Chúa Nhật 6

Thừờng Niên

Năm A

 

Yêu thương là chu toàn Lề Luật

Anh chị em thân mến,

Cổ nhân có nói: “Nhân vô thập toàn”, nghĩa là con người tự nhiên không ai là hoàn hảo, nhưng phải được cải thiện dần trong cuộc sống theo khuôn phép của gia đình và xã hội. Và những khuôn phép đó, người ta gọi là lề luật. Do đó, luật lệ được quy định là để định hướng giúp con người nên tốt hơn, hay nói cách khác, là giúp con người làm điều thiện tránh điều ác. Luật được chia thành 2 loại: Thiên luật và Nhân luật; và Thiên Chúa là tác giả của cả hai loại luật. Chính vì vậy mà thánh Giacôbê đã khẳng định rõ khi viết: “Chỉ có một Đấng làm ra lề luật” (Gc 4:12) và Đấng đó không ai khác hơn là Thiên Chúa.  

Thiên luật được Thiên Chúa trực tiếp ban hành, còn Nhân luật hình thành do việc con người giải thích Thiên luật để thích nghi với môi trường và hoàn cảnh con người. Do đó, các luật lệ trong xã hội hiện nay, một cách nào đó, đều bắt nguồn từ 10 Điều Răn Đức Chúa Trời.

Các Kinh sư và Biệt phái giữ luật rất đúng, nhưng giữ “luật vì luật” và  kiên định tới mức trở thành câu nệ hình thức cứng nhắc, khắt khe như thể luật là cứu cánh, khiến người ta hiểu lầm đức công chính chỉ gói gọn trong việc chu toàn lề luật: tất cả chỉ vì luật. Chúa Giêsu lên án cách giữ luật hình thức, vì thế nhóm Biệt phái và Luật sĩ căm ghét và liệt Ngài vào hạng tội lỗi, khi kết án Ngài coi thường, bất tuân luật thánh. Họ cho rằng Chúa Giêsu là người phá bỏ lề luật, nhưng ngược lại, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài “không đến để hủy bỏ lề luật và các tiên tri... nhưng là để kiện toàn” đến mức “một chấm một phẩy trong lề luật cũng không bỏ sót” (x. Mt 5:17).

Qua những cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Biệt Phái, chúng ta thấy luật lệ tự nó rất tốt nhưng không hoàn hảo. Vì chưng, Lề luật chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh, như Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Ngày Sabbát được tạo nên để giúp con người, chứ không phải con người phục vụ ngày Sabbát” (Mc 2:27). Và trong ý nghĩa đó, Chúa Giêsu đến để kiện toàn thái độ và áp dụng tinh thần của luật là dẫn đến tình thương. Cho nên, Luật mới của Đức Kitô hoàn thiện và trổi vượt hơn Luật cũ, khi mời gọi chúng ta giữ luật với lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân. Có như  vậy, đức công chính của chúng ta mới đạt tới mức hoàn thiện “như Cha ... trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48).

Trong tinh thần luật vì con người như Chúa Giêsu xác định, Ngài kêu gọi chúng ta hãy biến đổi “ách nặng nề, nô lệ” của luật cũ thành “sự tự do vui thỏa” trong Chúa Thánh Thần. Đừng câu nệ và dừng lại ở nơi chữ viết, nhưng phải cảm nghiệm sâu xa từ trái tim mình chủ đích của luật Chúa. Do đó, trong sự hoàn thiện của Luật, không phải chờ đến khi giết người mới bị coi là phạm Luật, mà ngay cả  thái độ giận dữ, hay buông lời nhục mạ anh chị em là cũng đã vi phạm Luật rồi. Thậm chí chưa tích cực làm hòa với nhau cũng coi như là đã phạm Luật, và do đó, không còn quyền dâng của lễ cho Thiên Chúa, vì Ngài “chỉ muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ”.

Xin Chúa thổi tình yêu vào trong cuộc sống, để khi tuân giữ mọi giới răn Đạo Chúa cũng như các giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta không thi hành chỉ vì sợ sệt hoặc tỏ vẻ ta đây, nhưng luôn thực thi với tinh thần của tình yêu như  thánh Phaolô đã xác tín: “yêu thương là chu toàn Lề Luật”  (Rm 13:10). Amen.

LM. Thomas Nguyễn Tuấn Bình, CMC