Bản Tin Mục Vụ Số 914
ngày 5 tháng 4 năm 2009

Thánh Lễ Truyền Dầu

Thứ Ba ngày 7 tháng 4 năm 2009, lúc 11 giờ sáng Thánh Lễ Truyền Dầu được Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput chủ tế tại Nhà Thờ Chính Tòa.  Quý vị nào muốn tham dự xin sắp xếp và tới sớm để có chỗ ngồi và nơi đậu xe.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật Phục Sinh, tháng 4/09 (ngày 12 tháng 4 năm 2009), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ chiều, ngày 4 tháng 4 năm 2009.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Rửa Tội Các Em Nhỏ Tháng 4-09

Chúa Nhật đầu tháng 4/2009, Giáo Xứ sẽ không rửa tội cho các em nhỏ vào Chúa Nhật đầu tháng như thường lệ.  Giáo Xứ sẽ chuyển ngày rửa tội cho các em nhỏ vào ngày 12 tháng 4 năm 2009 lúc 12 giờ trưa (sau Đại Lễ Chúa Phục Sinh).  Xin lưu ý quý gia đình có con em muốn rửa tội vào tháng 4, năm 2009.

Nộp Đơn Rửa Tội Dự Tòng

Quý vị đã hội đủ điều kiện:  Học xong Giáo Lý và đã sẵn sàng để lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào đêm Vọng Phục Sinh năm nay, xin nộp đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ.  Hạn chót ngày 5/4/2009.

Ngày Tập Nghi Thức

Những quý vị đã sẵn sàng và muốn lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào đêm Phục Sinh năm nay, sau khi đã nộp đơn, xin vui lòng sắp xếp thời giờ tới thánh đường ôn tập nghi thức  Thánh Tẩy vào lúc 4 giờ chiều ngày 5/4/09.  Cũng xin mời cả cha mẹ đỡ đầu cùng tới tập.  Ông Trưởng Ban Phụng Vụ sẽ đặc trách phần ôn tập này.

Thư Mời của Giáo Khu Giuse

Được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse trân trọng kính mời quý Cha, Quý Thầy, Quý Cụ, Quý Ông Bà Anh Chị Em thuộc gia đình Giáo Khu Giuse đến tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng, Thánh Giuse Thợ của Giáo Khu sẽ được tổ chức như sau:

+Địa điểm:  Thánh Đường Giáo Xứ

+Thời gian:  Lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2009

+Sau Thánh Lễ có Tiệc Trà được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị sẽ giúp mọi gia đình trong Giáo Khu được đoàn kết và hăng say xây dựng Giáo Xứ nói chung và cho Giáo Khu nói riêng ngày càng phát triển.

Trân Trọng Kính Mời,

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu  Trịnh Minh Trí  

Tuần Thánh Năm Nay Có Gì Lạ?

Tối Thứ Tư Tuần Thánh ngày 8/4/2009, lúc 7 giờ tối, Cha Tước, tác giả Nguyễn Tầm Thường, S.J. sẽ giúp Giáo Xứ chúng ta.  Một tối cùng theo vết chân Chúa đi bằng Slide Show, một tối chiếu hình những bước chân sau cùng với Chúa lên núi Golgotha.  Với những suy tư thần học tuyệt vời, quý vị chưa từng khám phá ra.  Thí dụ:  Táng xác một người là đặc ân chỉ dành cho người thân trong gia tộc.  Tại sao xác Chúa lại “rơi” vào tay ông Giosép, một nhân vật không hề được Phúc Âm nhắc tới?  Tại sao Chúa được chôn ở phía Tây và không phải ở phía Đông?  Câu chuyện thật lạ lùng!!!  Tất cả hình ảnh do chính tác giả chụp tại Giêrusalem.  Một Tuần Thánh sống động không thể quên!!!

Chương Trình & Phân Nhiệm Tuần Thánh

Thứ Hai ngày 6/4/2009 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·        Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Thánh Tâm

·        Ngắm Thứ 3:  Giáo Khu Phaolô

·        Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Lộ Đức

·        Ngắm Thứ 5:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Ba ngày 7/4/2009 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 6:  Giáo Khu Giuse

·        Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Thánh Gia

·        Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Đồng Tiến

·        Ngắm Thứ 9:  Giáo Khu Fatima

·        Ngắm Thứ 10:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Tư ngày 8/4/2009 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 11:  Ban Phụng Vụ

·        Ngắm Thứ 12:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG

·        Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Phêrô

·        Ngắm Thứ 14:  Huynh Đoàn Đaminh

·        Ngắm Thứ 15:  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Năm ngày 9/4/2009

Tông Đồ Đoàn do 9 Giáo Khu và 3 Hội Đoàn:

+ Huynh Đoàn Đaminh

+ Gia Đình La Vang

+ Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

·  6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

·  Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ (30 Phút)

-  Hội Đền Tạ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm(30 phút)

-  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Legiô (30 Phút)

-  Giáo Khu Phaolô, Thánh Gia và Giuse (30 phút)

-  Khu Thánh Tâm, Lộ Đức và Fatima (30 phút)

-  Khu Phêrô, Đức Mẹ HCG, Đồng Tiến (30 phút)

-  Hội Thừa Tác Viên và Gia Đình La Vang (30 phút)

Thứ Sáu ngày 10/4/2009

5:30 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời nếu thời tiết đẹp.  (Nếu trời mưa sẽ đi Đàng Thánh Giá trong Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình).

Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương trình Đi Đàng Thánh Giá.

* Vác Thánh Giá chặng 1:  Quý Cha

* Vác Thánh Giá chặng 2:  Hội Đồng Mục Vụ

* Vác Thánh Giá chặng 3:  Hội Đồng Tài Chánh

* Vác Thánh Giá chặng 4:  Khu Thánh Tâm

* Vác Thánh Giá chặng 5:  Khu Thánh Gia

* Vác Thánh Giá chặng 6:  Khu Lộ Đức

* Vác Thánh Giá chặng 7:  Khu Phêrô

* Vác Thánh Giá chặng 8:  Khu Giuse

* Vác Thánh Giá chặng 9:  Khu Đồng Tiến

* Vác Thánh Giá chặng 10:  Khu Đức Mẹ HCG

* Vác Thánh Giá chặng 11:  Khu Phaolô

* Vác Thánh Giá chặng 12:  Khu Fatima

* Vác Thánh Giá chặng 13:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

* Vác Thánh Giá chặng 14:  Huynh Đoàn Đaminh

· Lễ Suy Tôn Thánh Giá tại Nhà Thờ lúc 6:30 chiều

· Lễ Nghi mở ảnh hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người thì nghỉ.

Thứ Bảy:  ngày 11/4/2009

Hôn Chân Chúa (bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều)

9-10 giờ:  Khu Fatima, Khu Thánh Tâm & Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

10-11 giờ:  Khu Phaolô, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

11-12 giờ:  Khu Thánh Gia, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

12-1 giờ:  Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao & Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

2-3 giờ:  Khu Lộ Đức, Gia Đình La Vang.

3-4 giờ:  Khu Phêrô, Khu Đồng Tiến (sau giờ viếng xác Chúa nhờ 2 Giáo Khu Phêrô và Khu Đồng Tiến cùng Ban Phụng Vụ dọn dẹp nhà nguyện để kịp thánh lễ Mừng Chúa Sống Lại.

· 8 giờ tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Chúa Nhật:  ngày 12/4/2009

·  Không Có Thánh Lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa

·  Chỉ Có Một Thánh Lễ 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Sau Thánh Lễ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em tại nhà thờ.

Thông Báo của Ban Văn Hóa

V/v ghi danh học cho niên khóa 09-10

Ban Văn Hóa xin thông báo cho Quý Phụ Huynh mấy điểm sau đây:

1.  Ghi Danh

Việc ghi danh cho các em học trong niên khóa 09-10 được ấn định vào những ngày sau đây:

+Chúa Nhật ngày 5/4/2009

+Chúa Nhật ngày 19/4/2009

+Chúa Nhật ngày 26/4/2009

+Chúa Nhật ngày 3/5/2009

+Chúa Nhật ngày 17/5/2009

+Chúa Nhật ngày 24/5/2009

+Chúa Nhật ngày 31/5/2009

Ghi Chú:

            *Thời gian ghi danh:  Sau Lễ II (Lễ Thiếu Nhi)

            *Tại:  Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ

            *Ngày Phục Sinh (12/4/2009) và Ngày Hiền Mẫu (10/5/2009) sẽ không có ghi danh.

2Điều Kiện Ghi Danh:

     +Sáu tuổi trở lên (Sinh từ năm 2003)

     +Gia đình thuộc trong Giáo Xứ

     +Phụ Huynh cam kết sẽ cộng tác với Ban Văn Hóa.

3.  Lệ Phí:

+Lệ Phí cho niên khóa 09-10 được ấn định là $70.00 đô la cho mỗi em.

+Trong một gia đình, từ em thứ 3 trở đi, lê phí sẽ là $50 cho mỗi em.

+Sẽ có ghi danh bổ túc vào hai ngày Chúa Nhật trong tháng 7, 2009

            -Chúa Nhật ngày 19/7/2009

            -Chúa Nhật ngày 26/7/2009

            Lệ Phí ghi danh bổ túc sẽ là:  $140.00 cho mỗi em.

4.  Ngày Khai Giảng Niên Khóa 09-10:

+Chúa Nhật ngày 16/8/2009

Ban Văn Hóa ước mong sự cộng tác của Quý Phụ Huynh bằng cách ghi danh cho các em đúng kỳ hạn trên.

Ban Văn Hóa

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên “Tình Mẹ”

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên với Chủ Đề:  “Tình Mẹ”, do Giáo Xứ tổ chức vào ngày 2 tháng 5 năm 2009, lúc 6 giờ chiều, nhằm mục đích để gây quỹ cho Giáo Xứ.  Trưởng Ban Tổ Chức là Ông Lê Minh Sơn.

Thành phần Ca Sĩ gồm có:  Mạnh Qùynh, Trịnh Lam, Hương Thủy, Quốc Khanh, Ánh Minh, Duy Linh với MC Kỳ Duyên cùng với Ban Nhạc Brotherz.

Giá Vé:   Ủng Hộ $50.00

                 Đồng Hạng    $35.00

Mua vé tại cửa phải trả thêm $5.00

Giáo Xứ có bán Thức Ăn và Nước Uống trước và trong thời gian đại nhạc hội.

  Ban Tổ Chức xin kính mời quý ông bà anh chị em trong giáo xứ nhiệt tình ủng hộ bằng cách mua vé sớm bao có thể để Ban Tổ Chức dễ dàng sắp xếp chỗ ngồi cho quý vị.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Phòng Giáo Xứ hay quý Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Sau đây là danh sách quý vị ủng hộ:

1.  AC Nguyễn Đoàn Phương Linh      $     50.00

2.  AC Trần Đức Trung                          $   100.00

3.  Lễ Tro & CN I Mùa Chay               $2,010.00

4.  AC Tuyền Liên                                   $ 100.00

5.  ÔB Nguyễn Văn Tài                          $     50.00

6.  Lễ CN 2 Mùa Chay                         $1,783.00

7.  Ẩn Danh                                             $   100.00

8.  ÔB Biên                                             $     50.00

9.  AC Tiến Nguyễn                                $     50.00

10.  AC Lịch Hạnh                                  $   100.00

11.  Bà Lê Thị Bảo                                 $   100.00

12.  ÔB Đặng Ngọc Thạch                    $   100.00

13.  Lễ CN 3 Mùa Chay                       $1,858.00

14.  AC Lê Chu Hải                                $   100.00

15.  ÔB Vũ Hoài Chương                      $   200.00

16.  Ẩn Danh                                            $   100.00

17.  Nhóm Cắt Tóc Chuyên Nghiệp       $   206.00

18.  Chị Nguyễn Quỳnh Trang                 $       5.00

19.  AC Huỳnh Tấn Sĩ                               $   100.00

20.  AC Nguyễn Đức Tiến                       $     50.00

21.  AC Nguyễn Văn Phương                 $1,000.00

22.  AC Liêm Nguyễn Lê                         $   200.00

23.  CN 4 Mùa Chay                               $1,766.00

24.  AC Khang Mai                                   $     50.00

25.  Giáo Khu Lộ Đức                              $   200.00

26.  GĐ Thầy Sáu Tâm                            $   100.00

27.  AC Nguyễn Thanh Bình                    $     50.00

28.  Chị Nguyễn Quỳnh Trang                 $       5.00

29.  Bà Bùi Thị Huyện                              $     50.00

30.  Ông Nguyễn Tiến Cơ                       $     50.00

31.  AC Phùng Thư Cưu                         $   100.00

32.  AC Ẩn Danh                                      $   100.00

33.  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo             $   400.00

34.  Bà Cố Hiền                                        $   100.00

35.  Bà Nguyễn Thị Tin                             $     50.00

36.  Anh Phạm Quý                                   $   100.00

37.  CN 5 Mùa Chay                                $1,827.00

Còn tiếp

Thay mặt cho anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, khuyết tật, mồ côi chân thành cám ơn quý vị ân nhân.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2009 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.  Chia Sẻ Lời Chúa:  Trích trong Nguyệt San Dân Chúa

2.  Tin Tức & Tin Tức

3.  Gương Chứng Nhân Đức Tin:  Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm

4.  Học Hỏi Để Sống Đạo:

5.  Thánh Nhạc:

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được phát thanh lại vào sáng Chúa Nhật, ngày 5/4/2009 (sau lễ II), tại Hội Trường Thánh Giuse, và được lưu giữ trong website:  ../RadioGX

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 12/4/2009      Giáo Xứ nghỉ quán

+Chúa Nhật ngày 19/4/2009         Giáo Khu Giuse

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ        

Trong tình liên kết của anh chị em cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Gia Phân Ưu          

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Gia thành kính phân ưu đến Ông Bà Thân Văn Dư có thân mẫu là Cụ Anna Thân Thị Ký, hưởng thọ 95 tuổi mới được Chúa đón về ngày 26/2/2009 tại Xứ Thiết Nham, Phước Lý, Xuân Lộc Việt Nam.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Cụ Anna về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Xin mọi người trong Giáo Khu Thánh Gia thêm lời cầu nguyện cho Cụ Anna.  Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ và ủi an gia đình ông bà Thân Văn Dư và Tang Quyến.