Bản Tin Mục Vụ Số 998
ngày 14 tháng 11 năm 2010

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thuờng lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 14/11/2010, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 21/11/2010 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đã nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.Nhung để đông đảo anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ Mừng Lễ Bổn Mạng II vào ngày Lễ Tạ On (Thanksgiving) của nguời Hoa Kỳ.Năm nay, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 25/11/2009 tại Thánh Đuờng Giáo Xứ.Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Chúc Mừng Bổn Mạng Đoàn Thiếu Nhi Kitô Vua

Nhân dịp Giáo Hội mừng kính Lễ Chúa Kitô Vua, bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo Xứ mến chúc Đoàn đuợc thăng tiến về mọi mặt, các Truởng thêm nhiệt tình hăng say giúp các em, và các em Thiếu Nhi luôn là những nguời con ngoan hiền trong gia đình và làm những em thiếu nhi đạo đức trong Giáo Xứ.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin đuợc báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 10/2010 vừa qua nhu sau:

Phần Thu:

1. Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Bỏ Giỏ CN 3/10/2010      $4,648.59

+Bỏ Giỏ CN 10/10/2010    $4,347.99

+Bỏ Giỏ CN 17/10/2010    $4,231.28

+Bỏ Giỏ CN 24/10/2010    $3,703.75

+Bỏ Giỏ CN 31/10/2010    $4,325.60

                Tổng Cộng (1): $21,257.21

2. Quán:

-Khu Lộ Đức                      $ 4,068.00

-Khu Giuse                         $ 2,911.00

-Khu Đức Mẹ HCG           $ 3,310.00

-Khu Thánh Tâm               $ 2,341.00

-Khu Thánh Gia                $ 4,006.00

+Nhân Danh                     $ 3,796.00

+Ủng Hộ                           $3,667.00

+Bia Cho Các Khu          $ 536.00

+Linh Tinh                        $ 120.00

            Tổng Cộng (2): $24,755.00

3. Tiệc Cuới Đặt ở Giáo Xứ (3/10/2010)

a. Tip/Chạy Bàn     $2,376.92

(Nguời đặt Tiệc Cuới trả)

b. Thu Tiệc Cuới : $7,059.68

(30% do Nhà Thầu Duy Linh đua)

c. Chi Nhu Sau:

-Rửa Chén & Dọn Dẹp Bếp $615.50

-Dọn Bàn Ghế & Clean Up  $650.00

-An Ninh Trật Tự (Security) $300.00

-Beers & Champagnes       $840.00

-Bảo Hiểm Cho Tiệc Cuới   $100.00

-Âm Thanh                       $100.00

+Tổng Số Chi cho Tiệc Cuới: $2,605.50

+GX còn lại của Tiệc Cuới (3): $4,454.18

Tổng Cộng Thu (1), (2), (3): $50,466.39

Phần Chi:

+Luong Hai Cha/Huu Trí                            $ 3,522.00

+Luong Văn Phòng                                    $ 2,135.03

+Các Loại Thuế cho City & State            $ 2,629.29

+AOD Pension Plan For Employee        $ 568.80

+Đổ Rác Giáo Xứ                                     $ 107.35

+Ga, Điện, Nuớc                                       $ 5,236.10

+Điện Thoại, Cable, Internet                    $ 376.11

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                              $ 3,221.00

+Office Supply and Giấy In                       $ 957.69

+Thang Máy Monitoring & Maintenance $ 472.04

+Thuê Máy Copy                                        $ 497.19

+Bia Cho Giáo Xứ                                     $ 4,350.00

+Vòng Hoa & Phúng Điếu Cha Thuần     $ 600.00

+Địa Phận

*Cathdraticum                                             $ 4,233.00

*Catholic School Assistance                     $ 2,091.58

*Seed of Hope $ 276.00

*Bảo Hiểm Co Sở Giáo Xứ                      $ 2,361.42

*Worker Comp.                                           $      36.68

+Bank Charge                                             $        4.00

                                       Tổng Cộng Chi:$33,675.28

Thông Báo Việc Hoàn Lại Tiền Thế Chân

Kính Gởi Toàn Thể Quý Phụ Huynh

Nhu trong tờ cam kết khi ghi danh. Ban Ghi Danh sẽ hoàn lại tiền thế chân $50.00 cho quý Phụ huynh nào có đóng tiền thế chân, nếu quí vị đến ghi danh giúp 8 tiếng thiện nguyện với Ban Giáo Dục.

Để việc hoàn trả lại tiền thế chân cho quí vị đuợc dễ dàng.ào những Chúa Nhật quí vị có thời giờ, xin quí vị vui lòng đến ghi danh noi Bàn Giám Luật, các thầy cô trong Ngành Giám Luật sẽ sắp xếp công việc mà quí vị có thể phụ giúp Ban Giáo Dục trong thời gian các em đang học.

Khi quí vị đến ghi danh giúp, các thầy cô tại bàn Giám Luật sẽ huớng dẫn cho quí vị những chi tiết liên quan đến các thủ tục thiện nguyện.

Khi kết thúc năm học vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, Quí Phụ huynhua hoàn tất 8 giờ cộng tác với BGD hoặc Giáo xứ, số tiền $50.00 sẽ đuợc xung vào quỹ sinh hoạt cho các em.

Chân thành cám on sự cộng tác rộng rãi của quí vị, xin Chúa và Mẹ cùng Thánh Cả Giuse luôn che chở và ban bình an cho gia đình quí vị.

Trân Trọng Kính Chào.

Ban Giáo Dục

Rao Hôn Phối

1. Anh Nguyễn Thanh hiện ở Lakewood, Colorado con Ông Nguyễn Chí (qua đời) và Bà Văn Thị Thuỷ hiện cu ngụ tại Châu Đức, Bà Rịa Vung Tàu, Việt-Nam muốn kết bạn với Chị Phan Thị Phuong-Thu con Ông Phan Thiện (qua đời) và Bà Phan Thị Vui hiện cu ngụ tại Xuyên Mộc, Bà Rịa Vung Tàu, Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Xuyên Mộc, Bà Rịa Vung Tàu, Việt-Nam. (3)

2. Anh Phạm Văn Khải con Ông Phạm Văn Thái và Bà Tạ Thị Vuợng hiện cu ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Trần Thị Thuý-Phuợng hiện ở Denver, Colorado con Ông Bà Trần Văn Thế và Lê Thị Lan (đã qua đời). Đôi bạn nầy sẽ lập Phép Hôn Phối tại GX Nữ Vuong Tử Đạo Việt-Nam. (3)

Ai biết đôi bạn liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ truớc ngày cuới theo Giáo luật qui định.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm noi quý vị Truởng Khu hoặc noi Văn Phòng Giáo Xứ.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2011

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2011.Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới nhu ý muốn.Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trua và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm nhu gửi thiệp Giáng Sinh.Do đó, xin quý vị gia truởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửithu hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về nhu các năm truớc đây.

Hội Các Bà Mẹ Thông Báo

Theo phiên họp của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo ngày 6/11/2010, đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, Hội Các Bà Mẹ sẽ mừng Kính Lễ Mẹ Thiên Chúa cung là ngày Hội Mừng Lễ Bổn Mạng I của Hội vào ngày 1/1/2011.

Thánh Lễ đuợc tổ chức vào lúc 10 giờ sáng tại Thánh Đuờng Giáo Xứ và sau Thánh Lễ có tiệc mừng tại Hội Truờng Nữ Vuong Hòa Bình.

TM. Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Truởng Hội Thân Thị Chinh

Giáo Khu Fatima Cảm Tạ

Ban Chấp Hành GK FATIMA chân thành cám on nhửng quý vị duới đây đã ủng hộ

Cho giáo khu nhân ngày trực quán

A/C Quang Tuyết 12 két nuớc ngọt

A/C Son Vân Bánh khoai mì

A/C Hải Thủy Nem nuớng

A/C Biên Mầu Bánh gia lợn, sôi, com ruợu, bánh gai

Ngoài ra GK chân thành cám on tất cã quý vị trong và ngoài khu đã hy sinh thời giờ đến giúp cho khu trong tuần qua nguyện xin Chúa Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vi

TM. BCH GK Fatima

Truởng khu, Phạm Văn Mạnh

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chuong Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vuong Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1. Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 33 Thuờng Niên C – PT. Lorensô Ngô Thế Tòng

2. Tin Tức & Thông Báo

3. Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Martinô Pores, Tu Si

4. Học Hỏi Để Sống Đạo

5. Thánh Nhạc

Luu Ý: Chuong trình này sẽ đuợc luu giữ trong website: www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 21/11/2010 Giáo Khu Phaolô

+Chúa Nhật ngày 28/11/2010 Giáo Khu Phêrô

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều duỡng tại nhà. Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Khỏi Bệnh Nhờ Cầu Nguyện Xin Ơn với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

(trích vietcatholic.net)

Ngày 12 tháng 11 năm 2010, đài EWTN và báo điện tử Công Giáo CNA đã đăng chi tiết về phép lạ của ĐHY Nguyễn Văn Thuận tại Denver, Colorado như sau:
Các bác sĩ đã tuyên bố Thầy Joseph Huy Nguyễn đã chết sau khi tim của Thầy ngừng đập và chấn đồ não hòan tòan ngưng chạy. Nhưng trong khi họ đang viết giấy chứng tử thì gia đình của Thầy đã cất lời kinh kêu cầu lên ĐHY Nguyễn Văn Thuận. Được biết cố ĐHY Nguyễn Văn Thuận là một tôi tớ Chúa đang được cứu xét trong lịch trình phong thánh tại Roma.
Ngày hôm nay thì Thầy Joseph Huy Nguyễn đã trở lại chủng viện để tiếp tục chương trình học làm linh mục. Khi nhìn tờ giấy chứng tử của chính mình bây giờ đã đóng dấu "VOID" (Vô Hiệu), sau 32 ngày hôn mê, Thầy chỉ có thể kể lại hai biến cố trong khỏang thời gian dài mà Thầy mô tả như là một "Giấc ngủ tuyệt vời."
Thoi thóp trên giừơng bệnh giữa cái sống và cái chết kéo dài nhiều tuần lễ trong năm 2009, Thầy Joseph Huy chỉ nhớ lại đã được gặp Đức Hồng Y François Xavier Nguyễn Văn Thuận hai lần.

Vị Hồng Y đáng tôn kính người Việt Nam này đã qua đời năm 2002. Năm 2007 Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nhắc nhở tới trong thông điệp "Spe Salvi" (Niềm Hy Vọng Cứu Rỗi), trong đó gương chứng nhân của 13 năm tù đày của ngài đã được đề cao. Tháng 10 vừa qua, Vatican đã bắt đầu thủ tục điều tra phong Thánh cho Ngài.

Mặc dù Thầy Joseph Huy Nguyễn chưa bao giờ gặp mặt ĐHY, nhưng gia đình Thầy đã biết ngài từ khi ngài còn là một linh mục thuờng. Cha của Thầy là người khá thân thiết với ĐHY, coi ngài như là một 'người nhà'.
Khi ĐHY trở thành Tổng Giám Mục Saigon thì mối liên hệ với gia đình Thầy càng trở nên thắm thiết hơn và sau khi ngài trở thành một tù nhân của chế độ Cộng Sản thì ông nội của Thầy cũng đã từng bị giam chung với đức Tổng một thời gian.

Năm 1975, gia đình Thầy Joseph Huy Nguyễn di cư tới Hoa Kỳ, và Thầy Joseph Huy đã được sinh ra ở đây.

Thầy Joseph Huy được kể nhiều về cuộc sống anh hùng của cố ĐHY Nguyễn Văn Thuận và trân quí thông điệp hòa bình và hy vọng của Ngài. Nhưng Thầy không bao giờ tưởng tượng là Thầy sẽ phải mô tả chi tiết về cuộc sống riêng của mình, và cái kinh nghiệm của sự chết gần kề, cho các nhà điều tra của ủy ban phong thánh.

Sự thể khởi đầu vào tháng Tám năm 2009, lúc đó Thầy Joseph Huy đang học năm thứ 3 tại chủng viện. Thầy được giao việc thăm viếng và đưa Mình Thánh cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Vào đầu mùa Thu thì Thầy bắt đầu có vài triệu chứng bị cúm. Nhưng cơn bệnh trở nên trầm trọng,và Thầy xin nghỉ để về nhà dưỡng bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn với CNA, Thầy kể lại: "Tôi nhớ đó là ngày 01 tháng mười, tôi không hiễu tại sao mà mình không thở được." Cha Thầy chở Thầy đến bệnh viện, Thầy còn tỉnh táo để làm thủ tục nhập viện, nhưng sau đó thì không còn nhớ gì nữa.

Thầy chỉ được nghe kể lại về những gì đã xảy ra trong ngày Thầy chết, biết rằng cha mẹ của Thầy vẫn không mất hy vọng và cầu nguyện nhiệt thành với ĐHY Nguyễn Văn Thuận. Thầy cũng nghe kể rằng trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, trong lúc hôn mê, Thầy bắt đầu dứt bỏ các ống truyền nước khỏi mình một cách hung bạo cho tới khi cha của Thầy đặt một chuổi mân Côi vào tay thì Thầy mới nguôi.

