Chúa Nhật

Chúa Chịu Phép Rửa

Năm C

 

Phép Rửa : Một Tặng Ân

“Chúa Giêsu thấy các tầng trời mở tung ra” có một ý nghĩa đặc biệt: truyền thống Do Thái cho rằng các tầng trời đã đóng lại khi tổ tông loài người phạm tội. Sự giao tiếp giữa Thiên Chúa và con người bị coi như chấm dứt. Trước khi Chúa Giêsu đến thì “Thần Khí đã tắt rồi, ” Chúa Thánh Thần không xuống để linh ứng những lời tiên tri mới nữa. Nhưng với Chúa Giêsu mọi sự đều thay đổi. Ngài đã mở toang các tầng trời là nối lại liên hệ giữa Thiên Chúa và con người bằng biến cố rửa tội. Hoạt cảnh Phép Rửa ở sông Jordan là một nghi thức tấn phong Thiên Sai. Chúa Giêsu được sai đi thi hành sứ vụ Ngài, trở nên Giao Ước của dân, đưa mọi người trong tối tăm ra nơi Ánh Sáng.

Từ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, chúng ta có thể rút ra được 2 điểm chính :

- (1) RửaTội là một xác nhận hùng hồn được cả 4 Thánh Sử ghi lại là chính Chúa Giêsu ước mong cho mọi người được rửa tội và trở nên con cái Chúa Trời qua con đường bí tích. Như Bài Đọc II sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại việc cả nhà ông Cornelius già trẻ lớn bé đều bằng lòng chịu phép rửa để gia nhập đạo Chúa. Trước khi về trời, Chúa Kitô Phục Sinh đã truyền lệnh cho các Tông Đồ : ‘Các con hãy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rao truyền Lời Chúa và rửa tội cho muôn người.’ Lệnh truyền nầy đang được duy trì từ hơn 2000 năm nay.

Người Công giáo có tục lệ rửa tội cho con cái mình khi mới sinh để các em nhỏ được gia nhập Vương Quốc Thiên Triều ngay lập tức! Bởi vậy trong nghi thức rửa tội trẻ nhỏ, chúng ta cũng dùng đức tin của Giáo Hội và của cha mẹ và người đỡ đầu để rửa tội cho em. Tôi nhớ cách đây mấy năm khi Quốc Hội Hoa-Kỳ sửa soạn tuyên bố sửa lại luật Di Trú và Trơ Cấp Xã Hội cho những người già từ các quốc gia khác như Việt-Nam đền định cư. Các Ông các Bà trong đó có Bố Mẹ tôi vội vàng nộp đơn đi thi quốc tịch. Cái ngày được gọi đi tuyên thệ thì thấy ai nấy vui mừng ra mặt vì yên trí mình từ nay là công dân Mỹ, sẽ được hưởng nhiều phúc lợi của người dân trong nước. Bí Tích Rửa Tội làm cho mỗi cá nhân trở nên con cái Chúa phải là một biến cố vui thỏa hơn nhiều vì là một tặng ân bao la hoành tráng từ Chúa Trời. 

- (2) Sau khi chịu rửa và được công khai tấn phong làm thiên sai. Chúa Giêsu đã được đưa vào hoang địa, chịu đủ cơn cám dỗ, chiến thắng sa tan và chiến thắng chính mình. Sau cùng, dẫn tới cái chết trên thập giá như là sự hoàn thành tột bậc đời sống vâng lời mà Ngài đã chọn lựa. Chúng ta cũng vậy, sau khi chịu rửa tội và được tấn phong làm con Thiên Chúa, chúng ta đã được đưa vào lòng đời đầy bao thử thách và phấn đấu liên tục. Hãy cố gắng chứng tỏ mình là Kitô hữu chính danh, đích thực, luôn sống và hành động theo đường lối của Chúa Kitô, luôn sống xứng đáng với tước hiệu "con chí ái" của Thiên Chúa. Để khi gặp Chúa trong Ngày Phán Xét, Ngài cũng sẽ nói với ta : ‘Con đẹp lòng Ta !’

Ước gì Bí tích thanh tẩy đã chịu hướng chúng ta về quyết định được thể hiện qua tiếng "xin vâng" đối với Chúa mỗi ngày, cho đến hơi thở cuối cùng của mỗi người trước kế hoạch yêu thương do Chúa đề nghị với ta. Chúng ta cầu nguyện cho nhau.

PT Phêrô Đặng Phi Hùng