Bản Tin Mục Vụ Số 963
ngày 14 tháng 3 năm 2010

Lễ Thánh Giuse

Thứ Sáu ngày 19/3/2010 Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Thánh Cả Giuse, Phu Quân của Đức Mẹ.  Cũng trong chiều hướng đó, Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ để mừng kính Ngài.   Ngoài ra Lễ Thánh Cả Giuse cũng là Lễ Bổn Mạng của Cha Giuse M. Vũ Kim Ngân, Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver. 

Xin quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và cầu nguyện cho Cha Chánh Xứ của chúng ta và cho hết mọi gia đình trong Giáo Xứ.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật Phục Sinh, tháng 4/4/2010 tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ chiều, ngày 20 tháng 3 năm 2010.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Nộp Đơn Rửa Tội Dự Tòng

+ Quý vị đã hội đủ điều kiện:  Học xong Giáo Lý và đã sẵn sàng để lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào đêm Vọng Phục Sinh năm nay, xin nộp đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ.  Hạn chót ngày 28/3/2010.

+ Ngày Tập Nghi Thức:  Những quý vị đã sẵn sàng và muốn lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào đêm Phục Sinh năm nay, sau khi đã nộp đơn, xin vui lòng sắp xếp thời giờ tới thánh đường ôn tập nghi thức  Thánh Tẩy vào lúc 4 giờ chiều ngày 28/3/2010.  Cũng xin mời cả cha mẹ đỡ đầu cùng tới tập.  Ông Trưởng Ban Phụng Vụ sẽ đặc trách phần ôn tập này.

Ủng Hộ Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn những quý vị sau đây đã ủng hộ cho Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”:

1.  Đặng Flower                         $     20.00

2.  Nguyễn Yune             $     10.00

3.  Bà Quả Phụ Tuyến               $   100.00

4.  CN (đợt 2) 28/2/2010          $1,734.55

5.  Tiến & Duyên Nguyễn          $   500.00

6.  Trung & Nguyễn Trần           $   100.00

7.  Long Trịnh & Thu Phạm       $   100.00

8.  Thạch Ngọc Đặng                $   100.00

9.  Đặng Flower                         $     10.00

10.  Phạm Hoàng Chương       $   150.00

11.  Chu NaThan                        $   100.00

12.  Tâm Văn Lê                        $   200.00

13.  CN (đợt 2) 3/3/2010          $1,919.58     

Giáo Xứ  Tĩnh Tâm & Hòa Giải Mùa Chay

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ tổ chức các buổi Tĩnh Tâm và Hòa Giải như sau:

I.  Tĩnh Tâm Giáo Xứ

Tĩnh Tâm Mùa Chay năm nay  do Cha Nguyễn Tuấn Bình, CMC phụ trách (đề tài Tĩnh Tâm sẽ được loan báo sau)

+ Thứ Sáu:  Ngày 26/3/2010

6:00 chiều: Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+Thứ Bảy:  Ngày 27/3/2010

9:00-5:00 chiều:  Tĩnh Tâm Chung Giáo Xứ

(Giáo Xứ sẽ lo bữa ăn trưa cho quý vị)

6:00 chiều:  Thánh Lễ chiều Thứ Bảy như thường lệ

II.  Hòa Giải Chung Giáo Xứ

Giáo Xứ sẽ có ngày hòa giải như sau:

+Thứ Sáu:  ngày 26 tháng 3 năm 2010

7 giờ chiều:  Giáo Xứ sẽ có giờ hòa giải chung do quý Cha Việt Nam trong vùng đến giúp.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các giờ Hòa Giải và ngày Tĩnh Tâm trên. 

One Day Workshop & Retreat

Song song với khóa Dự Bị Hôn Nhân Khóa I năm 2010, Giáo xứ còn tổ chức:

+Lớp Học Hỏi Hôn Nhân & Tĩnh Tâm(One-Day Workshop & Retreat) *

Thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2010 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nhà Nguyện. Lệ phí $50.00 cho mỗi cặp bao gồm Học cụ, ăn Sáng và Trưa.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Thầy Sáu Phêrô Đặng Phi Hùng (303) 466-7350.

Chương Trình & Phân Nhiệm Tuần Thánh

Thứ Hai ngày 29/3/2010 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·        Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Thánh Tâm

·        Ngắm Thứ 3:  Giáo Khu Phaolô

·        Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Lộ Đức

·        Ngắm Thứ 5:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Ba ngày 30/3/2010 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 6:  Giáo Khu Giuse

·        Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Thánh Gia

·        Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Đồng Tiến

·        Ngắm Thứ 9:  Giáo Khu Fatima

·        Ngắm Thứ 10:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Tư ngày 31/3/2010 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 11:  Gia Đình Tận Hiến Đồng Công

·        Ngắm Thứ 12:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG

·        Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Phêrô

·        Ngắm Thứ 14:  Huynh Đoàn Đaminh

·        Ngắm Thứ 15:  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Năm ngày 1/4/2010

Tông Đồ Đoàn do Các Hội Đoàn đảm trách:

·  6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

*Kiệu Mình Thánh Chúa qua Nhà Tạm

·  Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ (30 Phút)

-  Giáo Khu Phaolô, Hội Đền Tạ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (30 phút)

-  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae (30 Phút)

-  Giáo Khu Thánh Gia, GK Giuse và Gia Đình Thánh Hiến Đồng Công (30 phút)

-  Khu Thánh Tâm, Lộ Đức và Fatima (30 phút)

-  Khu Phêrô, Đức Mẹ HCG, Đồng Tiến (30 phút)

-  Hội Thừa Tác Viên, Gia Đình La Vang và Cursillo (30 phút)

Thứ Sáu ngày 2/4/2010

5:00 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá

Đi Đàng Tthánh Giá trong Thánh Đường Giáo Xứ:  Thánh Giá Nến Cao do Quý Vị Thừa Tác Viên Thánh Thể và 2 em giúp lễ, có xông hương Thánh Giá

· Lễ Suy Tôn Thánh Giá tại Nhà Thờ lúc 6:30 chiều

· Lễ Nghi mở ảnh hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người thì nghỉ.

Thứ Bảy:  ngày 3/4/2010

Hôn Chân Chúa (bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

9-10 giờ:  Khu Fatima, Khu Phaolô, và Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.

10-11 giờ:  Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

11-12 giờ:  Khu Thánh Gia, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

12-1 giờ:  Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao & Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

2-3 giờ:  Khu Lộ Đức, Gia Đình La Vang.

3-4 giờ:  Khu Phêrô, Khu Đồng Tiến và Gia Đình Thánh Hiến Đồng Công. (sau giờ viếng xác Chúa nhờ 2 Giáo Khu Phêrô và Khu Đồng Tiến cùng Ban Phụng Vụ dọn dẹp nhà nguyện để kịp thánh lễ Mừng Chúa Sống Lại.

· 8 giờ tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Chúa Nhật:  ngày 4/4/2010

·  Không Có Thánh Lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa

·  Chỉ Có Một Thánh Lễ 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Sau Thánh Lễ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em tại nhà thờ.

Thông Báo Về Tiệc Công Đức Cao Nguyên Tình Mẹ

Theo quyết định của Hội Đồng Giáo Xứ trong phiên họp ngày 28 tháng 2, và được sự chấp thuận của cha Chánh Xứ, giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức tiệc Công Đức Cao Nguyên Tình Mẹ vào đầu tháng 5 này với những chi tiết như sau: 

“Cao Nguyên Tình Mẹ”

+Ngày 1 tháng 5 năm 2010 vào lúc 6:30 chiều

+Tại: Hội Trường Nữ Vương Hoà Bình.

+Mục đích của Tiệc Công Đức năm nay là để:

- Tỏ lòng biết ơn các bà mẹ

- Sánh vai hỗ trợ các sinh hoạt, chương trình trùng tu giáo xứ

- Thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc với ca sĩ Hương Thảo, Duy Linh, các ca sĩ địa phương và những tiết mục văn nghệ đặc biệt do những tài năng trẻ trong giáo xứ trình diễn

-Tham gia chương trình đấu giá Silent Auction với các phần quà thật ý nghĩa

+Giá vé ủng hộ: 1 bàn 10 người $400, hoặc1 người $45

-Vé sẽ được bán vào mỗi Chúa Nhật sau các thánh lễ, hoặc tại văn phòng Giáo Xứ, và xin lưu ý là sẽ không có bán vé tại cửa.

Xin kính mời toàn thể qúy vị sắp xếp công việc để tham dự bữa Tiệc Công Đức năm nay để xiết chặt tình thân trong giáo xứ chúng ta và để góp phần xây dựng giáo xứ.

Chân thành cám ơn,

Trưởng Ban Tổ Chức, Trần Thụy Hùng

Thông Báo của Ban Giáo Dục  V/v Ghi danh năm học 2010-2011

Việc ghi danh cho các em học trong  niên khóa 2010-2011 được ấn định vào những ngày như sau:

1.   Ghi Danh

Việc ghi danh cho các em học trong niên khóa 2010-2011 được ấn định vào các ngày sau đây: 

+Chúa Nhật ngày 11/4/2010

+Chúa Nhật ngày 18/4/2010

+Chúa Nhật ngày 25/4/2010

+Chúa Nhật ngày 2/5/2010

+Chúa Nhật ngày 16/5/2010

+Chúa Nhật ngày 23/5/2010

+Chúa Nhật ngày 30/5/2010

Ghi Chú: 

+Thời gian ghi danh: Sau Thánh Lễ 10:00 giờ sáng (Lễ Thiếu Nhi)

+ Tại :  Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ

+Ngày Phục Sinh (4/4/2010) và Ngày Hiền Mẫu (9/5/2010) sẽ không có ghi danh.

+Sẽ có ghi danh bổ túc vào hai ngày Chúa Nhật trong tháng 7, 2010:

-Chúa Nhật ngày 18/7/2010

-Chúa Nhật ngày25/7/2010

2.  Điều Kiện Ghi Danh:

     + 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2004)

     + Gia đình thuộc trong Giáo Xứ

     + Phụ Huynh cam kết cộng tác với Ban Giáo Dục.

3.  Lệ Phí:

Lệ Phí Cho Niên Khóa 2010-2011 :  $70.00 đô la cho  mỗi em.

-Trong một gia đình, từ em thứ 3 trở đi, học phí : $50 mỗi em.

-Đặt cọc làm công tác trong niên khóa (Volunteer Deposited) : $50.00 (sẽ hoàn trả lại sau khi hoàn tất 8 tiếng cộng tác với Ban Giáo Dục)

-Học phí ghi danh bổ túc sẽ là :  $140.00 mỗi em.

  4.  Ngày Khai Giảng Niên Khóa 2010-2011

Chúa Nhật ngày 15/8/2010 lúc 11:30 sáng

     Ban Giáo Dục ước mong sự cộng tác của Quý Phụ Huynh bằng cách ghi danh cho các em đúng kỳ hạn trên.

Ban Giáo Dục

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  Cô Hoa                      Bánh Đông Xương

2.  ÔB Hồ Huynh            1000 bánh lọc

                                         và 2 thùng bột

3.  Ng. Phượng              $100.00

4.  1 Vị Ẩn Danh $  20.00

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ quý báu đến giúp Giáo Khu trong tuần qua mang lại kết quả thật tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban xuống muôn hồng ân cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Trưởng Khu Lê Minh Kính

Giáo Khu Đồng Tiến Mừng Lễ Bổn Mạng

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến xin kính mời Quý Gia Đình thuộc Giáo Khu Đồng Tiến sắp xếp thời giờ  đến tham dự Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Khu Đồng Tiến, Lễ Thánh Cả Giuse, kính ngày 19/3/2010. 

Trong Thánh Lễ Giáo Khu cũng xin cầu nguyện cho những ân nhân, các linh hồn trong Giáo Khu và các Gia Đình trong Giáo Khu được bình an, mạnh khoẻ.

Một lần nữa Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến trân trọng kính mời.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Trịnh Ngọc Long

Khóa Safe Environment

 Khóa Safe Environment sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ.  Khóa học này dành cho tất cả những ai trên 18 tuổi và làm việc với các em vị thành niên.  Thời gian của khóa học kéo dài khoảng 1 tiếng và được tổ chức như sau:

       +Địa điểm:         Hội trường Nữ Vương Hòa Bình

+Ngày:               Chúa Nhật 14 tháng 3 năm 2010

+Thời gian:       11:30 sáng 1:00 trưa

Mọi chi tiết xin liên lạc với:

-Thầy Thụy Anh:  (303) 590-8251   email: jakallina@yahoo.com

-Cô Kim Tuyết:             (720) 985-8689   email: kaitykttran@yahoo.com

Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân (CTDSHN) vào ngày 16-18 tháng 7, 2010

Ủy Ban Gia Đình hân hoan thông báo: 

Đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ ,  Ủy Ban Gia Đ ình sẽ phối hợp cùng với một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục Vụ Gia Đình của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC, USA để tổ chức Khoá Hội Thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 16-18 tháng 7 năm nay tại giáo xứ chúng ta.  Cha Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ là Cha linh hướng cho khoá này.

Khóa CTĐSHN đã được tổ chức tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và tại Canada và đã mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hôn nhân gia đình.  Khóa này là một cuộc hẹn hò cho hai vợ chồng, có những lúc vui cười bên nhau, có thì giờ riêng với nhau và với các cặp khác. 

Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyến khích, giới thiệu chương trình canh tân hữu ích này đến mọi gia đình, không phân biệt giáo xứ, tôn giáo, hay tuổi tác.

Chi tiết về khoá:                                                               

Địa điểm: Giáo Xứ Nữ VươngTử Đạo Việt Nam

Ngày giờ: Thứ Sáu 16 tháng 7 năm 2010 từ 5:00 pm đến 9:30 pm

                 Thứ Bảy 17 tháng 7 năm 2010 từ 8:00 am đến 9:00 pm

                 Chúa nhật 18 tháng 7 năm 2010 từ 8:00 am đến 4:00 pm

Lệ phí:  $110.00 cho mỗi cặp, bao gồm các bữa ăn trong khóa.  Các khoá viên sẽ về nghỉ tối tại nhà riêng của mình.

Điu kiện: Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặp đã đính hôn.

Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghi tên trước)

Ghi danh: Xin điền phiếu ghi danh tại mạng trang:

http://www.giaoxudenver.org/pdf/PhieuGhiDanhKhoa11.pdf

Hạn chót ghi danh : Chúa Nhật ngày 20 tháng 6 năm 2010

Liên lạc: Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

A/C Hùng-Trang (720) 206-8101 Email: tran_louis@hotmail.com

A/C Quang-Tuyết (720) 381-0275 Email: jqv123@yahoo.com

A/C Hưng KimAnh (623) 412-9030 Email: vuduchung@cox.net

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Hành Hương Thánh Địa

Hành Hương Thánh Địa “Holy Land Pilgrim” được tổ chức từ ngày 10/10/2010 đến ngày 19/10/2010.

Một cuộc Hành Hương rất hữu ích cho tâm hồn và cho cuộc Sống Đạo Khi Viếng Thánh Địa để tìm hiểu về Chúa Giêsu.  Từ đó chúng ta sẽ dễ dàng yêu mến Ngài hơn.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc về: 

Linh Mục Thái Hòa, CMC

1900 Grand Ave.

Carthage, MO  64836

Điện Thoại:  (817) 233-5201

E-mail:  bmthaihoacmc@yahoo.com

*Chuyến Hành Hương này có nhiều Linh Mục và Tu Sĩ cùng đồng hành.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1)  Chia Sẻ Lời Chúa:  Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C, ngày 14/3/2010 Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng

2)  Tin Tức & Thông Báo

3)  Học Hỏi Để Sống Đạo:

4)  Gương Chứng Nhân Đức Tin: Các Thánh Thừa Sai Tử Đạo:  Thánh Phêrô Almatô Bình

5) Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

·   Chúa Nhật ngày 21/3/2010     Giáo Khu Giuse

·  Chúa Nhật ngày 28/3/2010        Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.