Bản Tin Mục Vụ Số 990
ngày 19 tháng 9 năm 2010

Tháng 10 – Mân Côi

Thứ Sáu ngày 1 Tháng 10 năm 2010 bắt đầu Tháng Mân Côi Đức Mẹ.  Giáo Xứ có tổ chức Tràng Chuỗi Mân Côi liên tiếp.  Những mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi được để cuối nhà thờ vào Chúa Nhật ngày 26/9/2010 và ở cuối nhà nguyện vào các ngày lễ thường, xin các ban ngành, đoàn thể và cá nhân cổ động để dâng lên Đức Mẹ Mân Côi những lời kinh “Kính Mừng Maria..” để cầu nguyện:

+Theo ý nguyện của Đức Thánh Cha:  Cầu cho hòa bình của thế giới, cách riêng cho quê hương Việt Nam.

+Theo ý nguyện của Giáo Xứ:  Cầu cho hạnh phúc của các gia đình và cho mọi người hiệp nhất yêu thương nhau trong Giáo Xứ.

+Cầu cho các bệnh nhân trong Giáo Xứ được vâng theo ý Chúa.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+Chúa Nhật:  Ngày 3/10/2010

+Chúa Nhật:  Ngày 14/11/2010

+Chúa Nhật:  Ngày 12/12/2010

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua:  www.ccli.org hoặc liên lạc qua điện thoại 720 212-3918 để co học cụ và tài liệu giáo khoa. 

Giờ học từ 11:30 sáng đến 2:00 chiều tại nhà Xứ.

Lớp Điều Hoà Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi Chúa Nhật trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa. 

Mừng Tết Trung Thu 2010

Nhằm tạo điều kiện cho các em vui chơi và không quên ngày lễ hội truyền thống, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver sẽ tổ chức Tết Trung Thu (Tết Nhi Đồng):

Thời Gian:  6:30 p.m-9:00 p.m.

Thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2010

Địa Điểm:  Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Gồm có nhiều chương trình vui nhộn và mang bản sắc dân tộc như:

+Múa Lân, Rước Đèn, Văn Nghệ và Phát Quà cho các em tham dự.

Vì niềm vui tuổi thơ các em kính mong quý phụ huynh bớt chút ít thời gian quý báu, mang các em đến tham dự Tết Nhi Đồng với thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân Trọng Kính Mời,

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver

Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức

Ngành Giáo Lý trân trọng kính mời Phụ Huynh của các em Lớp Thêm Sức, đến tham dự buổi họp quan trọng liên quan đến chương trình học Giáo Lý Thêm Sức năm 2010-2011.

Thời Gian:  11:15-12:30 sáng Chúa Nhật ngày 26 tháng 9 năm 2010

Địa Điểm:  Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Vì tương lai và lợi ích thiêng liêng cho đời sống đạo của các em, xin quý phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian đến tham dự đầy đủ trong tinh thần xây dựng và trách nhiệm.

Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý vị và xin Chúa ban ơn lành cho gia đình quý vị.

Trân Trọng Kính Mời,

Ngành Giáo Lý

Thư cám ơn của ban tổ chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên.

Trước hết:

Xin cảm tạ Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ nhân ngày Sinh Nhật mà Giáo xứ đã long trọng mừng kính trọng thể đã ban cho ngày Đại Nhạc Hội " TÌNH YÊU VÀ HỒNG PHÚC" được kết quả mỹ mãn.

Thứ đến xin cám ơn:

-Hai Cha chánh và Phó xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam

-Các Thầy Phó Tế

-Hai Hội Đồng mục Vụ và Tài Chánh.

-Quí vị Trưởng khu và ban chấp hành các khu.

-Quí Hội đoàn.

-Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua.

-Các Cơ sở thương mại.

-Anh chị Vũ Kim Thanh, hai MC Thế Đạt và Thụy Hùng, AC Sỹ và AC Thống ban Vệ sinh.

-Ô. Nguyễn Xuân Bền, Ô. Cái Duy Ân, AC Hạnh Thúy.

-Các vị Cựu Chủ tịch,các vị cựu Trưởng khu cùng toàn thể quí cụ, quí Ông bà và Anh chị em đã rộng rãi ủng hộ cho ngày Đại nhạc hội.

-Các vị mạnh thường quân.

-Quí Anh chị em đã đồng lao cộng tác, giúp đỡ cách này, cách khác để hoàn thành ngày vui được mỹ mãn.