Một lần thứ hai cơ thể của Thầy cũng đã ngừng sống, nhưng lần này thì người ta đợi chứ không tuyên bố khai tử Thầy. Tuy nhiên mọi người cũng nghĩ rằng cơ hội phục hồi thì dường như là vô vọng.

Khi Thầy Joseph Huy tỉnh lại 32 ngày sau, Thầy không còn nhớ chi tiết gì về những cơn đau đớn cả. Một bác sĩ giải thích là Thầy đã bị 'cúm heo' H1N1 kèm với bệnh viêm phổi nặng.

Khi bắt đầu nói chuyện được, Thầy Joseph Huy cho biết Thầy đã gặp ĐHY Thuận 2 lần.

"Trong thời gian hôn mê của tôi, tôi chỉ nhớ có hai điều, " Thầy nói."Hai điều duy nhất tôi nhớ là hai lần thấy Đức Hồng Y Thuận hiện ra... ĐHY đã hiện ra với tôi hai lần."

Thầy Joseph Huy nói rằng Thầy không chỉ nhìn thấy Ngài mà thôi, nhưng với những tình tiết sống động mà Thầy mô tả về "lúc linh hồn rời khỏi xác", Thầy đã thực sự gặp gỡ và nói chuyện với Đức Hồng Y. Mặc dù Thầy không thể tiết lộ chi tiết của câu chuyện, Thầy nghĩ hai lần ấy đã xảy ra trong lúc mà các bác sĩ quan sát thấy các hoạt động của não và cơ thể của Thầy ngưng họat động.

"Sau lần gặp gỡ thứ hai với ĐHY", Thầy nói, "Thì tôi tỉnh dậy." Thầy hòan tòan "không có ý tưởng về những gì đã xảy ra," hay tại sao Thầy đã "có những ống dây cuốn chằng chịt khắp người", đặc biệt là các ống ở cổ làm Thầy không nói được.

Các bác sĩ đã nghĩ rằng Thầy cần phải mất nhiều tháng hoặc có thể là nhiều năm trước khi Thầy có thể nói, đi, hoặc học lại. Nhưng chỉ trong vài ngày là Thầy đã nói chuyện và thở bình thường, và các y tá phải lo đi tìm Thầy khắp nơi quanh cơ sở phục hồi.

Thầy cũng bất ngờ được người em gái của ĐHY Nguyễn Văn Thuận đang sống ở bên Canada gọi điện thoại sang, bà đã gửi tặng cho Thầy ta một chuỗi tràng hạt của ĐHY.

Thầy Joseph Huy đã trở lại chủng viện vào đầu học kỳ sau đó, một sự kiện khác xa với việc các bác sĩ chuẩn đóan là Thầy phải mất hai năm để phục hồi sức khỏe.

Sau đó thì tiếng đồn về phép lạ lan truyền ra, Thầy Joseph Huy đã cung cấp thông tin cho các nhân viên làm việc cho vụ án phong chân phước của ĐHY tại Roma. Nhưng ngòai việc đóng góp đó, Thầy chủng sinh trẻ tuổi này bây giời chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất trước mặt là chức linh mục. Khi Thầy trở lại chủng viện, Thầy Joseph Huy một lần nữa đã được giao nhiệm vụ phục vụ tại bệnh viện.

Trong khi Thầy giữ kín đáo về khía cạnh phép lạ của mình, Thầy Joseph Huy đã rất nhiệt tình nói chuyện về các công việc hiện tại ở bệnh viện. Thầy cho biết tình trạng hôn mê và kinh nghiệm phục hồi của Thầy đã giúp Thầy đem hy vọng và niềm an ủi đến cho bệnh nhân.

Những bệnh nhân này dù không biết về cuộc hội ngộ bí ẩn của Thầy với một vị thánh, hoặc biết về cuộc sống lại ngoạn mục từ cõi chết của Thầy. Nhưng điều quan trọng hơn là khi họ nhìn thấy vết sẹo trên cổ họng của Thầy, họ biết rằng Thầy hiểu được họ. "Thực là mãn nguyện khi có thể bước vào một căn phòng và nói... Quí ông bà không phải chịu đựng những đau khổ như thế này một mình đâu, bởi vì chính tôi cũng đã trải qua đó... nằm ngay tại giường bệnh như thế này"

Thầy Joseph Huy coi những kinh nghiệm của Thầy đã đem đến một "đức hy vọng" trong lòng của Thầy và cung cấp cho Thầy một thông điệp mà Thầy hy vọng sẽ có thể chia sẻ với những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng. "Đó là có một ĐHY Thuận trong cuộc sống".