Chúa Nhật 21

Thường Niên

Năm C

 

Uốn Nắn và Khép mình tuân giữ  Giới răn Chúa

Phúc âm thánh Luca như đang nói với chính chúng ta những người con riêng mà Chúa đã tuyển chọn như xưa Ngài đã giảng dạy dân Do Thái đang khi rao giảng tin mừng trên đường tíến về Giêrusalem.

Con đường hẹp trong PÂ hôm nay, chính là việc phải uốn nắn và khép mình mà vâng phục những Điều răn Chúa truyền. Trong thư Thứ Nhất thánh Gioan nói về điểm này như sau: “Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.” (1Ga 2:4-5). Nhiều người trong chúng ta cho là sang Mỹ rồi thì hoàn toàn được tự do, muốn làm gì thì làm, không cần phải tuân giữ điều gì nữa.  Nhiều con em đã không còn vâng lời cha mẹ, đã không còn biết tội phúc là gì.  Biết bao cảnh trai gái tự do luyến ái, sống chung không cần đến luân thường đạo lý.

Hôm nay, Chúa khẳng định với chúng ta, những sai trái ấy đã làm cho chúng ta trở nên xa lạ với Thiên Chúa, Chúa đã phán, “Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta.”  

Để xứng đáng đón nhận ơn cứu chuộc của Chúa, chúng ta hãy luôn sống theo chân lý phúc âm mà Chúa Kitô đã truyền dậy và quyết tâm không sống buông thả nữa, không tìm hư danh, họăc sống gỉa hình trước mắt người ta; Hãy sống thánh thiện trước mặt Chúa như thánh Phao Lô trong thư gởi Giáo Đoàn Êphêxô đã dạy: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn. hãy sống yêu thương và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.” (Ep. 4:29-32)

Mỗi khi gặp người thân quen, hay trong những lúc trà dư tửu hậu ta phải cẩn trọng giữ gìn miệng lưỡi, luôn luôn phải thành thật với chính mình và với người khác, để được bình an trong tâm hồn, đừng đãi bôi, đừng khoe khoang chính mình hay bới xấu người khác, nhất là đừng bàn thảo hay phê phán về các đấng các bậc; thánh Giacôbê đã nói rõ về điểm này như sau: “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão huyền.” (Gc 1:26).

Chúa Giêsu đã không nói đến nhiều hay ít người được cứu chuộc, mà Ngài chỉ khuyên ta nên cố gắng tu thân tích đức, lắng nghe và thực hành lời Chúa. Hỡi những ai đã tin theo Chúa, hãy kiên vững trong đức tin, hãy bền bỉ tôi luyện các nhân đức và trung thành với lời đã hứa khi chịu phép rửa tội, hãy từ bỏ ma qũy và những mờ ám thuộc về chúng, hãy từ bỏ những gian tà mà quay về với nẻo đường ngay thẳng.

Là con Chúa, chúng ta cần tôi luyện ý chí tìm kiếm nước trời, và thao luyện tinh thần để được Chúa đoái thương. Chúng ta phải vượt thắng mọi gian nan thử thách mà Chúa đã gởi đến cho, rèn luyện những nhân đức để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người, Vì “Lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức” như có lần Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Trước hết anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những thứ khác Người sẽ ban thêm cho sau.”    

Hôm nay, Chúa đã nói sẽ có nhiều dân ngoại được vào nước thiên Chúa Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, cùng với những tiên tri và các tổ phụ. Chúa mời gọi Ông bà anh chi em hãy xiêng năng đọc và học hỏi kinh thánh, ít nhất là Đoạn 13 của phúc âm thánh Luca này; thánh Luca nêu rõ những điều Chúa cảnh báo chúng ta phải kiên trì và gắng sức chu toàn nghĩa vụ của người Kitô Hữu trên đường tiến về nhà cha để được hưởng vinh quang với Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, để trong ngày luận phạt chúng con được về hưởng vinh quang nước Chúa muôn đời. Amen

Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng