Phân Nhiệm Tuần Thánh

 

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Hai ngày 10/4/2017 (bắt đầu 6 giờ chiều)

    + Ngắm Thứ 1:  Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang

    + Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Phaolô

    + Ngắm Thứ 3:  Giáo Khu Fatima

    + Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Đồng Tiến

    + Ngắm Thứ 5:   Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Ba ngày 11/4/2017 (bắt đầu 6 giờ chiều)

    + Ngắm Thứ 6:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

    + Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Phêrô

    + Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Lộ Đức

    + Ngắm Thứ 9:  Hội Legio Mariae

    + Ngắm Thứ 10:  Giáo Khu Giuse

Thứ Tư ngày 12/4/2017 (bắt đầu 6 giờ chiều)

    + Ngắm Thứ 11:  Trường Giáo Lư –Việt Ngữ

    + Ngắm Thứ 12:  Huynh Đoàn Đaminh

    + Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Thánh Gia

    + Ngắm Thứ 14:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG      

+ Ngắm Thứ 15:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

 

·         6:30pm Thánh Lễ

 

Thánh Lễ Tiệc Ly

Rửa Chân - Chầu Thánh Thể

Thứ Năm ngày 13/4/2017

* 6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly - Rửa Chân  cho Giáo Dân và Các Đoàn Thể Được Mời.

* Kiệu Ḿnh Thánh Chúa qua Nhà Tạm

Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  8:00 - 8:25 tối:  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ (ban Phụng Vụ phụ trách)

Phiên Chầu:   

·         8:30 - 9:00 tối:  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể-Trường Đaminh Savio. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hướng dẫn giờ chầu)

·         9:05 - 9:45 tối:  Giáo Khu Fatima, Giáo Khu Giuse, Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố Anrê Phú Yên., Hội Đền Tạ và Đoàn Liên Minh ThánhTâm (Đoàn Liên Minh Thánh Tâm hướng dẫn giờ chầu).

·         9:50 - 10:30 tối:  Giáo Khu Phaolô, Giáo Khu Thánh Gia, và Giáo Khu Thánh Tâm (Giáo Khu Phaolô hướng dẫn giờ chầu).                         

·         10:35 - 11:15 tối:  Giáo Khu Lộ Đức, Giáo Khu Đức Mẹ HCG, Giáo Khu Đồng Tiến, Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang, và Hội Legio Mariae (Hội Legio Mariae hướng dẫn giờ chầu).

·         11:20 - 12:00 đêm:  Giáo Khu Phêrô, Huynh Đoàn Đaminh, Phong Trào Cursillo, Linh Thao, Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể (Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể hưởng dẫn giờ chầu).  Sau đó vị chủ sự đóng cửa nhà tạm.

 

Cử Hành Cuộc Thương Khó Chúa

Thứ Sáu ngày 14/4/2017

5:00 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá

      (Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương tŕnh Đi Đàng Thánh Giá)

    + Đi Đàng Thánh Giá trong Thánh Đường Giáo Xứ gồm có: 

-Thánh Giá Nến Cao và Giúp Lễ, có xông hương Thánh Giá (do Thừa Tác Viên Thánh Thể và Ban Giúp Lễ phụ trách).

+ Ngắm 5 Dấu Đanh

             - Thứ 1:  Huynh Đoàn Đaminh

             - Thứ 2:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

             - Thứ 3:  Ban Phụng Vụ

             - Thứ 4:  Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang

             - Thứ 5:  Hội Legio Mariae

             - Thứ 6:  Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công

   - Dâng Hạt: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

    + 6:30 Chiều:  Kính Thờ Thánh Giá.

Lễ Nghi mở tượng hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người th́ nghỉ.  (Hội Các Mẹ Công Giáo than khi giáo dân Hôn Chân Chúa)

 

Hôn Chân Chúa

Thứ Bảy:  ngày 15/4/2017

(bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

    - 9-10 giờ:   Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua.

- 10-11 giờ: Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Đaminh

    - 11-12 giờ:  Khu Phaolô, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

    - 12-1 giờ:  Khu Lộ Đức, Khu Thánh Gia, và Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.         

- 1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & và Cursillo.

    - 2-3 giờ:  Khu Fatima, Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công.

- 3-4 giờ:  Khu Đồng Tiến, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm,Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố Anrê Phú Yên

    - 4-5 giờ:  Khu Phêrô, và Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang.

9 giờ tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

 

Thánh Lễ Phục Sinh

Chúa Nhật:  ngày 16/4/2017

10:00 sáng:  Thánh Lễ Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

(Không có lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa)