Bản Tin Mục Vụ Số 995
ngày 24 tháng 10 năm 2010

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Thứ Hai ngày 1/11 Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Lễ Các Thánh Nam Nữ ở trên trời.  Cũng trong chiều hướng đó, Giáo Xứ sẽ có 2 thánh lễ:  10:00 giờ sáng và 6 giờ chiều cùng ngày tại thánh đường Giáo Xứ . 

Xin quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đủ để xin các Thánh Nam Nữ ở trên trời cầu bầu cho mọi người chúng ta.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Thứ Ba ngày 2/11 khai mạc tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục.  Giáo Xứ có 2 thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều cùng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt là những thân nhân, ân nhân, Quý Cha cựu chánh xứ, những anh chị em trong Giáo Xứ này đã được Chúa gọi về được mau hưởng vinh phúc trên quê trời.

Báo Lễ Đầu Tháng

Xin nhắc nhớ quý Hội, Đoàn nhớ ngày đi tham dự thánh lễ và hội họp:

+Thứ Sáu:  ngày 5/11/2010

6 giờ chiều:  Thánh Lễ dành riêng cho Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Đạo Binh Hồn Nhỏ.

+Thứ Bảy:  ngày 6/11/2010

8:30 sáng:  Thánh Lễ dành riêng cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

Khánh Nhật Truyền Giáo

Chúa Nhật ngày 24/10/2010, Khánh Nhật Truyền Giáo (World Mission Sunday Collection), Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Tổng Giáo Phận, xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. Chân thành cám ơn.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 14/11/2010, lúc 9:30 sáng  trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 7/11/2010, tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ chiều, ngày 30 tháng 10 năm 2010.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với Quý Vị Trưởng Khu.

Đổi Giờ - Đổi Giờ

Đồng hồ Hoa Kỳ sẽ chuyển lùi lại 1 giờ vào đêm Thứ Bảy, ngày 06/11/2010 rạng ngày Chúa Nhật ngày 7/11/2010.  Xin quý vị nhớ vặn đồng hồ lại 1 giờ trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường và từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 trong tháng Các Linh Hồn, những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào tháng 11, Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Cũng trong chiều hướng đó, năm nay Giáo Xứ sẽ có các thánh lễ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 6 tháng 11 năm 2010

2:00 chiều:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (ở nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 13 tháng 11 năm 2010

10:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà/nguyện thường quen)

Văn Phòng Giáo Xứ xin thông báo và mời quý vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đã an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2011

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2011.  Các gia đình có người thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cưới như ý muốn.  Thông thường Giáo Xứ cử hành Lễ Cưới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Tôn Trọng Sự Sống Con Người

Hội Tôn Trọng Sự Sống Con Người của Tổng Giáo Phận Denver xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ Tôn Trọng Sự Sống Con Người (Respect Life Mass) do Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput và Đức Giám Mục Phụ Tá James Conley dâng thánh lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa (1530 Logan St, Denver-Colorado) lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 9/2010 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Bỏ Giỏ CN 5/9/2010                         $4,015.09

+Bỏ Giỏ CN 12/9/2010                      $6,077.69

+Bỏ Giỏ CN 19/9/2010                      $4,153.86

+Bỏ Giỏ CN 26/9/2010                      $4,596.81

               Tổng Cộng (1):       $18,843.45

2.  Quán:

-Khu Thánh Gia                                 $  1,060.00   

-Khu Đồng Tiến                                $  3,200.00   

-Khu Phaolô                                      $  2,770.00

-Khu Phêrô                                        $  3,600.00

            +Nhân Danh                            $     879.00

+Ủng Hộ                                              $     500.00

+Dùng Hội Trường Th. Giuse           $     500.00

+Bia Cho Các Khu                            $     132.00

+Quảng Cáo                                       $     100.00

+Đèn Nến/Linh Tinh                            $     731.60

                 Tổng Cộng (2):  $13,472.60

3.  Tiệc Cưới Đặt ở Giáo Xứ (4/9, 18/9, 19/9)

a.  Tip/Chạy Bàn                             $7,673.38

            (Người đặt Tiệc Cưới trả)

4.    b.  Thu Vô 3 Lần Tiệc :  $20,085.77

(30% do Nhà Thầu Duy Linh đưa)          

c. Chi Như Sau:

-Rửa Chén & Dọn Dẹp Bếp   $1,897.50        

-Dọn Bàn Ghế & Clean Up     $1,950.00        

-An Ninh Trật Tự (Security)     $   900.00      

-Beers & Champagnes          $2,846.00     

-Bảo Hiểm Cho Tiệc Cưới    $   300.00      

-Âm Thanh                               $   300.00      

Tổng Số Chi cho Tiệc Cưới:  $8,193.50        

+Giáo Xứ còn lại của Tiệc Cưới (4):  $11,892.27          

Tổng Cộng Thu (1), (2), (4):  $44,208.32

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                               $  3,522.00

+Thức Ăn Cho Nhà Xứ/Gas                           $  1,852.61

+Lương Văn Phòng                                        $  2,172.19

+Các Loại Thuế cho City & State                  $     703.29    

+Đổ Rác Giáo Xứ                                             $     100.23    

+Nước Uống                                                     $     105.94                

+Ga, Điện, Nước                                              $  8,279.94                    

+Điện Thoại, Cable, Internet                          $     477.81                

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                   $  3,221.00

+Kitchen Supplies                                            $     140.29

+Thầy Sáu Đi Tĩnh Tâm Năm                        $     700.00

+Sửa Chữa & Maintenance Giáo Xứ           $  5,552.06

+Security Monitoring for nhà xứ & HT          $     270.00 

+Thuê Máy Copy & In Extra                            $     537.11 

+Rượu Champagne                                        $     782.70

+Đài Phát Thanh Hải Ngoại                           $  1,000.00 

+Địa Phận                                

  *Cathdraticum                                                $  4,233.00

     *Catholic School Assistance                     $  2,091.58

     *Seed of Hope                                              $     276.00

  *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                          $  2,361.42

  *Worker Comp.                                                $       36.67

  *Đăng Quảng Cáo Tìm Người Làm            $     154.00

+Linh tinh (Petty Cash)                                   $  1,445.03                  

+Bank Charge                                                   $         5.00                                          

Tổng Cộng Chi:  $40,019.87

Thông Báo Của Nhóm AGAPE

Với sự đồng ý của hai Cha Chánh và Phó xứ, nhóm AGAPE sẽ tổ chức Halloween cho các em vào thứ bảy ngày 30 tháng 10, năm 2010.

Xin quí phụ huynh đưa các em tới tham dự tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình từ 7g đến 9g tối. Các em sẽ có nhiều trò chơi và được phát kẹo trong khuôn viên an toàn của Giáo xứ. Xin mời quí phụ huynh và các em mặc đồ hóa trang (wear costume).

     Chơi các trò chơi, 1 lần - $1.00

     Chơi các trò chơi, không giới hạn lần - $3.00

Đ góp tiền mua kẹo và tổ chức Halloween cho các em, AGAPE sẽ bán bánh (Bake Sale) 2 lần trong tháng 9 và 10. Rất mong sự ủng hộ tinh thần lẫn vật chất (check/cash hoặc kẹo) của quí phụ huynh và các em.

Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành ghi ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho ngày bán quán của Giáo Khu:

1.  Anh Quý                               1 bao nếp

2.  AC Hòa & Mỹ Linh              1 bao gạo

3.  Phở Duy                               2 cục Thịt Bò

4.  Anh Thịnh                            Bò Viên

5.  AC Lịch Hạnh                      $100.00

6.  Cô Ngân                               Nước Ngọt

                                                     Nước Lạnh

7.  AC Tình                                 Đậu Hũ Đường

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong tuần trực vừa qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trưởng Khu Trương Văn Lợi

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+Chúa Nhật:  Ngày 3/10/2010

+Chúa Nhật:  Ngày 14/11/2010

+Chúa Nhật:  Ngày 12/12/2010

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua:  www.ccli.org hoặc liên lạc qua điện thoại 720 212-3918 để co học cụ và tài liệu giáo khoa. 

Giờ học từ 11:30 sáng đến 2:00 chiều tại nhà Xứ.

Lớp Điều Hoà Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi Chúa Nhật trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa. 

Thông Báo Của Hội Đền Tạ

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ tha thiết xin kính mời quý hội viên đến tham dự giờ đọc kinh cầu nguyện của hội để cầu nguyện cho tất cả hội viên còn sống cũng như đã qua đời.

Địa điểm:  Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình trên lầu 2, phòng 208.

Thời gian:  10 giờ sáng các Chúa Nhật tuần thứ hai đầu tháng.

Sau giờ cầu nguyện hội có giờ chầu lúc 11 giờ 15 phút. 

Một lần nữa hội mong quý hội viên bớt chút thời giờ đến để làm vinh danh Mẹ và thực thi lời Mẹ nói với ba trẻ là các con hãy siêng năng lần hạt mân côi.

Hội xin chân thành cám ơn.

Trưởng Hội Lê Trung Chiến

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 29 Thường Niên C –

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Luca, Tông Đồ, Thánh Sử

4.    Học Hỏi Để Sống Đạo

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 31/10/2010      Giáo Khu Thánh Gia

+Chúa Nhật ngày 7/11/2010         Giáo Khu Fatima

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.