Bản Tin Mục Vụ Số 981
ngày 18 tháng 7 năm 2010

Cần Người Giúp Làm Đồ Ăn Để Bán Ở Hồ 17

+ Tuần này, Thứ Hai và Thứ Ba ngày 19 và 20/7/2010 được nghỉ.

+ Từ Thứ Tư đến Chúa Nhật ngày 21-25/7/2010 Giáo Xứ cần rất nhiều người tới Hội Trường để giúp:

+ Gói Chả Giò

+ Xiên Thịt Nướng

+ Làm Đồ Gỏi Cuốn

+ Nhiều việc khác để chuẩn bị cho 2 ngày bán ngoài Hồ 17 (Sloan Lake), “Dragon Boat” ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2010.

Ngoài ra Giáo Xứ cần các anh chị thanh niên để làm các việc như sau:

1.    Chiều Thứ Sáu:

- 2:30 chiều:  Có mặt để sửa soạn mang lều và các thứ cần thiết ra ngoài hồ 17.

- Cần 10 anh thanh niên khoẻ và 2 xe truck để chuyển hàng, và cắm lều tại hồ 17.

2.  Thứ Bảy và Chúa Nhật:

- Mọi người đến giúp có mặt tại Giáo Xứ lúc 6 giờ sáng.

- Trong ngày cần 9 thanh niên  để nướng thịt (3 ca:  9-12; 12-3, 3-6 pm)

- Cần 9 người thanh niên chiên cơm và chiên chả giò

- Cần 8 anh/chị bán hàng (2 ca:  8-1 và 1-6 giờ chiều)

- Cần 4 chị làm bún thịt nướng (2 ca: 8-1, 1-6 giờ chiều)

- Cần 6 người đưa thức ăn ra hồ (2 xe)

3.  Dọn Dẹp Chiều Chúa Nhật

- Cần 10 thanh niên khoẻ và 2 xe truck để nhổ lều và chuyển hàng về lại Giáo Xứ

- Cần 8 người sau 5 giờ chiều để clean up tại hội trường Giáo Xứ

Một lần nữa Giáo Xứ xin kêu gọi hết mọi người thiện chí trong Giáo Xứ cùng nhau chung tay, cộng tác xây dựng Giáo Xứ ngày một tốt đẹp hơn.

 Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 18/7/2010, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 25/7/2010 Giáo Xứ sẽ thu lần 2 cho Tổng Giáo Phận để giúp cho các nhà thờ bên Africa.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 6/2010 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Bỏ Giỏ Chúa Nhật                         $15,604.31

2.  Quán:

-Khu Giuse                                       $  1,360.00

-Khu Đức Mẹ HCG                         $  1,320.00

-Khu Thánh Gia                               $  1,256.00

+Ủng Hộ                                          $       45.72

+Bia Cho Các Khu                         $     426.00

3.    Thu Đợt 2 (ACA)

-CN June 6, 2010                                  $1,486.00

-CN June 13, 2010                                $1,439.00

-CN June 20, 2010                                $1,773.00

-CN June 27, 2010 (Peter’s Pence     $1,312.00

                           Thu (1)                 $26,022.03

3.    Tiệc Cưới Đặt ở Giáo Xứ:

a.  Thu Vô Ngày 5/6/2010 & 12/6/2010:  $15,873.80

b. Chi Như Sau:

-Tip (Người Chạy Bàn)                 $4,102.80

-Rửa Chén & Dọn Dẹp Bếp          $1,079.00  

-Dọn Bàn Ghế & Clean Up           $1,150.00  

-An Ninh Trật Tự (Security)          $   600.00 

-Beers & Champagnes                $   881.07

-Bảo Hiểm Cho Tiệc Cưới            $   200.00

-Âm Thanh                                 $   200.00

-Dry Clean Khăn                          $   198.00

+Tổng Số Chi cho Tiệc Cưới:        $8,410.87

+ Giáo Xứ còn lại của Tiệc Cưới (2):  $7,462.93

Tổng Cộng Thu (1) & (2):   $33,484.96

Phần Chi:

+Mừng Tân Linh Mục                                    $  1,000.00             

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                             $  3,522.00

+Lương Văn Phòng                                      $  2,135.03

+Các Loại Thuế cho City & State                $     673.95

+Dragon Boat Application & Fee                 $  1,400.00

+Đổ Rác Giáo Xứ                                           $       99.96            

+Ga, Điện, Nước                                            $  3,673.98    

+Điện Thoại, Cable, Internet                         $     400.99    

+Hoa Cho Ngày Mother’s Day                     $     960.32    

+Clean Grease Trap                                     $     320.00

+Hệ Thống Cứu Hỏa & Alarm                     $     346.08

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                  $  3,058.00

+Supplies cho Nhà Bếp Giáo Xứ                $     367.95

+DBC Irrigation Supply                                 $     151.29

+Tamper Evident Bags /Tài Chánh             $  1,073.50

+Giấy Copies & Stamps                                $     594.12     

+Địa Phận                              

  *Cathdraticum                                               $  4,233.00

   *Catholic School Assistance                     $     828.00

   *Seed of Hope                                             $     276.00

  *Bảo Hiệm Cơ Sở Giáo Xứ                       $  2,409.42

  *Worker Comp.                                             $       36.67

   +Linh tinh (Petty Cash)                                $     740.00 

+Bank Charge                                                 $         4.00                  

Tổng Cộng Chi:  $28,304.26 

Rao Hôn Phối

Anh Chu Việt Dũng con Ông Chu Văn Phúc và Bà Nguyễn T. Tuyết Xuân (qua đời) hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado muốn kết bạn với Chị Huỳnh Thị Diễm-Trinh con Ông Huỳnh Văn Bé và Bà Huỳnh Thị Kim-Loan hiện cư ngụ tại Quận I, Sàigòn, Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Cầu Kho, Quận I, Tổng Giáo Phận Sàigòn, Việt-Nam. (2)

Ai biết đôi bạn liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Thông Báo Của GK Phaolo

Giáo Khu Phaolo trân trọng thông báo: Thánh lễ bổn mạng năm nay đã được Cha Xứ dâng lễ cầu nguyện ngày 27/6/10. Tân ban chấp hành kính mời toàn thể gia đình Giáo Khu Phaolô đến tham dự tiệc liên hoan của Giáo Khu được tổ chức ngay ngày đầu tiên Tân Ban Chấp Hành Giáo Khu bán quán, Chủ nhật 18 /7/2010 lúc 2 giờ tại hội trường Thánh Giuse.  Để ra mắt Tân BCH và gặp gỡ hàn huyên giữa mọi gia đình của giáo khu trong tinh thần hiệp thông của giáo xứ.

Xin kính mời

   Trưởng khu / Lê Trung Chiến

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  Cụ Mai Văn Đông               $  50.00

2.  ÔB Kiên                                $  20.00

3.  ÔB Chung                            $100.00

4.  AC Sơn Thủy                       $100.00

5.  AC Hòa Lê                            $100.00

6.  Phở Duy (Aurora)               $300.00

7.  2 Chị Trang                          Chè

8.  Chị Mimi                                Chè Boba

9.  1 Số Ông Bà                         Rau Thơm

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong tuần qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Trịnh Ngọc Long

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 1/5/2010 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $22,922.00.   Tính đến hôm nay Giáo xứ đã thu được như sau:

Tổng Cộng thu cho ACA:   $18,738.16

Giáo Xứ cần thu với số tiền:  $4,183.84.  Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục rộng tay đóng góp.

Hội Phụ Huynh Lớp Thêm Sức Thông Báo

Đại diện cho Hội Phụ Huynh Lớp Thêm Sức ngày 26/6/2010 xin chân thành cám ơn đến tất cả quý phụ huynh có con em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức trong tuần qua cùng nhau hợp tác để Thánh Lễ Thêm Sức được kết quả tốt đẹp. 

Tuy nhiên cũng còn 5 em trong số 67 em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức chưa có đóng tiền theo luật công bằng.

Xin quý cha mẹ của 5 em trên mau mắn liên lạc với các chị sau đây để thanh toán sổ sách.

+Chị Vân:  (303) 887-8174 hoặc Chị Cúc:  (720) 936-8889.

Tổng Cộng Chi Thu như sau:

-Thu của 62 em với 1 em $60 = $3,720.00

-Chụp Hình & Quay Phim:  $938.00

-Thức Ăn:  $1,363.84

-Kính Biếu:  $900.00

-Hoa:  $185.00

                 Tổng Cộng:  $3,386.84

-Chị Mai Độ:  ủng hộ 3 bình hoa nhà thờ

-Còn lại $333.16

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 16 tháng 7 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: CN 16 Thường Niên –Lm Giuse M. Vũ Kim Ngân, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Nữ Maria Mađalêna

4.    Học Hỏi Để Sống Đạo

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 25/7/2010        Giáo Khu Phêrô

+Chúa Nhật ngày 1/8/2010                       Giáo Khu Lộ Đức

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Cảm Tạ           

Thay mặt Tang Quyến, chúng con chân thành cám ơn:

+Hai Cha Chánh Phó Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver

+Quý Thầy Sáu

+Hai Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh

+Quý Hội Đoàn và Quý Vị Trưởng Khu cùng Cộng Đoàn dân Chúa tại Denver.

Trong suốt một tuần qua Quý Cha, Quý Thầy cùng toàn thể quý vị đã hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn

Linh Mục Tađêô Maria Nguyễn Ngọc Ban, CMC

là Anh, là Bác của chúng con.

Thứ đến hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh cùng các Đoàn Thể và những vị ân nhân, đã xin lễ, cũng chẳng quản ngại đường xá đến Carthage-Missouri chia buồn và tiễn đưa Linh Mục Tađêô Maria đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang quyến chúng con không biết lấy gì đền đáp công ơn đó.  Chúng con nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Tađêô luôn tuôn đổ hồng ân đến hai Cha Chánh và Phó Xứ, quý Thầy Sáu, hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh cùng quý Hội Đoàn và toàn thể quý vị.

Sau cùng, số tiền xin lễ tang quyến chúng con đã nhờ Ông Trưởng Hội Đồng Mục Vụ và Ông Trưởng Hội Đồng Tài Chánh chuyển đến Cha Giám Tỉnh Dòng Đồng Công.

Thay Mặt Tang Quyến

Nguyễn Văn Khai