Bản Tin Mục Vụ Số 918
ngày 3 tháng 5 năm 2009

Ngày Hiền Mẫu

Hợp với dân tộc Hoa Kỳ, ngày Hiền Mẫu năm nay, Giáo Xứ sẽ đặc biệt hướng tới các bà mẹ, những người đã nhiều công dưỡng dục và giáo hóa con cái.  Thời đại này, nhân loại đang cần có những bà mẹ khôn ngoan, đạo hạnh biết giáo dục con cái để tương lai thế giới sáng sủa hơn.  Giáo Xứ sẽ dành ngày Chúa Nhật ngày 11/5 để cầu nguyện đặc biệt cho các bà mẹ còn sống cũng như đã qua đời.  Ngày Hiền Mẫu năm nay Giáo Xứ chỉ cử hành 1 thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Trên hết các bà mẹ là Đức Trinh Nữ Maria, hiền mẫu của Chúa Giêsu và cũng là hiền mẫu của mỗi người chúng ta, người Mẹ đáng tôn trọng mà Giáo Hội đã dành cả Tháng 5 để tôn kính.  Vì thế, trước thánh lễ của Ngày Hiền Mẫu, Giáo Xứ sẽ cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Maria từ thánh đường tới Hội Trường Nữ Vương Hoà Bình.  Xin các đoàn thể nhớ mang đồng phục và đem cờ hiệu để tham dự cuộc cung nghinh và thánh lễ tôn kính Đức Mẹ.

Chỉ Có Một Thánh Lễ

Chúa Nhật ngày 10/5/09, ngày Hiền Mẫu nên Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver chỉ có một Thánh Lễ vào lúc 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Giáo Xứ không có lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa.  Xin quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Quán Ăn Giáo Xứ Đóng Cửa Ngày Hiền Mẫu

Vì là Ngày Hiền Mẫu, các gia đình thường mời các bà mẹ dự tiệc riêng.  Vì thế Quán Ăn Giáo Xứ sẽ đóng cửa 1 ngày vào Chúa Nhật ngày 10/5/09.  Khu trực tuần tới vẫn tiếp tục tiến hành theo bảng phân công Giáo Xứ.

Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Khu Giuse

Giáo Xứ hân hoan chúc mừng Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse cũng như tất cả quý gia đình thuộc Giáo Khu nhân ngày lễ bổn mạng, Kính Thánh Giuse Thợ ngày 1 tháng 5 hàng năm.  Nguyện cầu chúc Quý Gia Đình Giáo Khu Giuse luôn noi gương Thánh Giuse sống đẹp lòng Chúa, và mọi người luôn đoàn kết, yêu thương chung tay xây đắp Giáo Khu nói riêng và Giáo Xứ nói chung. 

Giúp Quỹ ACA

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 3/5/2009 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $18,928.00.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn. 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin chân thành thông báo:  Ngày 10/5 là ngày Hiền Mẫu, xin quý hội viên trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mặc đồng phục, đeo ảnh tượng Đức Mẹ và xin có mặt tại nhà thờ lúc 9:30 sáng.  Nếu trời đẹp sẽ Rước Kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ.  Xin thành thật cám ơn.

Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Trưởng Thân Thị Chinh

Thu Tiền Lần 2 Cho Công Giáo Truyền Thông

Chúa Nhật ngày 17/5/2009 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 để giúp cho Công Giáo Truyền Thông.  Giúp họ có phương tiện để chia sẻ cho mọi người công giáo biết tin tức về Giáo Hội Công Giáo trên đài phát thanh, trên Ti Vi và trên Mạng (Internet).  Xin quý ông bà anh chị em tích cực đóng góp cho lần khuyên góp trên.  Chân thành cám ơn.

Ủng Hộ Cho Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Thay mặt cho Giáo Xứ, Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên chân thành ghi ơn những quý vị sau đây đã và đang ủng hộ cho Buổi Đại Nhạc Hội Cao Nguyên như sau:

1.  ÔB Nguyễn Ngọc Tiến                     $     40.00

2.  Ẩn Danh                                             $     50.00

3.  Ông Bà Nguyễn Văn Tốt                  $   100.00

4.  AC Ẩn Danh                                      $1,000.00

5.  Ẩn Danh                                             $     40.00

6.  Ẩn Danh                                             $     20.00

7.  ÔB Thân Văn Phi                              $   100.00

8.  Bà Hoàng Thị Vân                            $     50.00

9.  ÔB Cầu                                              $     50.00

10.  Bà Vở                                              $     50.00

11.  Bà Lương                                       $     50.00

12.  ÔB Nguyễn Văn Quỳ                      $   100.00

13.  Hoàng Garage Door                      $   100.00

14.  Ẩn Danh                                          $     20.00

15.  Bà Tuyến                                         $   100.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

Rao Hôn Phối

(bắt đầu từ Chúa Nhật April 19, 2009)

1) Anh Andrew Evan Geister hiện cư ngụ tại Boulder, Colorado con Ông Kenneth Geister và Bà Donna Geister ở Inver Grove, Minnesota muốn kết bạn với Chị Nguyễn T. Tường-Lan con Ông Nguyễn Thiệt và Bà Đỗ Thị Kim-Ảnh hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

2) Anh Thân Văn Hùng hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado con Ông Thân Văn Vở (qua đời) và Bà Thân Thị Khen ở Wheat Ridge, Colorado muốn kết bạn với Chị Krystal  Kyeorng Cummings hiện cư ngụ tại Littleton con Ông John và Bà Ruth Cumnings, ở Thornton, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (3)

3) Anh Trần Văn Ty con Ông Trần Văn Chờ (qua đời) và Bà Nguyễn Thị Hoa hiện cư ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Hồ T. Tuyết-Ngân hiện cư ngụ tại Denver, Colorado con Ông Hồ Văn Cơ và Bà Nguyễn Thị Liệu ở Bà Rịa, Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (3)

4) Anh Robert Jeremy Bogue hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado con Ông Robert Degraff Bogue và Bà Bette Celeste Coopland ở Bloomfield, Michigan muốn kết bạn với Chị Nguyễn T. Kim-Vân hiện cư ngụ tại Centennial, Colorado con Ông Nguyễn Văn Môn và Bà Trần Thị Lan ở Littleton, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Mother Cabrini’s Shrine ở Golden, Colorado.  (3)

5)Anh Lương Huy Lộc con Ông Lương Huy Luận và Bà Nguyễn Thị Hảo hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado muốn kết bạn với Chị Lương Kiều-Vân con Ông Lương Tuấn Phong và Bà Nguyễn Thị Hạnh hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

6) Anh Joseph Duy Nguyễn con Ông Henry Hoà Nguyễn và Bà Văn Thị Lan hiện cư ngụ tại Parker, Colorado muốn kết bạn với Chị Đặng T. Thanh-Sương con Ông Đặng Đình Chiến và Bà Lê T. Kim-Phương hiện cư ngụ tại Highlands Ranch, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (3)

7) Anh Phạm Văn Bình con Ông Phạm Văn Ninh và Bà Phan Thị Cang hiện cư ngụ tại Alameda, California muốn kết bạn với Chị Lê T. Hồng-Yến con Ông Lê Văn Kiển và Bà Đào T. Nhợi hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (3)

8) Anh Johnathon Bates hiện cư ngụ tại Thornton, Colorado con Ông Steven và Bà Barbara Bates ở Northglenn, Colorado muốn kết bạn với Chị Jennifer Ngô hiện cư ngụ tại Denver, Colorado con Ông Ngô Minh và Bà Ngô T. Phượng ở Thornton, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver. (3)

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Thông Báo của Ban Văn Hóa

V/v ghi danh học cho niên khóa 09-10

Ban Văn Hóa xin thông báo cho Quý Phụ Huynh mấy điểm sau đây:

1.  Ghi Danh

Việc ghi danh cho các em học trong niên khóa 09-10 được ấn định vào những ngày sau đây:

+Chúa Nhật ngày 26/4/2009

+Chúa Nhật ngày 3/5/2009

+Chúa Nhật ngày 17/5/2009

+Chúa Nhật ngày 24/5/2009

+Chúa Nhật ngày 31/5/2009

Ghi Chú:

            *Thời gian ghi danh:  Sau Lễ II (Lễ Thiếu Nhi)

            *Tại:  Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ

            *Ngày Phục Sinh (12/4/2009) và Ngày Hiền Mẫu (10/5/2009) sẽ không có ghi danh.

2Điều Kiện Ghi Danh:

     +Sáu tuổi trở lên (Sinh từ năm 2003)

     +Gia đình thuộc trong Giáo Xứ

     +Phụ Huynh cam kết sẽ cộng tác với Ban Văn Hóa.

3.   Lệ Phí:

+Lệ Phí cho niên khóa 09-10 được ấn định là $70.00 đô la cho mỗi em.

+Trong một gia đình, từ em thứ 3 trở đi, lê phí sẽ là $50 cho mỗi em.

+Sẽ có ghi danh bổ túc vào hai ngày Chúa Nhật trong tháng 7, 2009

            -Chúa Nhật ngày 19/7/2009

            -Chúa Nhật ngày 26/7/2009

            Lệ Phí ghi danh bổ túc sẽ là:  $140.00 cho mỗi em.

4.  Ngày Khai Giảng Niên Khóa 09-10:

+Chúa Nhật ngày 16/8/2009

Ban Văn Hóa ước mong sự cộng tác của Quý Phụ Huynh bằng cách ghi danh cho các em đúng kỳ hạn trên.

Ban Văn Hóa

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2009 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.  Chia Sẻ Lời Chúa:  Trích từ Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ

2.  Tin Tức & Tin Tức

3.  Gương Chứng Nhân Đức Tin:  Thánh Tôma Đinh Viết Dụ

4.  Học Hỏi Để Sống Đạo:

5.  Thánh Nhạc:

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được phát thanh lại vào sáng Chúa Nhật, ngày 26/4/2009 (sau lễ II), tại Hội Trường Thánh Giuse, và được lưu giữ trong website:  http://www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 10/5/2009                    Giáo Khu Nghỉ Quán

+Chúa Nhật ngày 17/5/2009                        Giáo Khu Fatima

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ 

Trong tình liên kết của anh chị em cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.