Bản Tin Mục Vụ Số 955
ngày 17 tháng 1 năm 2010

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 17/1/2010 lúc 9:30 sáng trên lầu 2,  trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ. 

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 12/09 vừa qua như sau:

Phần Thu:

+Bỏ Giỏ Chúa Nhật              $10,445.21

+Lễ Giáng Sinh                     $  6,160.10

+4 Quán:

-Khu Đồng Tiến                     $  3,276.00

-Khu Phaolô                           $  3,062.02

-Khu Phêrô                             $  3,700.00

-Khu Giuse                             $     840.00

+Ủng Hộ                                 $  6,992.00

+Bia Các Khu                        $     286.00

+Nhân Danh                           $  8,197.00

+Quảng Cáo                          $     100.00

+School Subsidy                   $  1,000.00

+Thuê HT. Thánh Giuse        $     500.00

+Hoa Giáng Sinh                   $     200.00

Tổng Cộng Thu:  $44,758.33

Phần Chi:

+Ăn, Xăng cho Nhà Xứ         $  1,000.00

+Hoa Phúng Điếu                  $     100.00

+Lương Hai Cha                   $  3,522.00

+Bảo Hiểm                             $  3,058.00

+Lương Văn Phòng              $  2,062.10

+Các Cha Tĩnh Tâm Năm     $     716.10

+Giáo Xứ Tĩnh Tâm MV        $  2,428.00

+Phone, Cable, Internet        $      383.88

+Sửa Chữa Giáo Xứ            $  2,720.58

+Thuê Máy Văn Phòng          $     462.47

+Lịch Phụng Vụ 2010            $     300.00

+Đổ Rác Giáo Xứ                  $     127.96

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ           $  3,058.00

+Thuế                                       $  1,303.20

+Ga, Điện, Nước                    $  6,402.10

+Mua Tủ Đông                         $  4,772.24

+Kitchen Supplies                   $  1,412.25

+Giấy In Cho Văn Phòng        $     362.43

+Địa Phận                                $  6,681.09

+Linh tinh (Petty Cash)            $  1,682.77

+Quà Giáng Sinh 4 Ca Đoàn $     800.00

+Quà G. Sinh Đoàn Thiếu Nhi $     200.00

+Quà G. Sinh Ngành Giáo Lý  $     200.00

+Quà G. Sinh Ngành Việt Ngữ $     200.00

+Quà G. Sinh Ban Giám Luật  $     200.00

+Mua Kẹo Phát Đêm Noel       $     191.25

+Stamps & Thiệp Giáng Sinh  $     818.43

+Parking Lot Project                 $  1,910.00

+Tiền Học Notre Dame             $11,500.00

+Bank Charge                           $         4.00

Tổng Cộng Chi:  $58,578.85

Đức Giám Mục Về Giáo Xứ Ăn Tết

Chúa Nhật ngày 14 tháng 2 năm 2010 Đức Giám Mục Phụ Tá James Conley, Tổng Giáo Phận Denver sẽ về Ăn Tết với Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver.  Trong niềm hân hoan và chào đón Ngài, Giáo Xứ sẽ tổ chức với chương trình như sau:

+8:00 sáng:  Thánh Lễ Chúa Nhật như thường lệ tại Thánh Đường Giáo Xứ

+10:00 sáng:  Thánh Lễ Chúa Nhật như thường lệ tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+12:00 sáng:  Thánh Lễ Mừng Xuân Canh Ngọ, do Đức Giám Mục Phụ Tá James Conley Chủ Tế và quý Cha cùng đồng tế để dâng lời cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã ban cho Giáo Xứ được biết bao hồng ân trong một năm qua và xin ơn bình an cho năm mới. 

Sau thánh lễ Đức Giám Mục Phụ Tá James Conley sẽ có lì xì cho quý ông bà và anh chị em.  Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ Mừng Xuân với Đức Cha, Quý Cha và cùng Chúc Xuân Ngài.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 2/10 (ngày 7 tháng 2 năm 2010), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ chiều, ngày 23 tháng 1 năm 2010.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Việc Xin Lễ

Theo luật của Tòa Tổng Giám Mục Denver, bắt đầu từ năm 2010, mỗi khi xin lễ cầu cho người qua đời, người ốm đau, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, ý chỉ đặc biệt hoặc bất cứ ý chỉ gì khác xin quý vị điền vào tờ giấy để ở cuối thánh đường.

Quý vị có thể đưa tiền xin lễ trực tiếp cho Cha Xứ, Cha Phó hoặc Văn Phòng Giáo Xứ.  Khi khẩn cấp quý vị có thể gọi điện thoại để liên lạc (303) 431-0382.  PHIẾU XIN LỄ

Quý vị có thể dùng mẫu giấy xin lễ dưới đây:

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quý gia đình nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382.

Các Gia Đình Thay Đổi Địa Chỉ

Mùa Giáng Sinh 2009 vừa qua, Văn Phòng Giáo Xứ đã gửi 1500 thiệp Giáng Sinh đến các Gia Đình trong Giáo Xứ, nhưng rất tiếc đã có hơn hai trăm thiệp Giáng Sinh đã gửi trả lại văn phòng với lý do là quý vị đã dời đi tiểu bang khác hoặc chuyển sang nhà mới mà chưa báo cho Văn Phòng Giáo Xứ biết.

Với lý do trên, xin quý gia đình vui lòng hợp tác với Văn Phòng Giáo Xứ bằng cách thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc quý vị Trưởng Khu biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để  thư gửi đi không bị trả về như tình trạng hiện nay.  Quý vị có thể dùng mẫu giấy “Thay Đổi Địa Chỉ” để ở cuối thánh đường, điền vào và bỏ vào hộp thư của Giáo Xứ.  Nếu quý gia đình nào muốn giữ kín địa chỉ và số điện thoại của mình, xin ghi rõ.  Chúng tôi sẽ giữ tuyệt mật cho quý vị.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+Chúa Nhật:  Ngày 21/2/2010

+Chúa Nhật:  Ngày 28/3/2010

+Chúa Nhật:  Ngày 25/4/2010

Lệ Phí:  $135 cho mỗi cặp.

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua:  www.ccli.org hoặc liên lạc qua điện thoại 720 212-3918 để co học cụ và tài liệu giáo khoa. 

Giờ học từ 11:30 sáng đến 2:00 chiều tại nhà Xứ.

Lớp Điều Hoà Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi Chúa Nhật trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa. 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I & II- 2010

1.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I – 2010 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng và Chúa Nhật ngày 21/2/2010 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 30/5/2010.

2.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2010 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 22/8/2010 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 21/11/2010.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa I-20108 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 3 tháng 1 năm 2010.

Giáo Xứ Gói Bánh Chưng Gây Quỹ

Nhân dịp Tết Nguyên Đán “Canh Dần” 2010 sắp tới, Giáo Xứ sẽ gói bánh chưng để gây quỹ cho xứ nhà với sự góp tay  của Cha Phó và một số người tình nguyện.  Giáo Xứ xin kêu gọi sự giúp đỡ của quý Ông Bà Anh Chị Em, ai có thể đến giúp vào các ngày thường từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều để rửa lá, vo gạo, và một số công việc khác.  Công việc bắt đầu từ Thứ Hai ngày 4 tháng 1 năm 2010 tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Bánh Chưng bán với giá rất rẻ $8 một cái.  Ai muốn có bánh sớm xin liên lạc với Cha Phó hoặc Văn Phòng Giáo Xứ (303) 431-0382.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị. 

Rao Hôn Phối

1.  Anh Nguyễn Hữu Thịnh con Ông Nguyễn Hữu Tình và Bà Nguyễn Thị Cảnh hiện cư ngụ tại Thornton, Colorado muốn kết bạn với Chị Hồ Lê Thị Mai-Thiện con Ông Hồ Văn Tiên và Bà Lê Thị Biển hiện cư ngụ tại Bến Lức, Long An (Việt-Nam). Đôi bạn nầy sẽ lập Phép Hôn Phối tại Bến Lức, Long An, Việt-Nam.  (3)

2.  Anh Nguyễn Đình Quốc-Nguyên con Ông Nguyễn Đính Thường và Bà Nguyễn Thị Niên hiện cư ngụ tại Aurora, Colorado muốn kết bạn với Chị Hồ Thị Hồng-Phương con Ông Hồ Sỹ Thành và Bà Lê Thị Thạnh hiện cư ngụ tại Đức Linh, Bình Thuận (Việt-Nam). Đôi bạn nầy sẽ lập Phép Hôn Phối tại Đức Linh, Bình Thuận, Việt-Nam. (1)

Ai biết các đôi bạn liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chân thành ghi ơn những quý vị sau đây đã ủng hộ cho Giáo Khu đồ vật cũng như hiện kim trong ngày bán quán:

1.  ÔB Lịch Hạnh                        $100.00

2.  Anh Dũng                               $  50.00

3.  ÔB Phạm Ngọc Liêm           50 lbs Nếp, Đậu Xanh

4.  ÔB Hòa Quý                          Nước Lọc, Nước Ngọt

5.  ÔB Lựu Nguyễn                    60 lbs Nem Nướng

6.  Bà Ký Nguyễn                       $  50.00

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chân thành cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh bớt chút thời giờ đến giúp Giáo Khu trong ngày bán quán vừa qua.   Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trưởng Khu Trương Văn Lợi

Phát Hành Vé Số Xuân 2009     

Giáo Xứ đang chuẩn bị đón Xuân Canh Dần 2010.  Xuân năm nay ước vọng một mùa xuân yêu thương, hiệp nhất cho hết mọi gia đình và xã hội.  Song song với Hội Chợ Xuân, Giáo Xứ sẽ phát hành Vé Số Xuân vào Chúa Nhật ngày 29/11/2009.  Giá Vé $10.00 cho một vé.  Xin quý vị rộng tay ủng hộ mua vé để giúp Giáo Xứ.  Vé bán nơi quý vị Trưởng Khu và Các Hội Đoàn.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Hành Hương Thánh Địa

Hành Hương Thánh Địa “Holy Land Pilgrim” được tổ chức từ ngày 10/10/2010 đến ngày 19/10/2010.

Một cuộc Hành Hương rất hữu ích cho tâm hồn và cho cuộc Sống Đạo Khi Viếng Thánh Địa để tìm hiểu về Chúa Giêsu.  Từ đó chúng ta sẽ dễ dàng yêu mến Ngài hơn.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc về: 

Linh Mục Thái Hòa, CMC

1900 Grand Ave.

Carthage, MO  64836

Điện Thoại:  (817) 233-5201

E-mail:  bmthaihoacmc@yahoo.com

*Chuyến Hành Hương này có nhiều Linh Mục và Tu Sĩ cùng đồng hành.               

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2010 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1)                             Chia Sẻ Lời Chúa:  Lm. Gregory Trần Vi, CMC

2)                             Tin Tức & Thông Báo

3)                             Học Hỏi Để Sống Đạo:

4)                             Gương Chứng Nhân Đức Tin: Các Thánh Thừa Sai Tử Đạo:  Thánh Ignacio Delgado Y.

5)                             Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

·                    Chúa Nhật ngày 24/1/2010     Giáo Khu Thánh Gia

·                    Chúa Nhật ngày 31/1/2010        Giáo Khu Fatima

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Khám Bệnh Viêm Gan Siêu Vi B Miễn Phí

Sở Y Tế Công Cộng Denver (Denver Public Health) viết tắc là DPH đang hợp tác với Trung Tâm Phát Triển Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Development Center) trong một dự án phổ biến rộng đến các cộng đồng Châu Á tại Denver, Colorado.  Một số người trong cộng đồng Châu Á có thể đã bị nhiễm vi rút viêm gan B và không hề biết.  Viêm gan siêu vi B là bệnh do vi rút công kích lá  gan gây thiệt hại cho gan và gây bệnh trầm trọng.  Mục đích của dự án này là để cung cấp xét nghiệm Viêm Gan Siêu Vi B, báo cho bạn biết bạn có nhiễm vi rút hay không, và cung cấp tư vấn về tiêm chủng phòng ngừa hoặc cách điều trị y khoa quan trọng.  Để đạt được mục đích này, chúng tôi mời toàn thể cộng đồng Châu Á tại Denver tham gia vào dự án này bằng cách cho lấy máu và xét nghiệm tìm vi rút viêm gan B.

Sở Y Tế Công Cộng Denver đã chọn Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam làm một trong các địa điểm của họ để tới giúp quý vị khám bệnh Viêm Gan Siêu Vi B vào các Thứ Bảy như sau:

+Thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2010 từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Những ai muốn tham dự vào dự án trên xin liên lạc với Cô Pakou Xiong để ghi danh qua số điện thoại (303) 365-2959 Extension:  100 hoặc với Văn Phòng Giáo Xứ. 

TIN KHẨN: Các Giám Mục Hoa Kỳ khẩn thiết kêu gọi giáo dân liên lạc với các đại diện dân cử gấp

Với chủ trương đã có từ lâu về cải cách y tế, các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh các vấn đề đạo đức là phải bảo vệ sự sống, nhân phẩm, lương tâm và sức khỏe cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho người nghèo và người dễ bị tổn thương, và không thăng tiến chương trình phá thai.

• Ngày 7 tháng 11, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật cải cách chăm sóc sức khỏe trong đó khẳng định sự cần thiết, lâu đời và rộng rãi một chính sách cấm việc sử dụng quỹ liên bang cho phá thai và bao gồm nhiều biện pháp tích cực cho việc chi trả và cho người nhập cư.

• Ngày 24 tháng 12, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ chính sách trên và thông qua một dự luật cải cách chăm sóc sức khỏe đòi hỏi dùng quỹ liên bang để trợ cấp y tế và thúc đẩy kế hoạch phá thai. Mọi người mua kế hoạch y tế sẽ bị đòi hỏi phải trả tiền cho phá thai của người khác thông qua một khoản thanh toán riêng biệt duy nhất để trả tiền phá thai.

• Ngoài vấn đề phá thai, cả hai dự luật cũng không có điều khoản đầy đủ để bảo vệ về quyền lương tâm cho kế hoạch chăm sóc sức khỏe, cho các nhà cung cấp và cho nhân viên.

• Hai dự luật bây giờ sẽ được kết hợp thành một dự luật duy nhất mà cả Hạ viện và Thượng viện sẽ bỏ phiếu chung cuộc. Những quy định đối với nguồn tài trợ phá thai, bảo vệ quyền lương tâm, khả năng chi trả, và việc truy cập chăm sóc y tế cho người di dân phải là một phần của dự luật mới để có sự công bằng và công chính, nếu không thì đạo luật chung kết này phải bị phản đối.

Kêu gọi: Xin hãy liên lạc với các đại diện dân cử cuả bạn ngay ngày hôm nay bằng e-mail, điện thoại hoặc FAX.

• Để giúp soạn thảo văn bản email, xin dùng bản đã dọn sẵn tại www.usccb.org/action.

• Hãy gọi cho US Capitol số: 202-224-3121, hoặc gọi các văn phòng dân cử địa phương. Xin dùng những trang web sau đây để tìm những thông tin liên hệ đến vị đại diện dân cử cuả bạn: http://www.house.gov  hoặc http://www.senate.gov

KHI NÀO: Ngay trong tháng 1 này, lưỡng viện Quốc Hội sẽ bỏ phiếu chung cuộc.

Act today! Thank You!

Sau đây là mẫu email messages:

MESSAGE—HOUSE:

“I am pleased that the House health care bill maintains the longstanding policy against federal funding of abortion. I urge you to work to uphold essential provisions against abortion funding, to include full conscience protection and to assure that health care is accessible and affordable for all. Until and unless these criteria are met, I urge you to oppose the final bill.”

MESSAGE—SENATE:

“I am deeply disappointed that the Senate health care bill fails to maintain the longstanding policy against federal funding of abortion and does not include adequate protection for conscience. I urge you to support essential provisions against abortion funding, similar to those in the House bill. Include full conscience protection and assure that health care is accessible and affordable for all. Until and unless these criteria are met, I urge you to oppose the final bill.”