Chúa Nhật 29

Thường Niên

Năm C

 

Hãy Kiên trì trong Cầu nguyện

Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa ra một dụ ngôn với hai hình ảnh thật tương phản. Một bên là bà góa nghèo khổ, thấp kém, không có tiếng nói trong xã hội.  Một bên là ông quan tòa bất nhân, chẳng sợ trời mà cũng chẳng nể người. Chúa dùng dụ ngôn này để dạy các môn đệ hãy kiên trì cầu nguyện luôn không được nản chí .

Thất bại đã không làm bà góa nản lòng.  Niềm tin của bà thật bền bỉ. Bà cương quyết đi đến cùng và bà đã thành công. Cũng thế, khi cầu nguyện ta hãy kiên trì, phó thác trong tay Chúa; hoàn toàn trông cậy vào Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ dủ lòng xót thương ta. Người cũng sẽ bảo vệ các con cái Người chống lại mọi địch thù trong cơn nguy biến.

"Ông quan toà này chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì” (Lc.18,2). Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, một người như vậy không thể nào tôn trọng chân lý, với họ, thì chuyện trắng có thể ra đen, và ngược lại, vê tròn bóp méo tùy thích vì lương tâm của ông ta đã mờ tối. Một quan tòa như vậy thì những người thấp cổ bé miệng còn mong gì tìm thấy ánh sáng của công lý. Chính có những con người như ông quan tòa trong dụ ngôn, mà chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa yêu thương ta cao vời vợi. Thái độ lạnh lùng và ngạo mạn của vị quan tòa này đã làm bừng sáng trong ta lòng biết ơn, cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa đã ban tràn đầy ơn phước trên chúng ta

Bà góa ở đây tiêu biểu cho tình cảnh của Giáo hội Chúa thời sơ khai, và khắp cùng trên thế giới ngày nay. Biết bao kitô hữu đã lâm cảnh đầu rơi máu đổ, để làm chứng cho niềm tin của mình.  Họ chẳng biết kêu cầu cùng ai, duy chỉ có Thiên Chúa là đấng hay thương xót và bênh đỡ họ.  Các Thánh tử vì đạo qua bao đời vẫn luôn tín thác và cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa.  Chỉ có Chúa mới có thể cứu giúp ta.  Ngài sẽ an bài sắp xếp và ban cho ta những gì tốt đẹp nhất. Cũng như bà goá nghèo hèn, Giáo hội luôn van xin lòng thương xót của Chúa đến phù trợ và gìn giữ con cái Chúa.

Qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách thức và ý nghĩa của việc cầu nguyện thật đầy đủ và thật rõ ràng.  Trong cuộc sống hằng ngày, nếu thiếu cầu nguyện và liên kết với Thiên Chúa, thì đức tin của ta sẽ chết dần. Bởi vì, cho dù cầu nguyện với cách thế nào, thì đó vẫn những lời ngợi khen tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, tất cả đều thể hiện Lòng tin tưởng sâu đậm nơi Thiên Chúa. 

Thật ra, công lý và sự khôn ngoan của Thiên Chúa không như công lý và lẽ khôn ngoan của loài người. Quyền năng và tác động của Chúa thì vượt xa mọi tính toán, cân đo, suy tưởng và sự chờ đợi của chúng ta. Hãy chứng tỏ và phát huy niềm tin của mình qua mọi lãnh vực cuộc sống để ánh sáng công lý của Chúa chiếu rọi đên những nơi tăm tối. Sau cùng, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến sự liên kết giữa cầu nguyện và kiên vững trong đức tin. nên Chúa nài nỉ chúng ta phải trung kiên và vững tin vào tình yêu vô biên của Chúa mà bền đỗ đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết kiên trì nỗ lực trong lời cầu nguyện, liên lỉ và không nản chí, xin giúp chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và thăng tiến trong tình yêu thương tha nhân mỗi ngày một hơn, Amen .

Denver, 20/10/2013

Phó tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG