Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

Năm C

 

Chúa Ba Ngôi: liên hệ tình yêu

Người Công Giáo có thói quen làm dấu thánh giá để nhắc nhở về Một Chúa Ba Ngôi Vị, như câu xướng trước Phúc âm tuần nầy: “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.” Chúng ta tuyên xưng Tín điều Một Chúa Ba Ngôi trong Kinh Tin Kính mỗi thánh lễ Chúa nhật. Đó là sự thật Chúa Kitô đã mặc khải cho nhân loại trong thời gian rao giảng công khai của Ngài.

Bài Đọc I trích những tư tưởng khôn ngoan trong sách Châm Ngôn. Sách Châm Ngôn được coi là sách dễ hiểu nhất của bộ Kinh Thánh vì nội dung chứa đựng các tư tưởng rất gần với đời sống nhân gian. Văn hóa dân tộc Do Thái được thành hình với sự tổng hợp những câu nói lưu truyền trong nhân gian rồi được chép lại trong sách Châm Ngôn, trong đó sự khôn ngoan chính là tư tưởng khai phá mở đầu để người Do Thái hiểu được ý định của Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải sau nầy qua Chúa Thánh Thần.  

Thánh Phaolô trong Bài Đọc II diễn tả rõ ràng sự cao trọng của con người, và trong Đức tin, con người được an bình trong Chúa Cứu Thế nhờ sự phục sinh của Ngài. “An bình” (Shalom) đây không có nghĩa là không có chiến tranh, hay hết đau khổ trên đời nầy nhưng an bình là một ân sủng để con người sống hài hòa (living in harmony) với nhau: “như chiên nằm bên cạnh sói rừng, sư tử bên cạnh dê…” (Tiên tri Isaiah). Và dù có bị đau khổ, nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta vẫn hân hoan vì có Chúa Ba Ngôi ở với, và Ngài cùng chia sẻ sự đau khổ với chúng ta.

Tin Mừng Thánh Gioan giải thích mối liên hệ tình yêu giữa Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa không phải chỉ là một ngôi vị đơn độc. Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ mặc khải (giải thích) sự thật cho nhân loại sau khi Chúa Giêsu về trời. Ngài mặc khải những điều nầy, điều nọ cũng chính bởi vâng phục thánh ý Chúa Cha, Đấng tạo thành vũ trụ, như trước đây Chúa Con đã vâng lệnh Chúa Cha để xuống thế cứu chuộc thiên hạ. 

Là Kitô hữu, khi tin Tín Điều Thiên Chúa Ba Ngôi có lợi ích gì trong đời sống chúng ta? Thưa có, bởi vì khi đi tìm sự liên hệ giữa Thiên Chúa Ba Ngôi, là đi tìm sự liên hệ tình cảm trong cuộc sống trần gian của mỗi cá nhân chúng ta. Thánh Gioan Tông đồ viết: “Thiên Chúa là Tình Yêu!” (1 Jn. 4:8) Tình yêu bao giờ cũng đòi buộc một sự liên hệ. Không có liên hệ, không có tình yêu. Tình yêu của Chúa Ba Ngôi cho chúng ta tham dự vào những liên hệ tình yêu trong đời sống. Một thí dụ: Tình yêu giữa cha với mẹ, giữa cha mẹ với con cái là hình bóng của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình yêu của người cha gửi sang tình yêu của người mẹ. Tình yêu của hai cha mẹ trở thành tình yêu “chúng mình” khi họ hiến thân cho nhau. Tình yêu “chúng mình” nầy tạo nên tình yêu cho người con. Ba ngôi vị Vợ-Chồng-Con đó làm nên một tình yêu đặc biệt gọi là tình yêu hôn nhân gia đình. Xã hội ngày nay cho phép đồng tính kết hôn là sai trái bởi vì hai người cùng phái không thể nào tạo nên hoa trái là con cái như ý định Chúa khi tạo dựng con người; Thí dụ khác, Giáo xứ bao gồm liên hệ giữa các thành viên gia đình, giáo khu, đoàn thể lại với nhau. Nếu không có liên hệ tình yêu, mạnh ai nấy sống sẽ không có giáo xứ. Không có cộng đoàn, giáo xứ sẽ không có Giáo hội như ý Chúa Kitô khi Ngài thiết lập.

                Tình yêu không có liên hệ là tình yêu không có đất sống. Khi mỗi người là một ngôi vị độc nhất thì sẽ không có tình yêu. Yêu là sống cho người khác. Thay đổi thái độ thờ ơ lãnh đạm thành thái độ cảm thông chân tình tức là đổi mới con tim trong liên hệ yêu thương giữa người với người, Thiên đàng sẽ thành hình. Tắt một lời, những ngôi vị rời rạc trong giáo xứ nếu không sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi sẽ không được phục sinh với Chúa Kitô.

PT Phêrô Đặng Phi Hùng