Bản Tin Mục Vụ Số 976
ngày 13 tháng 6 năm 2010

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 20/6/2010, lúc 9 giờ 30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 1/5/2010 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $22,922.00.   Tính đến hôm nay Giáo xứ đã thu được như sau:

1.  CN thu lần 2 ACA (2/5/2010)                    $2,367.00

2.  CN thu lần 2 Pro-Life (9/5/2010)              $1,313.80

3.  CN thu lần 2 Catholic Communion

(16/5/2010)                $2,186.61

4.  CN thu lần 2 ACA (23/5/2010)                  $1,404.50

5.  CN thu lần 2 ACA (30/5/2010)                  $1,064.66

***Các Phong Bì Gửi Lên Địa Phận             $5,090.00

                 Tổng Cộng thu cho ACA:   $9,926.16

Do đó Giáo Xứ cần thu với số tiền:  $12,995.84.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.           

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 5/2010 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Bỏ Giỏ Chúa Nhật                            $19,849.92

+Lần 2-ACA                                        $  4,836.16

+Lần 2-Pro Life Collection                $  1,313.80

+Lần 2-Catholic Communication     $  2,186.61

2.  Quán:

-Khu Đồng Tiến                                  $  3,532.00

-Khu Phaolô                                        $  2,248.36

-Khu Lộ Đức                                       $  2,755.00

-Khu Phêrô                                          $  1,600.00

+Ủng Hộ                                                 $  1,348.78

+Nhân Danh                                         $13,844.00

+Bia Cho Các Khu                               $     384.00

+Quảng Cáo Bản Tin                          $  1,000.00

+Reimbursement Tax From City        $  2,485.71

+Hội Tương Trợ                                    $     100.00

+Đèn Nến Đám Cưới                          $     160.00

                                                                         Thu (1)           $57,644.34

3.    Tiệc Cưới Đặt ở Giáo Xứ:

a.  Thu Vô Ngày 5/8/2010 & 29/5/2010:  $14,217.37

b. Chi Như Sau:

-Tip (Người Chạy Bàn)                   $3,570.74

-Rửa Chén & Dọn Dẹp Bếp          $   862.00

-Dọn Bàn Ghế & Clean Up                   $   850.00

-An Ninh Trật Tự (Security)                $   600.00

-Beers & Champagnes                        $1,471.84

-Bảo Hiểm Cho Tiệc Cưới                  $   200.00

-Âm Thanh                                             $   100.00

+Tổng Số Chi cho Tiệc Cưới:  $7,654.58

                              +Giáo Xứ còn lại của Tiệc Cưới (2):  $6,562.79

                                          Tổng Cộng Thu (1) & (2):  $64,207.13

Phần Chi:

+Ăn, Xăng cho Nhà Xứ                                   $     179.52        

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                               $  3,522.00

+Lương Văn Phòng                                        $  2,135.03

+Các Loại Thuế cho City & State                  $  1,786.37

+Bia và Champagne Cho Giáo Xứ               $     818.26    

+Thuê Máy Văn Phòng                                   $     626.15

+Đổ Rác Giáo Xứ                                             $       99.38          

+Ga, Điện, Nước                                              $  6,183.20   

+Điện Thoại, Cable, Internet                          $     492.85

+WebSite của Giáo Xứ 09/10                       $     100.00

+Quý Cha Đi Tĩnh Tâm Nhà Dòng                $     323.80

+Các Em Dâng Hoa                                       $     300.00

+Ủng Hộ Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện           $     300.00

+Trả Công cho Người Audit Thuế                $  1,585.09

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                   $  3,058.00

+Inspection Hệ Thống Cứu Hỏa                   $  2,097.01

+Sửa Chữa Giáo Xứ                                       $  3,477.82   

+Sách Cho Dự Bị Hôn Nhân                         $     576.00

+Supplies cho Nhà Bếp Giáo Xứ                  $  1,460.00        

+Địa Phận                                

  *Cathdraticum                                                $  4,233.00

     *Catholic School Assistance                     $     828.00

     *Seed of Hope                                              $     276.00

  *Tax Exempt Fee                                            $     256.00

  *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                          $  2,409.42

  *Worker Comp.                                                $       36.67

     +Linh tinh (Petty Cash)                              $  1,671.21   

+Bank Charge                                                   $         4.00                  

                                                        Tổng Cộng Chi:  $38,834.78

Ủng Hộ Giáo Xứ

Giáo Xứ xin chân thành ghi ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Xứ:

1.  ÔB Huỳnh Tấn Sĩ                  $500.00

2.  Hội Tương Trợ Bác Ái        $100.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị hội  và gia đình quý vị.

Giáo Xứ Mừng Năm Linh Mục (Year of The Priest) và ngày Hiền Phụ (Father’s Day) 20 tháng 6, 2010

 Giáo hội hoàn vũ năm nay đang mừng kính Năm Linh Mục và khuyến khích chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các vị chủ chiên và đề cao ơn gọi linh mục.   Để mừng Năm Linh Mục và để tỏ lòng biết ơn Cha Xứ và Cha Phó của chúng ta. Hội Đồng Giáo Xứ đã chọn ngày Hiền Phụ (Father’s Day) tức là ngày 20 tháng 6 này để giáo xứ hân hoan mừng Năm Linh Mục và mừng ngày các Hiền Phụ.

Các chi tiết chương trình liên hoan đó sẽ được thông báo vào những Bản Tin Mục Vụ  sắp tới. Sau đây chúng tôi xin loan báo trước chương trình tổng quát:

1.  Ngày 20 tháng 6, lúc 1g30 chiều: pinic/barbeque miễn phí cho giáo dân trong xứ.

2.  Quà tặng các người cha trong Giáo Xứ.

3.  Giáo dân viết thư tỏ lòng biết ơn đến Cha Xứ và Cha Phó

Bắt đầu từ Chúa Nhật này, ở cuối nhà thờ chúng tôi có để sẵn giấy bút để mỗi giáo dân có thể viết  thư ngắn tỏ lòng biết ơn Cha Ngân và Cha Vi của chúng ta.  Quý vị cũng có thể tùy ý dùng thiệp riêng của quý vị để gửi đến hai Cha.

Cạnh đó sẽ có hai thùng để quý vị bỏ thư vào: một thùng gửi cha Ngân, một thùng gửi cha Vi.  Những thư đó sẽ được trao đến tay quý Cha vào tiệc liên hoan ngày 20 tháng 6.

Chúng tôi mong rằng giáo dân thuộc mọi lớp tuổi trong xứ sẽ hăng hái tham gia viết thư đến hai Cha mến yêu của chúng ta và xin quý vị hãy thu xếp thời gian để tham dự tiệc liên hoan của Giáo Xứ vào ngày giờ nói trên để chúng ta cùng nhau:

- Tán dương ơn gọi Linh Mục

- Tỏ lòng biết ơn các người cha trong gia đình

- Gắn bó tình thân trong Giáo xứ

Ban Tổ Chức

Bổn Mạng Giáo Khu Thánh Tâm

Nhân dịp Lễ Bổn Mạng Giáo Khu Thánh Tâm, Ban Chấp Hành Giáo Khu chúng tôi xin dâng lễ 3 để cầu nguyện cho quý gia đình trong khu được mọi sự bằng an và những người thân yêu cùng các linh hồn đã được Chúa gọi về mau hưởng tôn nhan Chúa.  Ngoài ra, chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý vị không thuộc Giáo Khu Thánh Tâm, vì bác ái đã không quản ngại đến giúp giáo khu trong những ngày trực quán vừa qua.  Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ và Mẹ Maria ban cho gia đình quý vị được mọi sự bằng an, làm ăn phát đạt và sức khoẻ dồi dào.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm

Trưởng Khu Bùi Tâm

Rao Hôn Phối

1/ Anh Lý Tiểu Bá hiện cư ngụ tại Philadelphia, PA con Ông Lý Bình Tuấn và Bà Nguyễn Thị Tuyết-Hương ở Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Đoàn Ngọc Bích con Ông Đoàn Đức Việt và Bà Ngô Thị Chẳng hiện cư ngụ tại Westminster, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (3)

2/ Anh Lê Anh Tuấn con Ông Lê Văn Kiển và Bà Đào Thị Nhợi hiện cư ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Phạm Thị Quỳnh Như con Ông Phạm Gia Thông và Bà Nguyễn Thị Nga hiện cư ngụ tại Aurora, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (3)

3/ Anh Đỗ Hữu Phong hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado con Ông Đỗ Văn Thủy và Bà Dương Thị Hoa ở Florida muốn kết bạn với Chị Cái Hiền-Nhi con Ông Cái Duy Ân và Bà Cao Thị Tịnh hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

4/ Anh Phạm Tiến Hoà con Ông Phạm Ngôn Thuận và Bà Phạm Thị Kim hiện ở Westminster, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Mỹ-Linh con Ông Nguyễn Giác và Bà Nguyễn Thị Nghĩa hiện cư ngụ tại Westminster, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

5/ Anh Thân Đức Tường con Ông Thân Văn Luyện và Bà Nguyễn Thị Lĩnh hiện ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Bùi Thị Cúc hiện cư ngụ tại Biên Hoả, Đồng Nai, Việt-Nam con Ông Bùi Văn Tròn (qua đời) và Bà Bùi Thị Thơm (qua đời). Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Bùi-Thái, Biên Hoà, Đồng Nai, Việt-Nam. (3)

6) Anh Nguyễn Lý Tưởng con Ông Nguyễn Cả và Bà Phạm Thanh Thuỷ hiện cư ngụ tại Englewood, Colorado muốn kết bạn với Chị Thân Thụy Thanh Thuỷ con Ông Thân Văn Túc và Bà Nguyễn Thị Thọ hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (1)

 7) Anh Nguyễn Trường Thanh hiện cư ngụ tại Muneye, Indiana con Ông Nguyễn Trường Sơn và Bà Đỗ Thị Kiên ở Ft. Collins, Colorado muốn kết bạn với Chị Đoàn Tuyền Ngân hiện cư ngụ tại Muneye, Indiana con Ông Đoàn Quốc Tuấn và Bà Lã Thị Thanh Tuyền ở Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại giáo phận Mỹ Tho, Việt-Nam.  (1)

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Thư Mời

Kính gửi:  Quý Ông Bà và Anh Chị Em thuộc Giáo Khu Phaolô,

Thưa Quý Vị,

Đã mấy tháng nay Ông Trưởng Khu Nguyễn Công Thông đã xin nghỉ vì lý do gia đình, nên Giáo Khu Phaolô đã không có Ban Điều Hành để sinh hoạt.

Do đó, Cha Chánh Xứ xin mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo Khu đến Chúa Nhật ngày 20/6/2010 sau lễ thứ nhất, lúc 9:30 sáng, tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, để giúp ý kiến cho Cha Chánh Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ tìm cách giải quyết.

Nếu trong ngày đó mà không có mặt quý ông bà và anh chị em trong Giáo Khu, thì buộc lòng Giáo Xứ phải giải tán Giáo Khu Phaolô để các gia đình tùy nghi muốn gia nhập vào các Giáo Khu khác trong Giáo Xứ để tiện việc sinh hoạt chung.

Kính mong quý ông bà và anh chị em trong Giáo Khu bớt chút thời giờ tới dự phiên họp bất thường này.

Kính Chào Xây Dựng,

Wheat Ridge, ngày 23 tháng 5 năm 2010

T.M. Hội Đồng Giáo Xứ

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Giuse M. Nguyễn Văn Hào

Thông báo này được gửi:

Đăng Trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ

Gửi đến các gia đình trong Giáo Khu Phaolô

Thông Báo Của Lớp Thêm Sức

Ban Tổ Chức Lớp Thêm Sức xin thông báo cho Quý Phụ Huynh Lớp Thêm Sức về việc đóng tiền $60.00 cho việc tổ chức Bữa Ăn sau Lễ Thêm Sức ngày 26/6/2010.  Còn việc đóng $165.00, xin đóng cho các Anh Chị Huynh Trưởng để lo cho Lớp Thêm Sức Tĩnh Tâm.

Ban Phụ Huynh Lớp Thêm Sức sẽ thu tiền tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 25/4/2010 sau lễ 10 giờ sáng.

Xin quý vị Phụ Huynh Lớp Thêm Sức mau mắn cộng tác đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Ủy Ban Gia Đình hân hoan thông báo

Thông Báo Về Khoá Hội Thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 16-18 tháng 7, 2010

Đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ ,  Ủy Ban Gia Đình sẽ phối hợp cùng với một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục Vụ Gia Đình của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC, USA để tổ chức Khoá Hội Thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 16-18 tháng 7 năm nay tại giáo xứ chúng ta.  Cha Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ là Cha linh hướng cho khoá này.

Khóa CTĐSHN đã được tổ chức tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và tại Canada và đã mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hôn nhân gia đình.  Khóa này là một cuộc hẹn hò cho hai vợ chồng, có những lúc vui cười bên nhau, có thì giờ riêng với nhau và với các cặp khác. 

Khóa sẽ hội thảo về những đề tài như:

+ Chương Trình của Chúa cho Hôn Nhân

+ Cái Tôi Trong Chúng Ta

+ Tất Cả Trong Gia Đình

+ Đối Thoại Trong Hôn Nhân

+ Ân Ái Trong Hôn Nhân

+ Tha Thứ

Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyến khích, giới thiệu chương trình canh tân hữu ích này đến mọi gia đình, không phân biệt giáo xứ, tôn giáo, hay tuổi tác.

 Chi tiết về khoá:

Địa điểm: Giáo Xứ Nữ VươngTử Đạo Việt Nam

Ngày giờ: Thứ Sáu 16 tháng 7 năm 2010 từ 5:00 pm đến 9:30 pm

                 Thứ Bảy 17 tháng 7 năm 2010 từ 8:00 am đến 9:00 pm

                 Chúa nhật 18 tháng 7 năm 2010 từ 8:00 am đến 4:00 pm

 Lệ phí:  $110.00 cho mỗi cặp, bao gồm các bữa ăn trong khóa.  Các khoá viên sẽ về nghỉ tối tại nhà riêng của mình.

 Điều kiện: Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặp đã đính hôn.

Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghi tên trước)

 Ghi danh: Xin in và điền phiếu ghi danh tại mạng trang:

                   http://www.giaoxudenver.org/pdf/PhieuGhiDanhKhoa11.pdf

 Hạn chót ghi danh : Chúa Nhật ngày 20 tháng 6 năm 2010

 Liên lạc: Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

 A/C Hùng-Trang (720) 206-8101 Email: tran_louis@hotmail.com

A/C Quang-Tuyết (720) 381-0275 Email: jqv123@yahoo.com

A/C Hưng KimAnh (623) 412-9030 Email: vuduchung@cox.net

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 11 tháng 6 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: CN 11 Thường Niên - Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Thánh Rô-Mun-Đô, Việ Phụ

4.    Học Hỏi Để Sống Đạo

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 13/6/2010        Giáo Khu Đức Mẹ HCG

+Chúa Nhật ngày 20/6/2010           Giáo Khu Thánh Tâm

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.