Chúa Nhật 25

Thường Niên

Năm C

 

Hãy Sống Chan Hòa với Mọi Người

Hôm nay, qua phúc âm Thánh Luca, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người quản gia gian tham sắp mất việc để dậy ta cách xử dụng tiền của; biết dùng của cải, thời giờ và mọi sự ở thế gian mà mua sắm nước trời.

Chúa kêu mời ta hãy trở về với niềm tin căn bản biết noi gương các tiên tri, các vị thánh, cùng bao người công chính trong đạo Chúa, biết sống lương thiện, biết kính mến Chúa và yêu thương anh em.

Chúa nhắc nhớ chúng ta đừng gian tham và đảo điên như viên quản lý ấy, Chúa kêu mời chúng ta nên chấn chỉnh lại thước đo giá trị cuộc sống và chọn cho mình một đường hướng đúng đắn nhất trên đường tiến về quê trời.  Những cám dỗ về vật chất, đôi khi đã làm mờ đi con mắt lương tâm của chúng ta, những sa hoa phù phiếm, chức quyền danh vọng đã làm mất đi tình nghĩa với anh em xung quanh, và làm ta xa lìa tình yêu của Thiên Chúa.

Thánh Phao Lô trong thư I gửi Timothê đã nói một câu để đời: “Lòng ham muốn tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều gian ác.” (1Timôthê 6:10).  Chiến tranh và những tranh chấp khăp nơi chung quy cũng chỉ vì tiền bạc, gia đình tan nát, vợ chống thiếu yêu thương, con cái sống hoang đàng, tất cả chỉ vì tiền bạc.  Những giao tiếp thường ngày của chúng ta thường hay va chạm, cũng  vì đồng tiền. Vậy để đồng tiên không còn là cớ vấp phạm cho mình, hãy đặt tiền bạc ở đúng vị trí và giá trị của nó.

Nhiều khi chỉ vì mải mê kiếm tiền, chúng ta đã sao lãng và bỏ bê những bổn phận với Thiên Chúa, với hội thánh và với tha nhân, một vài trường hợp vì đánh giá qúa cao về đồng tiền, chúng ta đã xúc phạm đến đức thương yêu, đã đối xử thiếu công bằng, chính trực, chưa kể có những lúc vì ham mê danh vọng chức quyền, giầu sang phú quí mà ta đánh mất cả linh hồn của mình. Tiền bạc không thể mua được tình bạn chân thật, tiền bạc không mua được lương tâm trong sáng, và nhất là tiền của  không thể mua được cuộc sống trường sinh với Thiên Chúa.

Qua việc hành xử điên đảo của viên quản lý sắp mất việc, Chúa khuyên ta phải biết dùng tiền của hay hư nát ở đời này để sắm lấy những giá trị vĩnh cửu đời sau; hãy biết dùng tiền bạc như là phương tiện giúp ta nên thánh, giúp ta phục vụ tha nhân, giúp đỡ những người nghèo khổ, biết dùng tiền của Chúa ban để làm vinh danh Người. 

Nhìn lại chuỗi ngày dài lưu lạc viễn xứ, sống sung túc tại xứ lạ quê người này, biết bao người cũng đã thật vất vả bon chen, biết bao người thân quen mà chúng ta đã cùng nhau tiễn đưa ra đất thánh trong những năm tháng gần đây.  Không ai có thể mang theo được một chút tiền bạc nào khi đi vào cõi thiên thu.

Đừng để cho đồng tiền làm chủ đời mình, phải coi tiền của là đấy tớ phục vụ cho mình, chứ đừng làm nô lệ cho chúng. Nhờ lắng nghe tiếng nói của lương tâm, ta sẽ không còn tìm kiếm lợi nhuận qua những con đường bất chính. Giữa Thiên Chúa và tiền của, ta phải chọn một. Nếu chọn Thượng Đế làm cùng đích, thì tiền bạc phải là phương tiện, như thế ta mới tìm lại được giá trị và hạnh phúc đích thật cho đời mình.

“Trước hết, anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho sau.” (Mt 6:33). Hãy rèn luyện cho mình và con cháu những thói quen đạo đức, xiêng năng đến tham dự các Thánh Lễ hằng ngày và cuối tuần. Năng chịu phép bí tích Hoà Giải và sốt sáng rước Mình Máu thánh Chúa cùng cầu nguyện liên lỉ trong các giờ chầu  Thánh Thể, để được hấp thụ nhiều ơn lành của Chúa Giêsu, để được bình an và thanh thỏa trong tâm hồn.

Chúa Giêsu đã và đang kêu mời chúng ta nhập đoàn đi theo con đường Thánh giá Chúa, biết tuân giữ các giới răn Chúa truyền; biết sống xứng hợp với mọi hoàn cảnh và bậc sống của mình. Nhất là biết gìn giữ nhân phẩm của mình của gia đình và sống an hoà với những người lân bang lối xóm, viếng thăm và chăm xóc những người bệnh hoạn, nghèo khổ, cô đơn và bất hạnh.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết phát huy tình yêu và ân sủng của Chúa qua mọi sinh hoạt chung, qua tinh thần phục vụ và lòng yêu mến anh em anh em xung quanh. Amen

Phó-tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG