Bản Tin Mục Vụ Số 971
ngày 9 tháng 5 năm 2010

Tượng Đức Mẹ Thánh Du Về Thăm Giáo Xứ

(World Apostolate of Fatima, U.S.A. The Blue Army of Our Lady Of Fatima, Archdiocese of Denver Division)

Thứ Sáu ngày 14/5/2010, tượng Đức Mẹ Thánh Du của Nước Mỹ sẽ về thăm Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam chúng ta từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Sau đây là chương trình Thánh Lễ và các giờ đọc kinh đền tạ Đức Mẹ như sau:

+9:00 sáng:  Đón Rước Tượng Đức Mẹ và Thánh Lễ tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+10:00 sáng – 5:45 chiều:  Các Hội Đoàn Cầu Nguyện và Lần Hạt Mân Côi

+6:00 chiều:  Thánh Lễ tại Thánh Đường Giáo Xứ

7:00 chiều – 9:00 tối:  Các Hội Đoàn Cầu Nguyện và Lần Hạt Mân Côi

Xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng quý Hội Đoàn sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ, thăm viếng Tượng Đức Mẹ Thánh Du và làm các giờ chầu lần hạt mân côi nguyên ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhất là cho mọi người, mọi gia đình trong Giáo Xứ được hạnh phúc yêu thương nhau.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 16/5/2010 lúc 9:30 sáng, trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Thu Tiền Lần 2 Cho Công Giáo Truyền Thông

Chúa Nhật ngày 16/5/2010 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 để giúp cho Công Giáo Truyền Thông.  Giúp họ có phương tiện để chia sẻ cho mọi người công giáo biết tin tức về Giáo Hội Công Giáo trên đài phát thanh, trên Ti Vi và trên Mạng (Internet).  Xin quý ông bà anh chị em tích cực đóng góp cho lần khuyên góp trên.  Chân thành cám ơn.

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 1/5/2010 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $22,922.00.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn. 

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 3/2010 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+ Bỏ Giỏ Chúa Nhật                        $23,459.23

+ Lần 2-Holly Land Collection         $  1,070.00

+ Lần 2-Catholic Home Mission     $  1,263.23

2.  Quán:

- Khu Thánh Tâm                              $   3,510.00

- Khu Thánh Gia                               $   3,624.00

- Khu Fatima                                     $   2,305.00

+ Ủng Hộ                                              $      111.00

+ Bia Các Khu                                     $      484.00

+ Nhân Danh                                        $13,772.00

+ Đăng Quảng Cáo Bản Tin              $      400.00

+ Đặt Cọc Đám Cưới                         $     250.00

3.  Tiệc Cưới Đặt ở Giáo Xứ:

a.  Thu Vô Ngày 24/4/2010:       $4,049.80

     b. Chi Như Sau:

-Tip (Người Chạy Bàn)               $1,129.96

-Rửa Chén & Dọn Dẹp Bếp        $   334.00

-Dọn Bàn Ghế & Clean Up HT    $   350.00

-An Ninh Trật Tự (Security)        $   300.00

-9 Cases Beer                          $   198.00

-Bảo Hiểm Cho Tiệc Cưới          $   100.00

-Giặt Khăn Bàn Cho Tiệc cưới    $     65.00

          Tổng Số Chi cho Tiệc Cưới:       $2,476.96

     +Giáo Xứ còn lại của Tiệc Cưới:  $1,572.84 

                                Tổng Cộng Thu:  $51,821.30 

Phần Chi:

+Ăn, Xăng cho Nhà Xứ                       $     747.34     

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                   $  3,522.00

+Lương Văn Phòng                            $  2,135.03

+Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Chay          $  2,000.00

+Quý Cha Đến Giải Tội                       $     350.00

+Bia và Champagne Cho Giáo Xứ   $  6,440.06    

+Thuê Máy Văn Phòng                       $     462.47    

+Đổ Rác Giáo Xứ                                 $       98.89          

+Ga, Điện, Nước                                  $  5,150.61  

+Điện Thoại, Cable, Internet              $     491.62

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                          $  3,058.00

+Thuế (Sale Tax)                                  $  2,778.05   

+Sửa Chữa Giáo Xứ                           $  9,522.94  

+Renew Beer License                         $     450.00   

+Địa Phận                                

  *Cathdraticum                                     $  4,233.00

     *Catholic School Assistance         $     828.00

     *Seed of Hope                                  $     276.00

     +Linh tinh (Petty Cash)                  $     959.00   

+Bank Charge                                       $         5.00                  

                                Tổng Cộng Chi:  $43,508.01

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Thầy, hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Quý Giáo Khu cùng Quý Gia Đình trong Giáo Khu Giuse đã đến hiệp dâng Thánh Lễ nhân dịp mừng bổn mạng, Kính Thánh Giuse Thợ vào Thứ Bảy vừa qua.  Ngoài ra Giáo Khu cũng xin cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu như sau:

1.  Gia Đình Thầy Sáu Tâm                $  20.00

2.  ÔB Nguyễn Văn Tốt                       $  20.00

3.  ÔB Nguyễn Xuân Bền                   $  20.00

4.  ÔB Nguyễn Văn In                         $  20.00

5.  ÔB Nguyễn Hòa                              $  20.00

6.  AC Tiến Vân                                                $  20.00

7.  AC Hải                                               $  30.00

8.  AC Sơn Tài Chánh                         $  50.00

9.  ÔB Châu                                           $  50.00

10.  ÔB Nghiệp                                                 $100.00

11.  Ẩn Danh                                         $  40.00

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn hết mọi người đã đến chung vui với Giáo Khu trong Thứ Bảy vừa qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Lê Văn Đức

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến xin chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày bán quán:

1.  Bác Trọng                             $  20.00

2.  Cụ Đông                               $100.00

3.  Phở Duy Aurora                  $300.00

4.  GĐ AC Tấn                           1 Nồi Bún Bò Huế

5.  ÔB Phạm Văn Cảnh          10 Két Nước Ngọt

6.  ÔB Phúc                               Xôi Gấc, Xôi Đậu Xanh, Xôi Đậu Phộng

7.  Chị Xuân                              Bánh Da Lợn

8.  Chị Mimi                              Chè

9.  Chị Huyền                            Chè Xôi Nước

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến giúp giáo khu trong tuần qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Trịnh Ngọc Long

Thông Báo Của Lớp Thêm Sức

Ban Tổ Chức Lớp Thêm Sức xin thông báo cho Quý Phụ Huynh Lớp Thêm Sức về việc đóng tiền $60.00 cho việc tổ chức Bữa Ăn sau Lễ Thêm Sức ngày 26/6/2010.  Còn việc đóng $165.00, xin đóng cho các Anh Chị Huynh Trưởng để lo cho Lớp Thêm Sức Tĩnh Tâm.

Ban Phụ Huynh Lớp Thêm Sức sẽ thu tiền tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 25/4/2010 sau lễ 10 giờ sáng.

Xin quý vị Phụ Huynh Lớp Thêm Sức mau mắn cộng tác đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Thông Báo Khóa Sư Phạm 2010

·         Hướng Dẫn Viên:      Frère Trần An Phong

·          Địa điểm:                    Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

·         Thời gian:                    7:00PM - 9:00PM Thứ  Sáu ngày 4 tháng 6 năm 2010

9:00AM - 5:00PM Thứ Bảy ngày 5  tháng 6 năm 2010

10:00AM -  2:00PM Chúa Nhật ngày 6 tháng 6 năm 2010

Nhằm mục đích:

1.    Trau dồi đời sống tâm linh.

2.    Phát triển khả năng chuyên môn.

3.    Thăng tiến chương trình Giáo Dục giới trẻ trong Giáo Xứ.

Trân trọng kính mời: Quý Thầy Cô trong ngành Giáo Lý, Việt Ngữ, Giám Luật, Quý  Trưởng trong Đoàn TNTT Kitô Vua Denver, Quí Phụ Huynh có tinh thần yêu trẻ, ước mong được    CỘNG TÁC trong chương trình Giáo Dục giới trẻ.

Xin mời cùng hăng say cộng tác, tham dự KHÓA HỌC SƯ PHẠM  2010 để chương trình giáo dục các con em trong giáo xứ ngày càng thêm hoàn thiện.

Trân Trọng Kính Mời / Ban Giáo Dục

Thông Báo Của Ban Giáo Dục

Kính Gửi Quí Phụ Huynh.

Việc vun trồng Đức Tin và giáo dục, bảo tồn Văn Hóa Việt Nam là trách nhiệm và là việc tối quan trọng cho các bậc phụ huynh chúng ta.  Giáo xứ đã đặc biệt quan tâm, dành tất cả sự ưu tiên, tạo môi trường thuận lợi và đã thành lập một hệ thống giáo dục rất phong phú cho con em toàn giáo xứ như hiện nay.

Việc phụ huynh hợp tác, chia sẻ trách nhiệm với các thầy cô trong ban giáo dục là việc rất có hiệu quả theo kinh nghiệm của những năm qua.  Qua công việc, quí vị có thể hiểu rõ hơn  về chương trình giáo dục, theo dõi tính tình và sự học hành của các em, quí vị có thể đóng góp những  ý kiến xây dựng với thầy cô trong ban giáo dục một cách thực tế.

Vì thế; Sự quan tâm trợ giúp của phụ huynh cho Ban Giáo Dục 8 giờ mỗi gia đình trong một niên khóa là điều thiết yếu.  Quý vị có thể giúp chúng tôi qua các công tác:

- Tham dự đầy đủ các buổi họp phụ huynh

- Phụ giúp các giáo viên trong lớp học

- Thu dọn vệ sinh phòng lớp sau các giờ học

- Giữ gìn trật tự hành lang trong giờ học

- Giữ gìn an ninh, trật tự quanh khu vực trước và sau giờ học.

- Giúp con em các buổi tĩnh tâm, picnic .v.v

- Giúp Đoàn TNTT tổ chức các sinh hoạt Trung Thu, Tết, Hôi chợ, Cắm trại .v.v…

 Và để giữ sự công bằng chung cho tất cả các gia đình. Bắt đầu từ niên khóa 2010-2011, khi ghi danh tất cả mọi gia đình sẽ phải đóng $50.00 tiền thế chân.  Tiền thế chân quí vị đóng cho Ban Ghi Danh, sẽ được hoàn trả lại sau khi quý vị hoàn thành trách nhiệm.  

Gia đình các thầy cô và thành viên trong Ban Giáo Dục được miễn trừ, vì quí vị đã đang cộng tác trong các công việc của Ban Giáo Dục.

Gia đình những quí chức và những quí vị đã đang phục vụ giúp các công việc của giáo xứ, và các giáo khu đương nhiên được miễn trừ, vì quí vị đã đang làm những công việc phục vụ Giáo Xứ như Ban Giáo Dục đang làm.

Gia Đình những quí chức, quí thầy cô và các quí vị đã đóng tiền cho Ban Ghi Danh, quí vị sẽ được hoàn trả lại sớm như; khi Ban Ghi Danh có danh sách của quí vị.

Nếu có điều gì quí vị chưa rõ, xin quí vị trực tiếp hỏi các thầy cô và quí trưởng có trách nhiệm trong Ban Ghi Danh.

 Chân thành cám ơn sự hợp tác hợp tác rộng rãi của quí vị.  Xin Chúa nhân từ luôn ban ơn lành và sự bình an cho gia đình quý vị.

Trân  trọng kính chào

Ghi Danh Năm Học 2010-2011

Vì số chỗ ngồi có giới hạn, và để tiện việc sắp xếp học sinh vào các lớp, Ban Giáo Dục xin thông báo với quý vị phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh cho niên khóa 2010-2011 như sau:

1.  Ghi Danh

Việc ghi danh cho các em học trong niên khóa 2010-2011 được ấn định vào các ngày Chúa Nhật 11, 18, 25 tháng 4 năm 2010 và ngày 2, 16, 23 và 30 tháng 5 năm 2010 (7 Chúa Nhật).

Thời gian ghi danh:  11:30 am đến 1:30 pm

Địa điểm :  Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ

Ngày Phục Sinh (4/4/2010) và ngày Hiền Mẫu (9/5/2010) không có ghi danh.

2. Điều Kiện Ghi Danh:

   + Phải được 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2004)

   + Gia đình thuộc trong Giáo Xứ

   + Phụ Huynh cam kết cộng tác 8 tiếng với Ban Giáo Dục.

3. Học Phí:

Học phí :  $70.00 mỗi em, bao gồm sách giáo khoa.

Trong một gia đình, từ em thứ 3 trở đi, học phí : $50 mỗi em.

Đặt cọc làm công tác trong niên khóa mới (Giáo xứ Community Service Deposit) : $50.00  cho mỗi gia đình (sẽ hoàn trả sau khi hoàn tất 8 tiếng cộng tác với Ban Giáo Dục, và các Giáo Khu)

Học phí ghi danh bổ túc sẽ là :  $140.00 mỗi em.

+ Ghi danh muộn vào hai ngày Chúa Nhật trong tháng 7, 2010

   - Chúa Nhật ngày 18 và tháng 7 năm 2010

4. Ngày Khai Giảng Niên Khóa 2010-2011: 

Chúa Nhật ngày 15/8/2010 lúc 11:30 sáng

Xin cám ơn sự cộng tác của Quý Phụ Huynh.

Ban Giáo Dục

Ủy Ban Gia Đình Thông Báo: 

Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân (CTDSHN) vào ngày 16-18 tháng 7, 2010

Đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ ,  Ủy Ban Gia Đ ình sẽ phối hợp cùng với một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục Vụ Gia Đình của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC, USA để tổ chức Khoá Hội Thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 16-18 tháng 7 năm nay tại giáo xứ chúng ta.  Cha Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ là Cha linh hướng cho khoá này.

Khóa CTĐSHN đã được tổ chức tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và tại Canada và đã mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hôn nhân gia đình.  Khóa này là một cuộc hẹn hò cho hai vợ chồng, có những lúc vui cười bên nhau, có thì giờ riêng với nhau và với các cặp khác. 

Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyến khích, giới thiệu chương trình canh tân hữu ích này đến mọi gia đình, không phân biệt giáo xứ, tôn giáo, hay tuổi tác.

Chi tiết về khoá:                                                              

Địa điểm: Giáo Xứ Nữ VươngTử Đạo Việt Nam

- Thứ Sáu 16 tháng 7 năm 2010 - từ 5:00 pm đến 9:30 pm

- Thứ Bảy 17 tháng 7 năm 2010 - từ 8:00 am đến 9:00 pm

- Chúa nhật 18 tháng 7 năm 2010 - từ 8:00 am đến 4:00 pm

Lệ phí:  $110.00 cho mỗi cặp, bao gồm các bữa ăn trong khóa.  Các khoá viên sẽ về nghỉ tối tại nhà riêng của mình.

Điều kiện: Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặp đã đính hôn.

Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghi tên trước)

Ghi danh: Xin điền đơn tại mạng lưới:

http://www.giaoxudenver.org/pdf/PhieuGhiDanhKhoa11.pdf

Hạn chót ghi danh:

Chúa Nhật ngày 20 tháng 6 năm 2010

Liên lạc: Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

- A/C Hùng-Trang (720) 206-8101 - Email: tran_louis@hotmail.com

- A/C Quang-Tuyết (720) 381-0275 - Email: jqv123@yahoo.com

- A/C Hưng KimAnh (623) 412-9030 - Email: vuduchung@cox.net

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: CN 6 Phục Sinh Năm C, PT. Lôrensô Ngô Thế Tòng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích

4.    Học Hỏi Để Sống Đạo

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+ Chúa Nhật ngày 16/5/2010         Giáo Khu Phaolô

+ Chúa Nhật ngày 23/5/2010         Giáo Khu Phêrô

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Khám Bệnh Miễn Phí

Chúa Nhật ngày 16/5/2010 tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình có Khám Bệnh Miễn Phí do Hội Sức Khoẻ Cho Người Á Châu ở Colorado (Colorado Asian Health Education and Promotion) tổ chức:

Địa Điểm:  Tại Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam

Trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ

Thời Gian:  Từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều

ngày 16/5/2010

Hội khám miễn phí về:

+Đo lượng mỡ trong máu

+Thử các chứng dị ứng / Suyễn

+Đo lượng đường trong máu

+Bone Density Test

+Vi trùng Lao phổi

+Khảo nghiệm ung thu vú

+Chúng tôi cũng sẽ cung cấp những tài liệu hướng dẫn về các chứng bệnh kinh niên, chủng đột quỵ của Tim và về các dịch vụ của hội.

Xin kính mời quý đồng hương đến tham dự.

Lưu Ý:  Ai cần thử máu cần kiêng ăn 12 giờ trước khi lấy máu.  Được phép uống nước.

Buổi khám bệnh này được yểm trợ qua Chương Trình trợ cấp chữa bệnh Ung Thư, Tim và Phổi của Bộ Y Tế và Môi Sinh của Tiểu Bang Colorado.