Chúa Nhật 15

Thường Niên

Năm C

 

Cảm Thương

Thánh Bernado đã giảng: “Ai ai cũng có thể nhìn thấy được sự việc xảy ra chung quanh mình, và chỉ một số ít nhận ra và đặt câu hỏi tại sao sự việc xảy ra, nhưng chỉ có một số rất ít người có cảm thương (compassion) với người trong cuộc nơi sự việc xảy ra.”

Cảm thương là cảm nhận, cùng đau đớn trong tâm can với, cùng san sẻ niềm đau và nỗi khổ với người đang đau khổ, xấu hổ hay thiếu thốn. Đây là tâm tình của Đức Maria khi Mẹ thấy gia chủ hết rượu ở tiệc cưới Cana. Mẹ đã không chỉ nhận ra sự việc hết rượu như một khách dự tiệc, nhưng đã cảm thương với nỗi lo lắng, xấu hổ của gia đình đôi tân hôn, nên Mẹ đã ra tay hành động trợ giúp họ. Đây cũng chính là tâm tình của Người Samaritan, đã ra tay hành động vì “động lòng thương” giữa người với người, giúp nhau trong cơn khốn khó.

Chúng ta cũng có thể đã đôi lần nhìn thấy anh chị em cần đến một bàn tay giúp đỡ, cần đến một lời ủi an… nhưng chúng ta đã làm ngơ như vị tư tế hay vị trợ tế đã làm: tránh né nạn nhân vì lý do bận rộn, hay sợ dơ bẩn tay chân mình, hoặc sợ bị liên lụy, trả thù “không phải đầu, phải tai!” Cảm thương đòi buộc cởi bỏ cái vỏ ốc tiện nghi để đến với những ai cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Cho dù tay chân chúng ta có phải dơ bẩn hay thanh danh phải liên lụy vì giai cấp, vì khác biệt tôn giáo hay chủng tộc v.v…

Yêu thương là làm như Người Samaritan Nhân Hậu đã làm. Câu chuyện cảm động nầy đã được lưu truyền hơn hai ngàn năm qua, nhưng mỗi lần nghe nhắc lại, cũng là mỗi lần làm rung động lòng người. Dụ ngôn đã dạy chúng ta bài học về sự cảm thương giữa tình người với người nhưng nó có khơi động, khiến chúng ta muốn làm một điều gì để diễn tả việc thông phần với mọi phần tử trong Giáo hội Chúa lại là một chuyện khác.

 Dụ ngôn hôm nay một lần nữa nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ lại dụ ngôn Ngày Phán Xét Chung (Mt 25:31-46) trong đó Chúa Giêsu sẽ phán xét từng người về hành động họ đã làm khi còn tại thế. Trong đời dương thế, Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với những người thiếu thốn, người đói khát, người xa lạ, trần truồng, đau ốm và tù tội: “Khi các con làm cho một trong những người nhỏ mọn nhất, tức các con đã làm cho chính Ta.” (Mt. 25:40) Sự sống đời đời mà người luật sĩ hôm nay đang tìm kiếm là sự sống ở đời sau. Có được sự sống đời đời ở đời sau tùy thuộc vào cuộc sống hiện tại ở đời nầy. C Hậu quả của một cuộc sống gom góp, tích lũy, chỉ biết nhận hay một đời phục vụ, cho đi tùy thuộc quyết định ngay bây giờ của chúng ta. Người Kitô hữu không chỉ tuân phục các điều răn Chúa dạy mà còn phải sống và thực hành các điều răn ấy nữa. Nói cách khác, muốn đến gần Chúa hơn mỗi ngày, người tín hữu phải tự tìm ra đâu là việc sắp đến để phục vụ thay vì ù lì, dẵm chân tại chỗ.

Yêu Chúa và thương người phải trở nên một hành động song song như đồng tiền hai mặt. Yêu người nhỏ mọn nhất giúp chúng ta gặp Đức Kitô, và trong Đức Kitô, chúng ta gặp Thiên Chúa vậy.

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng