Bản Tin Mục Vụ Số 950
ngày 13 tháng 12 năm 2009

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật 13/12/2009, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 25/12/2009, Lễ Chúa Giáng Sinh tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ tối ngày 19/12/2009.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Rửa Tội Các Em Nhỏ Tháng 12-09

Chúa Nhật đầu tháng 12/2009 và Chúa Nhật đầu tháng 1/2010, Giáo Xứ sẽ không rửa tội cho các em nhỏ vào Chúa Nhật đầu tháng như thường lệ.  Giáo Xứ sẽ chuyển ngày rửa tội cho các em nhỏ vào ngày 25 tháng 12 năm 2009 lúc 12 giờ trưa (sau Đại Lễ Giáng Sinh).  Xin lưu ý quý gia đình có con em muốn rửa tội vào tháng 12, năm 2009 và tháng 1 năm 2010.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 4 tháng 12 năm 2009 có buổi Hòa Giải từ 7 giờ chiều cho đến 10 giờ tối tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Sáu: Ngày 18 tháng 12 năm 2009 có buổi Hòa Giải từ 7 giờ chiều đến 10 giờ tối tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh thánh thiện và sốt sắng, Giáo Xứ sẽ có ngày Tĩnh Tâm Chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 18/12/09:  Lúc 6 giờ chiều sẽ có Thánh Lễ Khai Mạc Buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng, sau đó là giờ Giải Tội Chung Giáo Xứ.

+Thứ Bảy ngày 19/12/2009:  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều sẽ có Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng do Cha Laurensô Nguyễn Châu Hy, CMC hướng dẫn.  Giáo Xứ sẽ khoản đãi bữa cơm trưa.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng thật sốt sắng và đông đủ.

Tuần 7 Kính Chúa Hài Đồng

Giáo Xứ sẽ dâng tuần 7 từ ngày 17/12/2009 đến ngày 23/12/2009 để kính Chúa Hài Đồng.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em hợp ý với quý Cha:

Ý Nguyện:

+ Được sống thánh thiện theo gương Thánh Gia.

+  Được đoàn kết thương yêu –xây dựng G.X.

+  Được hồn an xác mạnh theo thánh ý Chúa.

Thực Hành: 

+  Dâng nhiều hy sinh cầu theo ý nguyện trên.

+  Đọc Kinh dâng Chúa Hài Đồng sau các thánh lễ.

KINH DÂNG TÌNH YÊU CHO CHÚA HÀI ĐỒNG

(Xin Ơn Đặc Biệt Bé nhỏ)

Hỡi Chúa Hài Nhi! Chúa là Tạo Hóa muôn loài, cầm quyền sinh tử vạn vật. Chúa vì yêu chúng con, Chúa đã tự hạ làm con trẻ thơ ngây bé mọn, Chúa đã sinh ra bởi lòng Mẹ Trinh Khiết, Chúa chịu ẵm bế trên tay thanh sạch Đức Trinh Nữ Maria, để dậy cho nhân loại chúng con tinh thần Thơ Ấu.

Ôi Giêsu, Bạn thiết yếu của chúng con! Đây chúng con đầy thiện chí, đầy cương quyết, nguyện yêu Chúa hết trí lòng, dầu con đường Tình yêu Chúa đầy gian nan đau khổ, đầy hiểm hóc, đầy chông gai, chúng con nguyện yêu Chúa đời đời, yêu Chúa mãi mãi không hề ngơi.  Nhưng hỡi Giêsu Bé nhỏ!  Để chúng con được nên giống Chúa, được theo con đường thơ ấu Chúa muốn dậy chúng con, chúng con nài xin Chúa:

1-Ban ơn Thánh Hóa đặc biệt cho chúng con, để hồn xác chúng con được luôn trong sạch như trẻ thơ, trí lòng được luôn Khiêm-Nhượng Tùng-phục, dễ nghe theo chân lý đường trọn lành của phúc âm.

2-Xin Chúa ban ơn thánh phi thường dàn dụa, để tâm hồn chúng con được luôn đơn sơ, cởi mở, chân thành, thật thà trên tay Mẹ cũng như trong tay các Bề trên Đại diện Chúa Mẹ.

3-Hỡi Chúa Giêsu Bạn trung thành rộng rãi vô biên của chúng con!  Xin đổ nguồn ơn thánh dư dật, để chúng con biết sống vui tươi hồn nhiên, với một lòng cậy trông, phó thác hoàn toàn nơi Chúa Mẹ, không lo quá khứ, cũng chẳng màng chi tới tương lai, để chúng con từ nay trở nên Giêsu Bé nhỏ trong tay Mẹ, nhờ Mẹ cứu các tội nhân, cứu nước Việt nam, quê hương thân yêu của chúng con. Amen.

(Trích kinh nguyện của Cha Đaminh Maria, Dòng Đồng Công.  Giáng Sinh năm 1964)

Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh

Giáo Xứ sẽ Mừng Lễ Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình với chương trình sau:

Thứ Năm:  ngày 24 tháng 12 năm 2009

+ Giáo Xứ có 2 Thánh Lễ như sau:

- 6 giờ chiều:  Thánh Lễ Vọng dành riêng cho các gia đình có con nhỏ, tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Sau Thánh Lễ Ông Già Noel có phát kẹo cho các em nhỏ.

- 8:30 tối:  Hoạt Cảnh Giáng Sinh

-10:00 đêm:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

*Sau Thánh Lễ Đêm Ông Già Noel có phát kẹo cho các em nhỏ.

Thứ Sáu:  ngày 25 tháng 12 năm 2009

+ 10:00 sáng:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

+ 12:00 trưa:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Sau thánh lễ 12 giờ trưa Giáo Xứ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 11/09 vừa qua như sau:

Phần Thu:

+Bỏ Giỏ Chúa Nhật $17,288.69

+Thu Lần 2 $  4,969.50

+5 Quán:

-Khu Giuse $  3,550.00

-Khu Đức Mẹ HCG $  4,400.00

-Khu Thánh Tâm $  1,820.75

-Khu Thánh Gia $  2,793.75

-Khu Fatima $  2,230.00

+Ủng Hộ $  7,310.75

+Bia Các Khu $     770.00

+Nhân Danh $  9,916.00

+Lễ Đức Mẹ Thánh Du $  2,539.50

+Tiền Sách $     100.00

+Quảng Cáo $     300.00

+Bảo Hiểm Bồi Thường $  1,230.00

Tổng Cộng Thu:  $59,218.94

Phần Chi:

+Ăn, Xăng cho Nhà Xứ $  1,000.00

+Hoa Phúng Điếu $     100.00

+Lớp Hôn Nhân $     250.00

+Lương Hai Cha $  3,522.00

+Lương Văn Phòng $  2,236.63

+Phone, Cable, Internet $     281.76

+Sửa Chữa Giáo Xứ $     512.28

+Thuê Máy Văn Phòng $     462.47

+Sửa Hệ Thống Heat $  1,028.50

+Lịch Phụng Vụ 2010 $       80.75

+Đổ Rác Giáo Xứ $       99.64

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ $  3,058.00

+Thuế $     688.10

+Ga, Điện, Nước $  6,258.00

+Địa Phận $11,581.09

+Linh tinh (Petty Cash) $     458.00

Tổng Cộng Chi:  $31,619.22

Rao Hôn Phối

Anh Huỳnh Công Dân con Ông Huỳnh Công Hiển và Bà Lê Bạch Tuyết hiện cư ngụ tại Lakewood, CO muốn kết bạn với Chị Lê Thu Nguyệt hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado con Ông Lê Văn Thành (qua đời) và Bà Nguyễn Thị Châu (qua đời). Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam/ Denver (2).

Ai biết đôi bạn liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Đố Vui Giáo Lý

Để khuyến khích các em hăng say học hỏi nhiều hơn về đời sống Kitô Hữu, Ban Giáo Lý sẽ tổ chức buổi ĐỐ VUI GIÁO LÝ tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình vào lúc 11 giờ 30 trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 12 năm 2009.  Kính mời quí Cha, quí vị trong Hội Đồng Mục Vụ và phụ huynh các lớp bớt chút thì giờ đến tham dự để cổ động tinh thần cho các em.  Ngoài ra chúng tôi cũng có các câu hỏi và giải thưởng cho quí phụ huynh muốn dự thi đố vui Giáo Lý.  Sự hiện diện của quí Cha và quí vị là niềm khích lệ cho ban tổ chức.

Trân trọng kính mời,

Hứa Ngô Việt / Trưởng Ban Tổ Chức

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu Đồng Tiến nhân ngày bán quán:

1.  ÔB Phúc Xôi gấc, xôi đậu xanh

2.  AC Hòa Lê $100.00

3.  AC Chung $  20.00

4.  Cụ Đông $  50.00

5.  Phở Duy (Aurora) $300.00

6.  Chị Mỹ Trang Chè

7.  Chị Mimi Xôi Vị

8.  Chị Xuân Bánh Bèo

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến không quên cám ơn tất cả những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ quý báu đến giúp Giáo Khu trong tuần qua đạt được kết quả tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Trịnh Ngọc Long

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc Văn Phòng Giáo Xứ.

Hội Các Bà Mẹ Thông Báo

Được phép của Cha Chánh Xứ, Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trân trọng kính mời quý hội viên tới tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng nhất của Hội, Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 1 tháng 1 năm 2010, lúc 10 giờ sáng tại Thánh Đường Giáo Xứ. 

Xin quý vị hội viên nhớ mặc đồng phục, đeo giây ảnh đến dự lễ Bổn Mạng của Hội.  Chân thành cám ơn.

Trân Trọng Kính Mời,

Hội Trưởng Thân Thị Chinh

Agape Coat Drive

Nhóm Agape xin kêu gọi quý gia đình có những đồ ấm cho mùa lạnh mà không còn dùng tới như:  áo lạnh, áo len, khăn quàng cổ, bao tay, vớ...v.v. xin mang tới Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình từ ngày 6/12/2009 đến hết ngày 20/12/2009, để nhóm có thể mang tới những nơi nghèo họ cần mặc ấm trong mùa đông này.  Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Phát Hành Vé Số Xuân 2009     

Giáo Xứ đang chuẩn bị đón Xuân Canh Dần 2010.  Xuân năm nay ước vọng một mùa xuân yêu thương, hiệp nhất cho hết mọi gia đình và xã hội.  Song song với Hội Chợ Xuân, Giáo Xứ sẽ phát hành Vé Số Xuân vào Chúa Nhật ngày 29/11/2009.  Giá Vé $10.00 cho một vé.  Xin quý vị rộng tay ủng hộ mua vé để giúp Giáo Xứ.  Vé bán nơi quý vị Trưởng Khu và Các Hội Đoàn.

Hội Chợ Xuân Giáo Xứ 2010

Hội Chợ Xuân “Canh Dần” 2010 của Giáo Xứ sẽ được tổ chức vào 3 ngày 5, 6 và 7 tháng 2 năm 2010.  Phần Văn Nghệ có nhiều tiết mục đặc sắc với sự góp mặt của các Ca Sĩ  như:  Mai Thiên Vân, Mai Tiến Dũng và Trish Thùy Trang, Duy Linh với Ban Nhạc Brotherz. 

Văn Phòng Giáo Xứ xin thông báo cho quý ông bà anh chị em biết sớm để quý vị có thể sắp xếp thời giờ đến tham dự và chung vui với Giáo Xứ trong ba ngày Mừng Xuân.

Ban Giáo Dục Thành Kính Phân Ưu

Được tin Thân Phụ Thầy Nguyễn Cao Steve là Ông Antôn Nguyễn Văn Ký vừa được Chúa gọi về vào ngày 10 tháng 12 năm 2009 tại Aurora, Colorado sau khi được lãnh nhận các Bí Tích cuối cùng.  Ban Giáo Dục, các Thầy Cô và các em Thiếu Nhi thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy Nguyễn Cao Steve.  Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót sớm đưa linh hồn Antôn về hưởng Nhan Thánh Chúa.  Xin Chúa và Mẹ Maria an ủi, nâng đỡ Thầy và tang quyến trong những giây phút buồn thương về sự ra đi của Ông.       Ban Giáo Dục

Lễ Giỗ Ông Cấm

Lễ Giỗ 100 ngày của Ông Trần Văn Cấm được tổ chức tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và bữa cơm bên Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình. 

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1. Chia Sẻ Lời Chúa: Pt Phêrô Đặng Phi Hùng

2. Tin Tức & Thông Báo

3. Học Hỏi Để Sống Đạo: Mùa Vọng

4. Gương Chứng Nhân Đức Tin: Các Thánh Thừa Sai Tử Đạo:  Thánh Augustin Schoeffer

5. Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

Chúa Nhật ngày 20/12/2009 Giáo Khu Phêrô

Chúa Nhật ngày 27/12/2009    Giáo Khu Lộ Đức

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ

Trong tình liên kết của anh chị em cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Giáo Xứ và GK Đức Mẹ HCG Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mới nhận được tin:

Ông Antôn Nguyễn Văn Ký, hưởng thọ 82 tuổi mới được Chúa đón về nhà Cha, thuộc Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.  Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thành kính phân ưu đến bà quả phụ, cùng tang quyến.  Xin Chúa và Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse luôn nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Antôn về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Sau đây là chương trình Lễ Phát Tang và An Táng cho Ông Antôn Nguyễn Văn Ký:

+Thứ Hai, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2009, lúc 7 giờ tối, Thánh Lễ Phát Tang tại Nhà Quàn Horan McConaty (11150 E. Dartmouth Ave., S. Parker Road, Aurora).

+Thứ Ba, ngày 15 Tháng 12 Năm 2009, lúc 10 giờ sáng, Thánh Lễ An Táng được tổ chức tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Khám Bệnh Viêm Gan Siêu Vi B Miễn Phí

Sở Y Tế Công Cộng Denver (Denver Public Health) viết tắc là DPH đang hợp tác với Trung Tâm Phát Triển Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Development Center) trong một dự án phổ biến rộng đến các cộng đồng Châu Á tại Denver, Colorado.  Một số người trong cộng đồng Châu Á có thể đã bị nhiễm vi rút viêm gan B và không hề biết.  Viêm gan siêu vi B là bệnh do vi rút công kích lá  gan gây thiệt hại cho gan và gây bệnh trầm trọng.  Mục đích của dự án này là để cung cấp xét nghiệm Viêm Gan Siêu Vi B, báo cho bạn biết bạn có nhiễm vi rút hay không, và cung cấp tư vấn về tiêm chủng phòng ngừa hoặc cách điều trị y khoa quan trọng.  Để đạt được mục đích này, chúng tôi mời toàn thể cộng đồng Châu Á tại Denver tham gia vào dự án này bằng cách cho lấy máu và xét nghiệm tìm vi rút viêm gan B.

Sở Y Tế Công Cộng Denver đã chọn Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam làm một trong các địa điểm của họ để tới giúp quý vị khám bệnh Viêm Gan Siêu Vi B vào các Thứ Bảy như sau:

+Thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2010 từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Những ai muốn tham dự vào dự án trên xin liên lạc với Cô Pakou Xiong để ghi danh qua số điện thoại (303) 365-2959 Extension:  100 hoặc với Văn Phòng Giáo Xứ.

Thiên Chúa Quan Trọng

Hội nghị duyệt xét việc mọi sự thay đổi nếu có Chúa hay không có Chúa.

VATICAN, ngày 11 tháng 12, 2009 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói ngài hy vọng hội nghị đang diễn tiến tại Rôma với chủ đề “Thiên Chúa hôm nay: có Chúa hay không có Chúa, mọi sự thay đổi.” sẽ thành công.

Trong một lá thư gửi cho Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, tổng giám mục Genoa và chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, là người bảo trợ hội nghị ba ngày, Đức Thánh Cha bầy tỏ “lòng biết ơn về sáng kiến quan trọng này, vì đề cập đến một trong các đề tài đã luôn luôn làm cho trí tuệ con người bị mê hoặc và thắc mắc.”

Đức Thánh Cha đề nghị là “vần đề về Thiên Chúa” cũng thiết yếu cho thời đại chúng ta, vì “cở mở cho sự siêu nghiệm” thường bị coi là không thích hợp.

Ngài nói, thực vậy, một mối tương quan với Thiên Chúa “cần thiết cho hành trình của nhân loại.”

Hội nghị quốc tế sẽ duyệt xét "vấn đề về Thiên Chúa” từ phối cảnh của nhiều bộ môn và chủ đề: triết học, âm nhạc, nghệ thuật, phim ảnh, khoa học, vấn đề sáng tạo và tiến hóa, và vấn đề bí ẩn cuả bạo lực.

Đức Thánh Cha đề nghị: một chương trình phong phú như vậy “sẽ thúc đẩy việc suy niệm sâu xa về vị trí của Thiên Chúa trong văn hóa và đời sống của thời đại chúng ta.”

Đức Thánh Cha ghi nhận nỗ lực “trình bầy các phương thức khác nhau này sẽ đưa đến việc khẳng định chân lý về sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng nhân loại một cách nào đó đã luôn luôn nhận biết.”

Ngài nói "Người là Con Thiên Chúa, Đấng hằng sống đã đi vào đời sống và lịch sử của con người để soi sáng nhân loại bằng ân sủng và sự hiện diện của Người.”

Đức Thánh Cha cũng nói đến mục đích của hội nghị “là làm sáng tỏ sự quan trọng thiết yếu Chúa dành cho chúng ta, cho đời sống của mỗi cá nhân và xã hội, cho sự hiểu biết chính mình và thế giới, cho niềm hy vọng soi lối chúng ta, cho sự cứu rỗi đang chờ đợi chúng ta sau cái chết.”

Tranh tối tranh sáng

Đức Thánh Cha Benedict XVI bầy tỏ niềm hy vọng là hội nghị “ít ra cũng đóng góp cho việc xóa tan bức màn tranh tối tranh sáng đang làm cho sự cởi mở với Thiên Chúa khó khăn và dễ sợ đối với con người trong thời đại chúng ta, dầu Người không bao giờ ngưng gõ cửa tâm hồn chúng ta.”

Đức Thánh Cha nói: “sự cởi mở này quan trọng, vì theo kinh nghiệm của một qúa khứ không xa chúng ta lắm, đã dậy cho chúng ta rằng khi Thiên Chúa biến mất nơi chân trời của con người, thì nhân loại mất hướng đi và lâm nguy vì tiến bước về sự tự tiêu diệt."

Đức Thánh Cha khẳng định: “mặt khác, đức tin vào Thiên Chúa cởi mở cho con người một chân trời có một niềm hy vọng nào đó, không làm cho chúng ta phải thất vọng."

Ngài tiếp: Điều này giúp cho có “một nền tảng vững chắc trên đó chúng ta có thể vững lòng xây dựng đời sống, và mời gọi chúng ta “từ bỏ mình với niềm cậy tin trong bàn tay của Tình Yêu đang nuôi dưỡng thế gian.”