Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

Năm A

 

Hãy mang  Ánh Sáng vào Thế Gian

Hôm nay Chúng ta mừng lễ Hiển linh, kỷ niệm ngày Chúa tỏ mình ra với dân ngoại, lễ này xưa kia gọi là lễ Ba Vua.  Theo truyền thống thì việc Chúa tỏ mình ra với nhân loại được bày tỏ qua ba sự kiện trong Thánh Kinh: Việc đến bái lạy Chúa của Ba Vua, Việc Chúa chịu phép Rửa bởi Gioan Tiền Hô, và việc Chúa làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana.

Ba Vua chính là hoa quả đầu mùa của dân ngoại đã nhận biết Thiên Chúa, vì khả năng hiểu biết về vũ trụ, thiên văn và triết học đã giúp họ nhận ra Chúa chính là đấng sáng tạo, và con người chỉ là những thụ tạo thấp hèn.

Nhờ các thiên thần mà những người Chăn Chiên đã gặp được Chúa, nhờ Có một ngôi sao rực rỡ với ánh sáng thần linh chiếu soi dẫn đường, và sự quyết tâm tìm kiếm Chúa, các Đạo Sĩ đã tìm gặp được Chúa. Trong khi đó những kinh sư và ký lục  trong đạo Do thái không gặp được Ngài..

Những người chăn chiên và Ba nhà thông thái đại diện cho hai tầng lớp trong xã hội ngày nay, những người nhỏ bé khiêm nhường, những người cao sang quyền qúy, thật lòng muốn tìm kiếm Chúa. Chúng ta cần phải dõi theo ánh sáng soi đường của Lời Chúa để dấn bước trên hành trình đức tin đời mình đầy chông gai và thử thách.

Hình ảnh ngôi sao dẫn đường cho Ba Vua, khi ẩn khi hiện, khi xa khi gần cũng là điều chúng ta cần phải rèn luyện cho mình những nhân đức sống mỗi ngày, để được gặp Chúa Giêsu, chúng ta cần có lòng khiêm nhường. Nhờ sự gặp gỡ này, ta sẽ trở nên ánh sao dẫn lối cho những người khác chưa nhận biết Chúa.

Đôi khi chúng ta phải biết ẩn khuất, đừng nổi nang qúa độ, đức tính khiêm hạ và thành thật của ta sẽ là ánh sáng soi dẫn người khác tìm đến với Chúa. Cuộc sống bình dị và thanh bần của ta, sẽ là những hạt giống đức tin, gieo vào lòng những tâm hồn chưa nhận ra Chúa.

Ba Vua đã dâng tiến Chúa những lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Ý nghĩa của những qùa tặng này muốn nói lên, Chúa Hài đồng chíng là Vua, là Chúa và là con người.

Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, Ba Vua đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Cũng vậy, hãy xiêng năng tẩy rửa linh hồn mình bằng Bí tích hoà giải, nhờ sự cảnh báo của lương tâm và ơn Chúa, chúng ta sẽ biết sửa đổi cách sống để được đến gần với Chúa hơn.

Khi chịu phép thánh tẩy, chúng ta đã thề hứa từ bỏ ma qủy và những gì thuộc về chúng,  hãy đi theo những đường nẻo đã được vạch ra bởi Chúa Giêsu, đừng trở lại với cách sống xưa cũ, đừng đi theo con đường mà Herôdê đã muốn Ba Vua trở lại với những ý đồ gian ác của satan. 

Hãy sống khiêm nhường, yêu thương, chân thành và luôn từ chối không phạm tội, nhất là những tội lỗi đức công bằng, biết chống trả lại những cơn cám dỗ, những đam mê bất chính mà gìn giữ đức trong sạch cho mình và cho những người xung quanh.

Ngôi sao dẫn đường cho Ba Vua đến với Chúa chính là ánh sáng phúc âm mà chúng ta cùng nhau nghe và chia sẻ trong các thánh lễ mỗi ngày, luật Giáo hội buộc  chúng ta đến tham dự Thánh Lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật, chính là muốn chúng ta bồi dưỡng đời sống tâm linh và trau chuốt, làm trong sáng ngọn đèn đức tin của mình bằng Lời Chúa và bằng những thói quen đạo đức tốt lành.

Việc xiêng năng rước mình máu thánh Chúa chính là cách thức tốt nhất để chúng ta được đến gần Chúa. Chính khi nhận Thánh Thể Chúa chúng ta đã động chạm đến sự khiêm hạ của con Chúa giáng trần, chúng ta sẽ được dựa vào ngực của Chúa như thánh Gioan tông đồ xưa trong bữa tiệc ly, chúng ta sẽ nghe được nhịp đập cũa con tim Chúa và trái tim người sẽ giúp tâm hồn chúng ta bừng sáng  giữa thế gian đầy tăm tối.

Lạy Chúa Giesu Hài Đồng, xin giúp chúng con biết tìm kiếm và nhận ra Chúa trong mọi anh em xung quanh, và luôn sống quảng đại, phục vụ và thành tâm để được bình an trong Chúa Giáng trần.  Amen

Pt. Lorensô NGÔ THẾ TÒNG

12/26/2013