Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

Năm C

 

Đi Con Đường Mới

Lễ Hiển Linh, trước đây còn gọi là Lễ Ba Vua. Nhưng từ Hy Lạp "Epiphania" nghĩa là "Thiên Chúa tỏ mình ra." thích hợp với chữ "Hiển Linh" hơn. Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho các mục đồng là dân Do Thái, dân riêng của Ngài, và Chúa còn tỏ mình ra cho  Ba Vua, đại diện cho dân ngoại, tức là cho tất cả mọi người.

Chúng ta gọi là Ba Vua, nhưng thực ra là ba Đạo sĩ  của nước Persia (Ba Tư). Theo tập tục của nước Persia thời đó thì không được cử hành việc phượng tự nếu không có Đạo sĩ hiện diện. Ba Đạo sĩ này thông thạo về triết lý, thuốc men và khoa học tự nhiên như thiên văn học, tức nhìn trăng sao để định hướng và tiên đoán thời tiết. Ba Đạo sĩ là những quân sư cho nhà Vua. Họ đi theo ánh sao lạ tìm đến Bêlem tôn thờ Chúa Hài Nhi và dâng lễ vật là: Vàng, Nhũ hương, Mộc dược.

Vàng  là vua các kim loại, vì thế Vàng là tặng vật thích hợp dâng cho nhà Vua. Các Thánh giải thích Vàng tượng trưng cho Vương Quyền của Chúa Giêsu. Nhũ hương được dùng trong việc thờ phượng, hương bay lên trời tựa lời cầu dâng lên Thiên Chúa, vì thế Nhũ hương tượng trưng cho Thiên tính của Chúa. Mộc dược dùng để ướp xác người chết. Chết là thân phận con người, nên tượng trưng cho Nhân tính của Chúa. Ba tặng vật này thích hợp cho Chúa Giêsu. Chúa sinh ra làm Vua, thống trị nhân loại trong yêu thương và cứu chuộc. Khi nhập thể thì Ngài có hai bản tính: Thiên Chúa và loài người.

Điểm muốn nói tới trong Bài Phúc Âm hôm nay nằm ở câu cuối  "Khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình." Câu  này thích hợp để áp dụng vào cuộc đời chúng ta. Sau khi đã nhận biết Chúa Giêsu thì cuộc đời chúng ta phải đi sang một con đường mới, chứ không phải là con đường cũ nữa. Con đường cũ đó có thể là con đường: kiêu căng, hống hách, ham danh lợi, đói tiếng khen, thích phô trương, thèm hoan hô, giàu nói xấu, nghèo tha thứ, mê cờ bạc, dễ nóng nảy, nhậu say sưa... Con đường cũ đó có thể là: lười biếng việc nhà, khô khan việc Đạo, hững hờ Lời Chúa, hà tiện việc lành... Thế nhưng với Ơn Chúa, qua đời sống cầu nguyện, chúng ta bước sang con đường mới, đó là: con đường bác ái, hy sinh, tha thứ, trong sạch, khiêm nhượng, điều độ, đạo đức...

Cuộc đời Ba Đạo Sĩ đã đổi thay sau khi gặp Chúa Hài Nhi. Ước mong cuộc đời chúng ta cũng thay đổi sau dịp Lễ Giáng Sinh này.

Cha Chánh Xứ  Luy Phạm Hữu Độ, cmc