạc tình, bạc bẽo, bạc nghĩa… Tiền tệ còn có nghĩa là vì tiền thì sinh ra nhiều tệ nạn như: giết người, gian dối, dâm ô, buôn lậu, tham nhũng…

Sau khi Thiên Chúa nhắc nhở về tiền của thì Ngài muốn chúng ta nhắm tới một thực tại cao hơn, đó là Nước Trời, đó là chính Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa hay Nước Trời mới cho chúng ta hạnh phúc thực sự và viên mãn. Vì thế Ngài mời gọi chúng ta “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước.” Thiên Chúa vẫn trên hết và tối hậu, chúng ta hãy dốc toàn lực để yêu mến và chiếm hữu Ngài, còn tiền của chỉ là phương tiện, nay còn mai mất.

Bạn ơi, một ngày nào đó chắc chắn bạn và tôi sẽ chết. Hãy nhớ rằng trong quan tài họ không chế túi để đựng tiền. Cái gì chúng ta mang theo về thế giới bên kia? ngoài lòng mến Chúa và việc bác ái chúng ta đã làm.

Linh Mục Chánh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc