Bản Tin Mục Vụ Số 961
ngày 28 tháng 2 năm 2010

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 28/2/2010 lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Đổi Giờ-Đổi Giờ

Hoa Kỳ sẽ chuyển đồng hồ nhanh lên 1 giờ vào đêm Thứ Bảy rạng ngày Chúa Nhật ngày 14 tháng 3 năm 2010.  Xin quý vị nhớ vặn đồng hồ nhanh lên 1 giờ.  Có nghĩa là nếu hiện giờ là 7 giờ quý vị sẽ chuyển thành 8 giờ.  Giáo Xứ sẽ cử hành 3 thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 3 năm 2010 theo giờ mới.  Xin quý vị lưu ý đổi giờ và đi lễ đúng giờ.

Tổng Kết Thu Lần 2

Trong tuần qua Giáo Xứ thu tiền lần 2 được như sau:

1.   Thu Lần 2 Lễ Tro (Thứ Tư ngày 17/2/2010)  (cho Eastern Europe )          $1,027.43

2.  Thu Lần 2 (CN 1 MC) (Black & Indian Missions)    $1,526.00

Số tiền trên Giáo Xứ sẽ gửi lên cho Tòa Tổng Giám Mục.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

Ủng Hộ Giáo Xứ

Trong tuần qua Giáo Xứ nhận được sự dâng cúng của:

+Anh Thân Cao Thiên               $1,000.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho Anh và Gia Đình.  Ngoài ra, Giáo Xứ rất cần sự ủng hộ tinh thần cũng như vật chất của hết mọi người để ngôi thánh đường Giáo Xứ luôn vững mạnh và phát triển luôn mãi.

Giáo Xứ  Tĩnh Tâm & Hòa Giải Mùa Chay

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ tổ chức các buổi Tĩnh Tâm và Hòa Giải như sau:

I.  Tĩnh Tâm Giáo Xứ

Tĩnh Tâm Mùa Chay năm nay  do Cha Nguyễn Tuấn Bình, CMC phụ trách (đề tài Tĩnh Tâm sẽ được loan báo sau)

+ Thứ Sáu:  Ngày 26/3/2010

6:00 chiều: Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+Thứ Bảy:  Ngày 27/3/2010

9:00-5:00 chiều:  Tĩnh Tâm Chung Giáo Xứ

(Giáo Xứ sẽ lo bữa ăn trưa cho quý vị)

6:00 chiều:  Thánh Lễ chiều Thứ Bảy như thường lệ

II.  Hòa Giải Chung Giáo Xứ

Giáo Xứ sẽ có 2 ngày hòa giải như sau:

+Thứ Sáu:  ngày 12 tháng 3 năm 2010

7 giờ chiều:  Giáo Xứ sẽ có giờ hòa giải chung do quý Cha Việt Nam trong vùng đến giúp.

+Thứ Sáu:  ngày 26 tháng 3 năm 2010

7 giờ chiều:  Giáo Xứ sẽ có giờ hòa giải chung do quý Cha Việt Nam trong vùng đến giúp.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các giờ Hòa Giải và ngày Tĩnh Tâm trên. 

Thông Cáo Về Việc Hỗ Trợ Cho Các Em Học Trường Công Giáo

Theo phiên họp của Hội Đồng Giáo Xứ ngày 17 tháng 1 năm 2010 và phiên họp bất thường lệ ngày 24 tháng 1 năm 2010 về việc hỗ trợ với các gia đình trả tiền cho các trường học Công giáo khi có con em học tại đó, Hội Đồng Giáo Xứ quyết định chỉ hỗ trợ cho các gia đình ấy khi hội đủ những điều kiện sau đây:

1.  Đã gia nhập Giáo Xứ ít nhất 6 tháng và đóng tiền nhân danh ($2 mỗi người mỗi tháng)

2.  Chiết tính theo số tiền chi tiêu của Giáo xứ hằng năm đem chia đều cho các gia đình, mỗi gia đình phải dâng cúng tối thiểu là $400/một năm.

3.  Riêng các gia đình có con em đi học trường Công giáo, mỗi em đi học đóng góp $400 và làm công tác trong Giáo xứ 60 giờ/một em cho mỗi năm.  Nếu không thể đi làm công tác cho Giáo xứ thì dâng cúng trọn số tiền $1000 cho mỗi em.  Dù sao đi nữa, Cha Xứ vẫn có quyền quyết định tối hậu theo nhận xét của Cha, tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình.

4.  Tham gia sinh hoạt Giáo xứ (tham gia các hội đoàn)

Những điều kiện này có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh của giáo xứ.

Hội Đồng Giáo Xứ

One Day Workshop & Retreat

Song song với khóa Dự Bị Hôn Nhân Khóa I năm 2010, Giáo xứ còn tổ chức:

+Lớp Học Hỏi Hôn Nhân & Tĩnh Tâm(One-Day Workshop & Retreat) *

Thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2010 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nhà Nguyện. Lệ phí $50.00 cho mỗi cặp bao gồm Học cụ, ăn Sáng và Trưa.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Thầy Sáu Phêrô Đặng Phi Hùng (303) 466-7350.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+Chúa Nhật:  Ngày 21/2/2010

+Chúa Nhật:  Ngày 28/3/2010

+Chúa Nhật:  Ngày 25/4/2010

Lệ Phí:  $135 cho mỗi cặp.

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua:  www.ccli.org .  Xin ghi danh trễ nhất là 1 tuần trước khóa học để có học cụ và tài liệu giáo khoa gửi về kịp. 

Giờ học từ 11:30 sáng đến 2:00 chiều tại nhà Xứ.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Anh Chị Dũng Diễm 720 212-3918.

Lớp Điều Hoà Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi Chúa Nhật trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa. 

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Phòng Giáo Xứ hay quý Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá                    

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Chầu Thánh Thể chung Giáo Xứ.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.  

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quý vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Ban Giáo Lý Thông Báo

Ban Giáo Lý xin kính mời quý Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu đến họp tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình lúc 1 giờ 15 phút trưa Chúa Nhật ngày 28/2/2010.

Ban Giáo Lý

Nguyễn Thái Ninh

Khóa Safe Environment

 Khóa Safe Environment sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ.  Khóa học này dành cho tất cả những ai trên 18 tuổi và làm việc với các em vị thành niên.  Thời gian của khóa học kéo dài khoảng 1 tiếng và được tổ chức như sau:

+Địa điểm:         Hội trường Nữ Vương Hòa Bình

+Ngày:               Chúa Nhật 14 tháng 3 năm 2010

+Thời gian:       11:30 sáng 1:00 trưa

Mọi chi tiết xin liên lạc với:

-Thầy Thụy Anh:      (303) 590-8251   email: jakallina@yahoo.com

-Cô Kim Tuyết:            (720) 985-8689   email: kaitykttran@yahoo.com

Giáo Khu Đồng Tiến Cám Ơn

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến chân thành cám ơn những quý vị sau đây:

1.  Phở Duy (Aurora)                 $300.00

2.  Cụ Mai Văn Đông                 $  50.00

3.  AC Hòa Lê                            $100.00

Ngoài ra Giáo Khu cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong tuần qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Trịnh Ngọc Long

Giáo Khu Lộ Đức Phân Ưu        

Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức chân thành phân ưu đến Ông Bà Dương Hoài Linh có thân mẫu là Linh Hồn Anna mới được Chúa gọi về bên Việt Nam.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Anna về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse luôn nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức

Trưởng Khu Nguyễn Khai

Thông Báo Về Buổi Hội Thảo Mái Ấm Gia Đình Trong Tháng 3

Ủy Ban Gia Đình xin thông báo: 

Kỳ hội thảo của tháng 3 sẽ được tổ chức:

- Chúa nhật ngày 7  tháng 3, từ 10g đến 11g sáng tại hội trường Nữ Vương Hoà Bình.

- Đề tài:  Kiến thức tổng quát về Điều Hòa Sinh Sản (An Introduction to Natural Family Planning)

- Người trình bày đề tài: A/C Dũng-Diễm

Xin mời các phụ huynh đến tham gia đông đủ để chúng ta hội thảo về đề tài mà chắc chắn không cặp vợ chồng nào đã không suy nghĩ đến, và để cùng học hỏi Giáo-hội dạy chúng ta điều gì về đề tài trọng yếu về gia đình này. Thông Báo Về Khoá Hội Thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân (CTDSHN) vào ngày 16-18 tháng 7, 2010

Ủy Ban Gia Đình hân hoan thông báo: 

Đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ ,  Ủy Ban Gia Đ ình sẽ phối hợp cùng với một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục Vụ Gia Đình của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC, USA để tổ chức Khoá Hội Thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 16-18 tháng 7 năm nay tại giáo xứ chúng ta.  Cha Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ là Cha linh hướng cho khoá này.

Khóa CTĐSHN đã được tổ chức tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và tại Canada và đã mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hôn nhân gia đình.  Khóa này là một cuộc hẹn hò cho hai vợ chồng, có những lúc vui cười bên nhau, có thì giờ riêng với nhau và với các cặp khác. 

Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyến khích, giới thiệu chương trình canh tân hữu ích này đến mọi gia đình, không phân biệt giáo xứ, tôn giáo, hay tuổi tác.

Chi tiết về khoá:                                                               

Địa điểm: Giáo Xứ Nữ VươngTử Đạo Việt Nam

Ngày giờ: Thứ Sáu 16 tháng 7 năm 2010 từ 5:00 pm đến 9:30 pm

                 Thứ Bảy 17 tháng 7 năm 2010 từ 8:00 am đến 9:00 pm

                 Chúa nhật 18 tháng 7 năm 2010 từ 8:00 am đến 4:00 pm

Lệ phí:  $110.00 cho mỗi cặp, bao gồm các bữa ăn trong khóa.  Các khoá viên sẽ về nghỉ tối tại nhà riêng của mình.

Điu kiện: Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặp đã đính hôn.

Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghi tên trước)

Ghi danh: Xin điền phiếu ghi danh tại mạng trang:

                   http://www.giaoxudenver.org/pdf/PhieuGhiDanhKhoa11.pdf

Hạn chót ghi danh : Chúa Nhật ngày 20 tháng 6 năm 2010

Liên lạc: Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

A/C Hùng-Trang (720) 206-8101 Email: tran_louis@hotmail.com

A/C Quang-Tuyết (720) 381-0275 Email: jqv123@yahoo.com

A/C Hưng KimAnh (623) 412-9030 Email: vuduchung@cox.net

Rao Hôn Phối

1) Anh Hàn Quang Tuấn con Ông Hàn Quang Thành và Bà Trần Thị Kim-Anh hiện cư ngụ tại Rạch Dừa, Vũng Tàu, Việt-nam muốn kết bạn cùng Chị Nguyễn Thị Hoàng-Oanh con Ông Nguyễn Văn Ngoan và Bà Hoàng Thị Hồng-Thảo hiện cư ngụ tại Centenial, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập Phép Hôn Phối tại Giáo xứ Trung Đồng tại Rạch Dừa, Vũng Tàu, Việt-nam.  (3)

2) Anh Đinh Thiên Ryan hiện cư ngụ tại Denver, Colorado con Ông Đinh Văn Tiến (qua đời) và Bà Nguyễn Thị Xuân hiện ở Victoria, Texas muốn kết bạn cùng Chị Cái Hiền-Anh con Ông Cái Duy Ân và Bà Cao Thị Tịnh hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (3)

3) Anh Nguyễn Wade Craig con Ông Nguyễn Van Hiến và Bà Nguyễn Đinh Nhung hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado muốn kết bạn với Chị Trần Ngọc Mỹ-Trân con Ông Trần Văn Ba và Bà Nguyễn T. Kim-Thanh hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

4) Anh Nguyễn Tuân Randy hiện cư ngụ tại Denver, Colorado con Ông Nguyễn Văn Tài và Bà Nguyễn Thị Lan ở Palacios, Texas muốn kết bạn với Chị Nguyễn Trâm Juliet con Ông Nguyễn Đình Tùng và Bà Hồ Tuyết Hồng (qua đời) hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (2)                                                                          

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quý gia đình nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382.

Các Gia Đình Thay Đổi Địa Chỉ

Mùa Giáng Sinh 2009 vừa qua, Văn Phòng Giáo Xứ đã gửi 1500 thiệp Giáng Sinh đến các Gia Đình trong Giáo Xứ, nhưng rất tiếc đã có hơn hai trăm thiệp Giáng Sinh đã gửi trả lại văn phòng với lý do là quý vị đã dời đi tiểu bang khác hoặc chuyển sang nhà mới mà chưa báo cho Văn Phòng Giáo Xứ biết.

Với lý do trên, xin quý gia đình vui lòng hợp tác với Văn Phòng Giáo Xứ bằng cách thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc quý vị Trưởng Khu biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để  thư gửi đi không bị trả về như tình trạng hiện nay.  Quý vị có thể dùng mẫu giấy “Thay Đổi Địa Chỉ” để ở cuối thánh đường, điền vào và bỏ vào hộp thư của Giáo Xứ.  Nếu quý gia đình nào muốn giữ kín địa chỉ và số điện thoại của mình, xin ghi rõ.  Chúng tôi sẽ giữ tuyệt mật cho quý vị.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Hành Hương Thánh Địa

Hành Hương Thánh Địa “Holy Land Pilgrim” được tổ chức từ ngày 10/10/2010 đến ngày 19/10/2010.

Một cuộc Hành Hương rất hữu ích cho tâm hồn và cho cuộc Sống Đạo Khi Viếng Thánh Địa để tìm hiểu về Chúa Giêsu.  Từ đó chúng ta sẽ dễ dàng yêu mến Ngài hơn.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc về: 

Linh Mục Thái Hòa, CMC

1900 Grand Ave.

Carthage, MO  64836

Điện Thoại:  (817) 233-5201

E-mail:  bmthaihoacmc@yahoo.com

*Chuyến Hành Hương này có nhiều Linh Mục và Tu Sĩ cùng đồng hành.               

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1)  Chia Sẻ Lời Chúa:  Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Phó tế Phêrô Đặng Phi Hùng

2)  Tin Tức & Thông Báo

3)  Học Hỏi Để Sống Đạo:

4)  Gương Chứng Nhân Đức Tin: Các Thánh Thừa Sai Tử Đạo:  Thánh Jeronimo Hermosilla Liêm.

5)  hánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

· Chúa Nhật ngày 7/3/2010       Giáo Khu Phêrô

· Chúa Nhật ngày 14/3/2010        Giáo Khu Lộ Đức

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.