Bản Tin Mục Vụ Số 985
ngày 15 tháng 8 năm 2010

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 15/8/2010, lúc 9:30 sáng, trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2010 lúc 4 giờ 30 chiều (Office of Marriage and Family Life) Văn Phòng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 năm thành hôn.  Thánh Lễ sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận Denver do Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput chủ tế. 

Xin kính mời quý ông bà, anh chị nào tính đến năm 2010 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin đến Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh.  Hạn chót để ghi danh là ngày 23 tháng 8 năm 2010.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Phòng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 9/2010 (ngày 5 tháng 9 năm 2010), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ, ngày 21 tháng 8 năm 2010.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2010

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2011.  Các gia đình có người thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cưới như ý muốn.  Thông thường Giáo Xứ cử hành Lễ Cưới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Những ai muốn đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Anh Duy Linh số điện thoại:  (303) 931-9296.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 7/2010 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Bỏ Giỏ Chúa Nhật                         $13,359.42

2.  Quán:

-Khu Đồng Tiến                               $  1,955.00   

-Khu Phaolô                                     $     580.00    

-Khu Phêrô                                       $  1,100.00

+Ủng Hộ                                              $     390.00

+Bia Cho Các Khu                             $     198.00

+Đèn Nến                                            $     200.00   

3.    Thu Đợt 2 (ACA)

-CN July 4, 2010                                $1,334.00     

-CN July 11, 2010                             $1,179.28     

-CN July 18, 2010                             $1,409.00     

-Church In Africa                               $1,293.00                 

                                         Thu (1)           $22,997.70   

4.    Tiệc Cưới Đặt ở Giáo Xứ:

a.  Thu Vô Ngày (3, 10, 24 & 31-7): $34,803.60       

b. Chi Như Sau:

- Tip (Người Chạy Bàn)          $8,983.52     

- Rửa Chén & Dọn Dẹp Bếp   $2,251.50        

- Dọn Bàn Ghế & Clean Up    $2,300.00        

- An Ninh Trật Tự (Security)   $1,400.00     

- Beers & Champagnes         $2,794.00     

       - Bảo Hiểm Cho Tiệc Cưới     $   400.00      

- Âm Thanh                          $   300.00      

+Tổng Số Chi cho Tiệc Cưới:  $18,429.02        

+ Giáo Xứ còn lại của Tiệc Cưới (2):  $16,374.58          

                    Tổng Cộng Thu (1) & (2):  $39,372.28    

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                             $  3,522.00

+Thức Ăn Cho Nhà Xứ                                 $     216.47

+Lương Văn Phòng                                      $  2,135.03

+Phúng Điếu An Táng Cha Xứ Ban            $  5,300.00

+Các Loại Thuế cho City & State                $  1,653.67   

+Đổ Rác Giáo Xứ                                         $     201.09

+Bằng Chứng Chỉ Rửa Tội, Thêm Sức      $     114.22                             

+Ga, Điện, Nước                                           $  4,698.90        

+Thang Máy Inspection & Monitoring           $     472.04

+Điện Thoại, Cable, Internet                         $     379.57                            

+Hệ Thống Cứu Hỏa & Alarm                      $     345.00                

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                   $  3,221.00

+Supplies cho Nhà Bếp Giáo Xứ                $     595.92    

+Sửa Chữa & Maintenance Giáo Xứ         $  3,157.63

+Thức Ăn Cho Ngày Father’s Day               $     675.47

+Thay Hệ Thống Âm Thanh Của Giáo Xứ   $23,339.64

+Thuê Máy Copy                                            $     508.69

+Địa Phận                              

  *Cathdraticum                                               $  4,233.00

   *Catholic School Assistance                     $     828.00

   *Seed of Hope                                             $     276.00

  *Bảo Hiệm Cơ Sở Giáo Xứ                        $  2,409.42

  *Worker Comp.                                             $       36.67

  *Đăng Quảng Cáo Tìm Người Làm           $     329.00

+AOD Lay Pension Plan                               $     561.60

+Bank Charge                                                $         2.00                                          

                                     Tổng Cộng Chi:  $59,212.03

Giáo Xứ Tri Ân

Giáo Xứ chân thành cám ơn:

1.               Ban Phục Vụ Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân đóng góp cho Giáo Xứ:  $500.00 nhân dịp tổ chức khóa tại Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ vào tuần qua.

2.               Tiệm Chuyển Tiền Cúc Hoàng ủng hộ cho Giáo Xứ Hồ Cá tuyệt đẹp.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên với Chủ Đề:  “Tình Yêu và Hồng Phúc”, do Giáo Xứ tổ chức vào ngày 11 tháng 9 năm 2010, lúc 6 giờ 30 chiều, nhằm mục đích để gây quỹ cho Giáo Xứ. 

Thành phần Ca Sĩ gồm có:  Nguyễn Hồng Nhung, Ánh Minh, Quốc Khanh, Hoài Phương, Duy Linh và hai Danh Hề Chí Tài & Việt Hương cùng với Ban Nhạc Brotherz.

Giá Vé:  Ủng Hộ            $50.00

                Đồng Hạng    $35.00

Mua vé tại cửa phải trả thêm $5.00

Giáo Xứ có bán Thức Ăn và Nước Uống trước và trong thời gian đại nhạc hội.

Ban Tổ Chức xin kính mời quý ông bà anh chị em trong giáo xứ nhiệt tình ủng hộ bằng cách mua vé sớm bao có thể để Ban Tổ Chức dễ dàng sắp xếp chỗ ngồi cho quý vị.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Mừng Bổn Mạng Gia Đình Thánh Mẫu Lavang

Ngày 15 tháng 8 năm 2010, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn Mạng Gia Đình Thánh Mẫu LaVang sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật ngày 15/8/2010. 

Thánh Lễ được tổ chức tại Thánh Đường Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver.  Xin kính mời quý Hội Viên tham dự thánh lễ mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.  Cầu xin Đức Mẹ Maria luôn cầu bầu cho Giáo Xứ và cho mọi gia đình hội viên.

Chân thành cám ơn,

Ban Chấp Hành Thánh Mẫu LaVang.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2010

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2010 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 22/8/2010 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 21/11/2010.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2010 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 7 năm 2010.

Thông Báo

V/v trang hoàng hoa nến và nghi lễ trong Thánh Lễ Hôn Phối tại Giáo Xứ.

Sau khi đã lãnh ý của Cha Chánh Xứ, Hội Đồng Mục Vụ xin thông báo:

Để phù hợp với Lễ Nghi Phụng Vụ và trang nghiêm trong thánh lễ Hôn Phối, việc trang hoàng trong Thánh Đường và trên Cung Thánh, nơi cử hành Thánh Lễ Hôn Phối phải do Ban Phụng Vụ Giáo Xứ hướng dẫn, không một ai được tự ý sắp xếp theo ý riêng mình, mà phải theo đúng sự chỉ dẫn.

+Hai bình hoa dâng của lễ nhỏ:  Khi dâng của lễ sẽ đặt trên bàn Nhà Tạm, không được để trên bàn thờ dâng lễ.

+Hai bình hoa chỗ Đức Mẹ và Thánh Giuse:  Hoa được dâng trên bàn thờ Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, không được đem về (vì đã dâng thì để cho Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse).

+Hai bình hoa trước bàn thờ chính:  Sẽ đặt gần với hai chân nến, hoa không được cao hơn bàn thờ (hoa này có thể đem về trang hoàng nơi nhà hàng hay hội trường cho tiệc cưới).

Ngoài ra, có thể đặt hoa trước Bàn Lời Chúa (toà giảng), trang hoàng hoa trên cây nến hiệp nhất.  Sau thánh lễ những hoa này có thể đem về nhà.

+Việc cám ơn sau Thánh Lễ:   Vị đại diện hai họ hoặc cho đôi tân hôn cám ơn không qua 3 phút.  Tuyệt đối không dùng thời gian này để khuyên nhủ đôi tân hôn trong lời cám ơn.  Muốn khuyên đôi tân hôn nên nói trong lúc Lễ Gia Tiên ở nhà, hoặc khi ăn tiệc cưới.

+Thợ Chụp Hình:  Những người chụp hình phải ăn mặc lịch sự, để tôn trọng Lễ Nghi Phụng Vụ.  Nên nhớ tuyệt đối không được chụp hình trên gian Cung Thánh .

+Sau Thánh Lễ Cưới:  Phải thu dọn thánh đường và Cung Thánh cho sạch sẽ.

Vì lợi ích chung xin mọi người vui lòng thi hành theo thông cáo này.

Làm tại Wheat Ridge, ngày 18 tháng 7 năm 2010

TM. Hội Đồng Giáo Xứ

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Giuse Maria Nguyễn Văn Hào

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 13 tháng 8 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: CN 20 Thường Niên – Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Lm. Giuse M. Vũ Kim Ngân, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Bênađô, Viện Phụ-Tiến Sĩ Giáo Hội

4.    Học Hỏi Để Sống Đạo

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 8/8/2010    Giáo Khu Đức Mẹ HCG

+Chúa Nhật ngày 15/8/2010     Giáo Khu Thánh Tâm

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.