Chúa Nhật 4

Phục Sinh

Năm C

 

Lắng nghe và tin theo Chúa

Đoạn Tin Mừng hôm nay, đã nêu rõ đặc tính tốt lành của vị mục tử và đàn chiên của Chúa Giêsu.  Những con chiên “biết nghe theo tiếng Chúa” biết bước theo tiếng gọi của Ngài" thì sẽ được sống vui, sống khỏe sẽ được sống đời đời.

Thánh sử Gioan nhiều lần đã ghi rõ, Con Thiên Chúa nhập thể đã mạc khải cho nhân loại chính Ngài là Đấng Chăn chiên nhân lành, là Đấng Trung Gian độc nhất, và là “cửa cho chiên ra vào đi theo Người, chúng sẽ tìm gặp được đồng cỏ xanh tươi” (Ga 10, 9).

Riêng đối với Người Do-thái vì họ không tin và không nhận biết ngài là Chúa chiên lành, những lời Ngài rao giảng, những phép lạ người làm đã không đủ thuyết phục họ, vì họ có dã tâm và không muốn tin.

Chúa Giêsu khẳng định rằng không một người nào có thể hứa ban cho ta như điều Chúa hứa: sự sống vĩnh cửu, sự bảo vệ khỏi mọi sự dữ và được sống trường sinh vĩnh phúc.

Tương tự như thế, Chúa Giêsu biết rõ chi tiết từng con chiên của Người. Người không chỉ biết mà còn thông cảm với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của cả đoàn chiên. Khi ta thất vọng vì bị phụ bạc, Chúa cũng đã biết thế nào là nỗi ê chề khi bị bội phản,  vì Người cũng đã từng bị các môn đệ bỏ trốn,  và chối từ.

Chúa Giêsu đã sinh ra trong máng cỏ nghèo nàn, sống không chỗ gối đầu và chết trần truồng ô nhục trên thập giá. Chúng ta đã tuyệt vọng vì cuộc đời qúa hẩm hiu! Chúa Giêsu đã trải qua những giờ phút đen tối trong vườn Giếtsimani và trên thập giá, khi ngài kêu lớn tiếng, “Lạy Cha, sao cha nỡ bỏ con”.

Chúa Giêsu là Mục tử tốt lành. Người ban cho chúng ta tự do lựa chọn, không làm ngược ý muốn của ta. Đối với mọi tín hữu, Chúa Giêsu luôn trợ giúp hữu hiệu, nhưng sự trợ giúp ấy chỉ có khi ta thật tâm lắng nghe và đi theo tiếng gọi của Người. Người cũng đã bỏ lại 99 con chiên để đi tìm kiếm một con chiên lạc đàn, mà đem nó về với đàn chiên để Ngài chăm sóc.     

Hôm nay còn là ngày cầu xin ơn thiên triệu, chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho có thêm nhiều mục tử tốt lành biết sống chết cho đàn chiên của mình. Cũng thế, chúng ta cũng xin Chúa cho có nhiều con chiên biết nghe và đi theo tiếng gọi của Vị Mục tử nhân lành,

Giáo hội cũng mời gọi chúng ta sống trọn ơn gọi làm tiên tri, tư tế, vương gỉa trong thế gian, biết cải thiện đời sống, tin theo Chúa chiên lành để trở nên những mục tử tốt cho nhau.

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi: đừng nghe theo những cám dỗ của ma quỷ, của những tiên tri giả, của tiền tài, của danh vọng và những đam mê bất chính. Nhưng luôn lắng nghe tiếng Chúa và tuân giữ các Giới răn của Ngài. Muốn nghe được Tiếng Chúa, cần có một đôi tai bén nhạy, được hướng dẫn bởi lương tâm trong sáng và cần phải có ơn Chúa. Lời Chúa sẽ giúp ta biết phó thác mọi sự nơi thánh ý Chúa.

Tất cả sẽ thể hiện trong việc cộng tác, tham gia và đóng góp vào các sinh hoạt chung tùy theo tài  năng, trí lực và tinh thần của mình; nhờ đó cộng đoàn sẽ biến đổi, sẽ trở thành một môi trường sống an vui cho mọi người. Tóm lại, Muốn nghe được tiếng Chúa, người ta phải thuộc về Thiên Chúa và luôn “đứng về phía sự thật” (18,37).

Câu sau cùng, Phúc âm hôm nay: “Tôi và Chúa Cha là một,” Thiên Chúa cha và Ngôi hai hiệp nhất trong bản tính, trong uy quyền, trong hành động. Đó là niềm tin về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Đức tin ấy sẽ chiếu sáng bước đi của mình, và sẽ dẫn đưa ta đến cõi sống trường sinh

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe và sống chính trực trong chân lý của Ngài. 

Pt. Lorensô NGÔ THẾ TÒNG

tongngo@gmail.com