Chớ gì tình yêu của Thiên Chúa va Mẹ Chí Thánh luôn mãi tuôn đổ dồi dào và gìn giữ cho quí vị và gia đình luôn mãi.

Một lần nữa ban tổ chức xin thanh thật cám ơn.

Trưởng ban tổ chức

Tổng Kết Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên “Tình Yêu & Hồng Phúc” xin được báo cáo chi thu như sau:

1.    Thu:

+Bán Vé Trước                                $22,160.00

+Bán Vé Tại Cửa                            $  4,600.00

+Ủng Hộ                                           $10,561.00

+Đấu Giá                                          $     850.00

+Quán Bia/Nước                             $  4,334.00

+Quán Bán Đồ Ăn                           $  5,990.00

+Quán Bán Sinh Tố/Bánh Kẹp      $  1,209.00

                        Tổng Cộng Thu:   $49,704.00

2.    Chi:

-Ca Sĩ & Vé Máy Bay                      $13,460.00

-Ban Nhạc                                         $  1,000.00

-Cảnh Sát & Security                       $  1,042.00

-Tiền Thối                                          $     679.00

-Beer & Nước                                   $  1,001.82

-Stamps                                             $      44.00

-Mua Thức Ăn / GK Đồng Tiến       $    840.00

-AC Hiến Nhung                               $      18.73

-GK Thánh Gia                                 $    226.00

-GK Đức Mẹ HCG                           $    163.69

-GK Phêrô                                        $     300.00

-GK Giuse                                        $       72.20

-GK Phaolô                                      $       60.00

-GK Đồng Tiến                                $     142.34

-Trang Trí Sân Khấu                        $     263.01

-In Poster                                          $       97.00

-Cháo Vịt                                          $     144.54

                         Tổng Số Chi:        $19,554.33

            Giáo Xứ Còn Lại:  $30,149.67

Ủng Hộ Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Giáo Xứ chân thành ghi ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Đại Nhạc Hội Cao Nguyên:

1.  Bà Tuyến                              $100.00

2.  ÔB Ngô Trọng                      $  50.00

3.  ÔB Nguyễn Văn Xuân       $  50.00

4.  Bà Bùi Thị Huyện               $  50.00

5.  ÔB Nguyễn Văn Hào         $  50.00

6.  ÔB Trần Quang Vũ             $100.00

7.  ÔB Lê Văn Thành               $100.00

8.  Party America                       $500.00

9.  ÔB Phạm Ngọc Liên           $160.00

10.  ÔB Thân Văn Sung          $100.00

11.  AC Nguyễn Trung Thiện $120.00

12.  ÔB Nguyễn Đăng             $200.00

13.  ÔB Nguyễn Văn Thẩm    $  50.00

14.  Anh Sử Ngọc Minh          $200.00

15.  Chị Bùi Trâm                      $  50.00

16.  AC Trung Nguyên            $100.00

17.  Bà Hiền                               $100.00

18.  AC Văn Đình Dũng          $100.00

19.  ÔB Nguyễn Văn Phú       $100.00

20.  AC Tuấn Sky Nail             $200.00

21.  Thầy Cô Ngô Thế Tòng   $  50.00

22.  Nguyễn Tấn Phương      $  50.00

23.  AC Trương Văn Lợi         $100.00

24.  Ẩn Danh                             $  70.00

25.  ÔB Trương Minh Quế      $300.00

26.  Khu Lộ Đức                       $200.00

27.  AC Khai Vân                      $200.00

28.  AC Sơn Thủy                    $500.00

29.  Anh Nghiêm Toàn            $100.00

30.  ÔB Nguyễn Văn Nhi        $100.00

31.  AC Đệ Mai                         $200.00

32.  AC Khánh Hà                    $100.00

33.  AC Quang Thao                $100.00

34.  2 Em Đang Hồ Mai Anh   $100.00

35.  Bà Trần Thị Minh Thu      $  50.00

36.  ÔB Văn Kính (Điệp)         $100.00

37.  Chợ Tây Đô                       $100.00

38.  Laura Nguyệt Nguyễn     $200.00

39.  ÔB Nguyễn Văn Tốt         $100.00

40.  ÔB Phạm Văn Nghiệp     $  50.00

41.  Ẩn Danh                             $  20.00

42.  Bà Phạm Thị Hiến           $100.00

43.  Anh Anh                             $  50.00

44.  ÔB Phạm Văn Cảnh        $  50.00

45.  Bà Nguyễn Thị Oanh       $100.00

46.  Tiệm Vàng Kim Lý            $300.00

47.  ÔB Nguyễn Xuân Bền     $100.00

48.  Thầy Cô Lê Văn Tâm       $100.00

49.  ÔB Lê Điền                      $200.00

50.  ÔB Lê Thiết                        $200.00

51.  ÔB Lê Trung Chiến          $100.00

52.  ÔB Phạm Đức Thịnh       $200.00

53.  Luật Sư Bích Nga             $300.00

54.  ÔB Nguyễn Văn Tài         $200.00

55.  Phở Duy 3                          $100.00

56.  ÔB Cố Phạm Hồng Cơ    $200.00

57.  AC Lý Vi                              $100.00

58.  ÔB Trương Công Nhật    $100.00

59.  ÔB Nguyễn Đức Hiệp      $100.00

60.  Phở 95                                $100.00

61.  AC Bùi Tâm                        $100.00

62.  ÔB Cựu TK Hoàng Luyến$200.00

63.  Chị Nguyễn Thu Lan       $  35.00

64.  AC Quang Anh                 $100.00

65.  AC Ánh Hồng                    $500.00

66.  AC Hạnh Thúy                  $500.00

67.  Tranh Huế                          $300.00

68.  ÔB Bác Sĩ Phạm D. Khôi $500.00

69.  AC Phùng Mỹ Dung         $100.00

70.  Bà Cụ Tiên                         $100.00

71.  Ẩn Danh                             $100.00

72.  Ẩn Danh                             $  56.00

                 Tổng Cộng:  $10, 561.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 8/2010 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Bỏ Giỏ CN 1/8/2010                         $3,409.75

+Bỏ Giỏ CN 8/8/2010                         $3,239.62

+Bỏ Giỏ CN 15/8/2010                      $5,384.85

+Bỏ Giỏ CN 22/8/2010                      $4,770.14

+Bỏ Giỏ CN 29/8/2010                      $4,453.89

               Tổng Cộng (1):       $21,258.25

2.  Thu Lần 2 (ACA)

+Chúa Nhật 1/8/2010                        $1,095.50

+Chúa Nhật 8/8/2010                        $1,073.00

               Tổng Cộng (2):        $2,168.50           

3.  Quán:

-Khu Lộ Đức                                       $  1,822.00   

-Khu Đức Mẹ HCG                            $  2,970.00   

-Khu Thánh Tâm                                 $  4,250.00

-Khu Fatima                                        $  2,489.00

            +Nhân Danh                            $  4,219.00

+Ủng Hộ                                              $     658.00

+Bia Cho Các Khu                             $     242.00

+Phụ Trả Tĩnh Tâm Hôn Nhân           $     500.00

+Đèn Nến/Linh Tinh                            $     100.00   

                Tổng Cộng (3):     $13,031.00

4.    Tiệc Cưới Đặt ở Giáo Xứ: 3 đám cưới của Tháng 8/2010

a.  Tip/Chạy Bàn                        $7,454.33

            (Người đặt Tiệc Cưới trả cho nhóm chạy bàn)

b.  Thu Vô Ngày (14/8, 21/8, 28/8): $21,208.32

(30% do Nhà Thầu Duy Linh đưa Giáo Xứ)      

c. Chi Như Sau:

-Rửa Chén & Dọn Dẹp Bếp           $1,863.50        

       - Dọn Bàn Ghế & Clean Up     $1,950.00        

       - An Ninh Trật Tự (Security)    $   900.00      

       - Beers & Champagnes          $2,459.00     

      - Bảo Hiểm Cho Tiệc Cưới       $   300.00      

       -Âm Thanh                           $   200.00      

+ Tổng Số Chi cho Tiệc Cưới:     $7,672.50        

+ Giáo Xứ còn lại của Tiệc Cưới (4):  $13,535.82          

Tổng Cộng Thu (1), (2), (3), (4):  $49,993.57   

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                               $  3,522.00

+Thức Ăn Cho Nhà Xứ/Gas                           $  1,366.70

+Lương Văn Phòng                                        $  2,172.19

+Tĩnh Tâm Cho Các Cặp Hôn Nhân             $     700.00

+Bánh Lễ                                                           $  1,209.90

+Các Loại Thuế cho City & State                  $     678.39    

+Đổ Rác Giáo Xứ                                             $     100.41

+Nước Uống                                                     $     105.94           

+Ga, Điện, Nước                                              $  6,026.16                    

+Điện Thoại, Cable, Internet                          $     274.29                

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                    $  3,221.00

+Kitchen Supplies                                            $  3,450.00

+Office Supplies                                               $       75.49                

+Sửa Chữa & Maintenance Giáo Xứ           $  2,214.14

+Thuê Máy Copy & In Extra                            $  1,075.95

+Beers cho Đám Cưới                                    $  4,350.00

+Địa Phận                                

  *Cathdraticum                                          $  4,233.00

     *Catholic School Assistance               $  2,091.58

     *Seed of Hope                                      $     276.00

  *Bảo Hiệm Cơ Sở Giáo Xứ                  $  2,361.42

  *Worker Comp.                                        $       36.67

  *Đăng Quảng Cáo Tìm Người Làm      $     154.00

+Linh tinh (Petty Cash)                             $  2,159.67                  

+Bank Charge                                           $         2.00                                          

             Tổng Cộng Chi:  $41,856.90

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2010

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2011.  Các gia đình có người thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cưới như ý muốn.  Thông thường Giáo Xứ cử hành Lễ Cưới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến chân thành ghi ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ dưới đây:

1.  ÔB Trọng                              $20.00

2.  Cụ Đông                               $50.00

3.  Chị Qùynh Trang                 Gỏi

4.  Chị Thủy                               Cafe, Chè Thái

5.  ÔB Phúc                               Các Loại Xôi

6.  ÔB Phạm Văn Cảnh          10 Két Nước Ngọt

7.  Quý Chị Mến, Xuân, San   Bánh Bèo, bánh Gai, bánh Da Lợn

8.  Chị Tấn                                 Bánh Bò

9.  Một số Ông Bà                     Rau Thơm

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến không quên cám ơn tất cả quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh bỏ thì giờ đến giúp Giáo Khu trong tuần qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Trịnh Ngọc Long

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Dự Tòng

Lớp Giáo Lý Dự Tòng của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver sẽ khai giảng lúc 9:30 sáng Chúa Nhật ngày 26/09/2010 tại phòng số 221 tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.  Chương trình học từ 9:30 đến 11:30 sáng mỗi Chúa Nhật tổng cộng gồm 22 tuần lễ.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ bế giảng ngày 16/04/2011.  Các học viên theo học đầy đủ sẽ được chịu 3 Phép Bí Tích: Rửa Tội, Mình Thánh Chúa và Thêm Sức (còn được gọi là các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo)  trong Thánh Lễ  Đêm Vọng Phục Sinh Thứ Bẩy ngày 23/04/2011.

Mọi chi tiết, xin liên lạc với Phó tế Ngô Thế Tòng, điện thoại số 303-807-7944; hay Văn Phòng Giáo Xứ.

Thông Báo Của Hội Đền Tạ

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ tha thiết xin kính mời quý hội viên đến tham dự giờ đọc kinh cầu nguyện của hội để cầu nguyện cho tất cả hội viên còn sống cũng như đã qua đời.

Địa điểm:  Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình trên lầu 2, phòng 208.

Thời gian:  10 giờ sáng các Chúa Nhật tuần thứ hai đầu tháng.

Sau giờ cầu nguyện hội có giờ chầu lúc 11 giờ 15 phút. 

Một lần nữa hội mong quý hội viên bớt chút thời giờ đến để làm vinh danh Mẹ và thực thi lời Mẹ nói với ba trẻ là các con hãy siêng năng lần hạt mân côi.

Hội xin chân thành cám ơn.

Trưởng Hội Lê Trung Chiến

Rao Hôn Phối

1.  Anh Lê Michael con Ông Lê Kevin (Huỳnh) và Bà Lê Thị Thế hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado muốn kết bạn với Chị Fam Chan Jeanette (Phương) con Ông Fam Paulo (Hoà) và Bà Trần Cathi hiện cư ngụ tại Thornton, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Holy Ghost, Denver, Colorado. (3)

Ai biết đôi bạn nêu trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: CN 25 Thường Niên – Lm. Grêgoriô Trần Vi, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Mathêu, Tông Đồ, Thánh Sử

4.    Học Hỏi Để Sống Đạo

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 26/9/2010      Giáo Khu Phêrô

+Chúa Nhật ngày 3/10/2010         Giáo Khu Lộ Đức

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Khám Bệnh Miễn Phí

Chúa Nhật ngày 26/9/2010, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình sẽ có khám bệnh và chích ngừa miễn phí.  Mọi chi tiết xin liên lạc với Anh Y số điện thoại (303) 931-9016.