Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

Năm C

 

Kitô Vua – Hai hình ảnh, một cuộc đời.

Lễ Chúa Kitô Vua có ý nghĩa gì trong đời sống người tín hữu ở thế kỷ thứ 21st nầy, khi mà nền văn minh dân chủ đã thay thế thể chế quân chủ? Chúa Giêsu, một thanh niên 33 tuổi, là vua không ngai vàng, điện ngọc. Không hề có một bằng cấp học vấn. Cũng không có một chức tước trong chính quyền hay có tầm ảnh hưởng gì ngoài xã hội. Chết treo trần truồng với bản án trên đầu: “Jesus Nazareth, Vua dân Do Thái.”

Tại sao Thánh Phaolô trong BĐII lại có thể hiểu và viết cho hậu thế chúng ta một thông điệp mạnh mẽ khẳng định căn tính của Chúa Kitô là Thiên Chúa. Thánh nhân viết: “Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử của mọi tạo vật, vì trong Ngài mọi loài trên trời, dưới đất đã được tạo ra…” Nói cách khác, ai muốn thấy hình ảnh của một Thiên Chúa vô hình như thế nào, hãy nhìn vào Chúa Giêsu, sẽ thấy ngay được Thiên Chúa trong hiện tại trước mắt. Ngài không phải là một tạo vật như bất cứ ai trong trên địa cầu, nhưng là Thiên Chúa. Lời lẽ trong thư giống như lời mặc khải của Thiên Chúa cho người Tông đồ Gioan trong Tin Mừng thứ IV khi ông viết “Chúa Kitô là Ngôi Lời, là Thiên Chúa mặc xác phàm nhân, là Đấng Cứu Thế.”

Thư viết tiếp: “Chúa Giêsu, Đấng làm đẹp lòng Cha Ngài, nên Chúa Cha đã giao hòa vạn vật nhờ Ngài và vì Ngài, nhờ máu Ngài đổ ra trên Thập giá” Vì thế, không thể nói Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nhân loại, cũng không thể nói Ngài cũng chỉ là một thánh của Thiên Chúa như những thụ tạo khác của TC, cũng không thể cho rằng Ngài là một trong các tiên tri mà TC đã sai đến…Chúa Giêsu cũng không phải là sứ thần (messenger) hoặc chỉ là biểu tượng của TC. Không! Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa! Các Thánh Giáo Phụ và Công Đồng chung đã dạy (sau khi được Chúa Thánh Thần mặc khải cho) trong Kinh Tin Kính mà chúng ta đọc: “Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, và đồng bản tính với Đức Chúa Cha…”

Ngược hẳn với một vì Thiên Chúa như thánh Phaolô và trong Kinh Tin Kính tán tụng, Phúc âm của Lễ Chúa KT Vua lại tường thuật một vì Vua bị treo trên cây thập giá. Chúa Kitô đã được phong vương không phải với hoàng bào, vương miện với nhiều lời chúc tụng. Nhưng với mão gai với áo choàng đỏ và với những lời xỉ vả, chế diễu của các thủ lãnh và dân chúng đứng nhìn cười đùa và nhạo báng với những lời phạm thượng… Cuối cùng nằm phơi trần truồng trên thập giá như một tội nhân. Ngay cả tên trộm bị đóng đanh bên cạnh cũng lăng mạ Chúa, hùa theo ma quỉ để cám dỗ Chúa xuống khỏi Thập giá. Và trên Thập giá nầy, Philatô đã buột miệng sai người viết tấm bảng có đề 4 chữ I.N.R.I (Jesus Nazareth, Vua dân Do Thái). Có phải thủ lãnh của đạo thánh Chúa Trời có một cái gì nực cười theo con mắt người đời không thưa Quý Vị?

Nhưng đọc và suy nghĩ kỹ những lời phỉ báng: “Nếu là Đấng Kitô, nếu là vua dân Do Thái, thì hãy tự cứu mình đi” để tìm ra cái cốt lõi, căn tính của một vì vua. Vua của thế gian là những người tìm kiếm uy quyền để kềm chế kẻ khác. Họ tìm sự xa hoa, sang giàu và hoành tráng ở nơi cung điện, lâu đài. Nhưng họ cũng chẳng thỏa mãn chính bản thân họ. Ta hãy nhìn vào những người giàu có, thế lực và nổi tiếng trên thế giới ngày nay và xem họ đã cứu vớt được linh hồn nào chưa. Chính họ cũng không thể bảo vệ được đời sống của họ và rồi, họ cũng sẽ chết như bao vua khác qua các thời đại.

Chúa Kitô là Vua của các vua, Chúa của các chúa đã không sa vào cạm bẫy cám dỗ để xuống khỏi Thập giá cách ngoạn mục, mà bằng lòng tự hạ mình cho đến chết để cứu chuộc mọi thần dân của Ngài là nhân loại chúng ta. Vua của chúng ta không tự cứu mình để kéo mọi kẻ khác lên. Vua của chúng ta không tích lũy nhưng cho đi trong yêu thương và phục vụ. Và trên hết, Vua Kitô đã chiến thắng sự chết, đã sống lại và đã lên trời để “dọn chỗ cho chúng ta,” là những người tin vào Ngài, như Ngài đã trả lời cho Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian nầy”

PT Đặng Phi Hùng