Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép RỬa

Năm A

 

Chúa Chịu Phép Rửa

Hôm nay Lễ Chúa chịu Phép Rửa. Cả 3 Thánh Sử Matthêu, Maccô và Luca đều ghi lại biến cố này. Riêng Thánh sử Matthêu (Mt 3:13-17) thì ghi thêm chi tiết Thánh Gioan Tẩy Giả can Chúa và nói:”Chính tôi phải được Ngài rửa cho, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần phải chu toàn bổn phận như thế.”

Thực sự Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng vô tội, hoàn toàn thánh thiện, không cần phải đến để Thánh Gioan làm phép rửa. Tuy nhiên Ngài vẫn dìm mình xuống nước để nói cho chúng ta 2 điều sau đây:

-       Thứ nhất Ngài xuống nước để thánh hoá nước, để sau này Ngài lập Bí Tích Thánh Tẩy, dùng nước là chất liệu bề ngoài nói lên sự tẩy sạch tội bên trong.

-       Thứ hai, Chúa Giêsu, mặc dù vô tội, nhưng Ngài vẫn muốn  nhập hàng với các tội nhân, để sau này Ngài gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại.

Cả 3 Thánh sử đều ghi lại điều quan trọng về căn tính của Chúa Giêsu như sau: “Khi lên khỏi nước thì trời mở ra, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu trên Người và từ trời có tiếng phán: Con là con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha.”

Trời mở ra ở đây nói lên rằng xưa Adong Evà, vì phạm tội, nên đóng cửa trời lại thì bây giờ Chúa Giêsu, Đáng Cứu Độ nhân loại, đến để mở cửa Trời ra cho chúng ta vào.

 

Chúng ta được Thiên Chúa thương cho lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy để trở thành những người con của Thiên Chúa. Điều này hạnh phúc biết bao. Vì thế, có một số vị Thánh vẫn mừng ngày Rửa tội chứ không mừng ngày sinh ra, vì sinh ra vẫn còn mang tội nguyên tổ, còn Rửa tội thì mới trong sạch hoàn toàn, là ngày đáng ghi nhớ.

Hãy nhớ lại Bí Tích Thánh Tẩy chúng ta đã lãnh nhận để sống xứng đáng là những người con của Thiên Chúa. Bắt chước Chúa Giêsu, sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Muốn được như thế, chúng ta cần làm 2 điều sau: Xa tránh tội lỗi bao nhiêu có thể, vì tội lỗi là điều ghê tởm, mất lòng Chúa.

Điều 2 là cố gắng làm nhiều việc lành: như hy sinh, cầu nguyện, bác ái, vâng theo Ý Chúa…Người con ngoan trong gia đình thì không những tránh làm mất lòng cha mẹ, nhưng cũng cần phải làm những việc tốt hài lòng cha mẹ nữa.

Chúa Giêsu là mẫu gương để chúng ta học hỏi và bắt chước. Xin kính chúc qúy vị một năm mới 2014 tràn đầy thánh ân và phúc lành của Chúa Mẹ.

Linh Mục Chánh Xứ

Louis Phạm Hữu Độ, cmc