Bản Tin Mục Vụ Số 913
ngày 29 tháng 3 năm 2009

Báo Lễ Đầu Tháng

Xin nhắc nhớ quý hội, đoàn nhớ ngày đi tham dự thánh lễ và hội họp:

+Thứ Sáu:  Ngày 3/4/2009

6:00 chiều:  Thánh Lễ dành riêng cho Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Đạo Binh Hồn Nhỏ.

+Thứ Bảy:  Ngày 4/4/2009

8:30 sáng:  Thánh Lễ dành riêng cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

Thánh Lễ Truyền Dầu

Thứ Ba ngày 7 tháng 4 năm 2009, lúc 11 giờ sáng Thánh Lễ Truyền Dầu được Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput chủ tế tại Nhà Thờ Chính Tòa.  Quý vị nào muốn tham dự xin sắp xếp và tới sớm để có chỗ ngồi và nơi đậu xe.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật Phục Sinh, tháng 4/09 (ngày 12 tháng 4 năm 2009), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ chiều, ngày 4 tháng 4 năm 2009.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Rửa Tội Các Em Nhỏ Tháng 4-09

Chúa Nhật đầu tháng 4/2009, Giáo Xứ sẽ không rửa tội cho các em nhỏ vào Chúa Nhật đầu tháng như thường lệ.  Giáo Xứ sẽ chuyển ngày rửa tội cho các em nhỏ vào ngày 12 tháng 4 năm 2009 lúc 12 giờ trưa (sau Đại Lễ Chúa Phục Sinh).  Xin lưu ý quý gia đình có con em muốn rửa tội vào tháng 4, năm 2009.

Nộp Đơn Rửa Tội Dự Tòng

Quý vị đã hội đủ điều kiện:  Học xong Giáo Lý và đã sẵn sàng để lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào đêm Vọng Phục Sinh năm nay, xin nộp đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ.  Hạn chót ngày 5/4/2009.

Ngày Tập Nghi Thức

Những quý vị đã sẵn sàng và muốn lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào đêm Phục Sinh năm nay, sau khi đã nộp đơn, xin vui lòng sắp xếp thời giờ tới thánh đường ôn tập nghi thức  Thánh Tẩy vào lúc 4 giờ chiều ngày 5/4/09.  Cũng xin mời cả cha mẹ đỡ đầu cùng tới tập.  Ông Trưởng Ban Phụng Vụ sẽ đặc trách phần ôn tập này.

Giáo Xứ  Hòa Giải Mùa Chay

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ tổ chức các buổi Tĩnh Tâm và Hòa Giải như sau:

*Hòa Giải Chung Giáo Xứ

+Thứ Sáu:  ngày 3 tháng 4 năm 2009

7 giờ chiều:  Giáo Xứ sẽ có giờ hòa giải chung do quý Cha Việt Nam trong vùng đến giúp.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các giờ Hòa Giải trên. 

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến chân thành cám ơn quý vị dưới đây đã ủng cho Giáo Khu nhân ngày bán quán:

1.  AC Hòa Lê                            $100.00

2.  Cụ Mai Văn Đông                 $  50.00

3.  AC Trịnh Ngọc Long            Bánh Bò

4.  GĐ Ẩn Danh                          $300.00

5.  GĐ Ẩn Danh                          $100.00

6.  AC Tuấn Trang                     Chè

7.  AC Hạnh Thúy                       Chè

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến không quên cám ơn tất cả quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ quý báu đến giúp Giáo khu, nhân ngày trực khu.  Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Lê Minh Sơn

Chương Trình & Phân Nhiệm Tuần Thánh

Thứ Hai ngày 6/4/2009 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

·        Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Thánh Tâm

·        Ngắm Thứ 3:  Giáo Khu Phaolô

·        Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Lộ Đức

·        Ngắm Thứ 5:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Ba ngày 7/4/2009 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 6:  Giáo Khu Giuse

·        Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Thánh Gia

·        Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Đồng Tiến

·        Ngắm Thứ 9:  Giáo Khu Fatima

·        Ngắm Thứ 10:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Tư ngày 8/4/2009 (bắt đầu 5:30 chiều)

·        Ngắm Thứ 11:  Ban Phụng Vụ

·        Ngắm Thứ 12:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG

·        Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Phêrô

·        Ngắm Thứ 14:  Huynh Đoàn Đaminh

·        Ngắm Thứ 15:  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Năm ngày 9/4/2009

Tông Đồ Đoàn do 9 Giáo Khu và 3 Hội Đoàn:

+ Huynh Đoàn Đaminh

+ Gia Đình La Vang

+ Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

·  6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

·  Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ (30 Phút)

-  Hội Đền Tạ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm(30 phút)

-  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Legiô (30 Phút)

-  Giáo Khu Phaolô, Thánh Gia và Giuse (30 phút)

-  Khu Thánh Tâm, Lộ Đức và Fatima (30 phút)

-  Khu Phêrô, Đức Mẹ HCG, Đồng Tiến (30 phút)

-  Hội Thừa Tác Viên và Gia Đình La Vang (30 phút)

Thứ Sáu ngày 10/4/2009

5:30 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời nếu thời tiết đẹp.  (Nếu trời mưa sẽ đi Đàng Thánh Giá trong Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình).

Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương trình Đi Đàng Thánh Giá.

* Vác Thánh Giá chặng 1:  Quý Cha

* Vác Thánh Giá chặng 2:  Hội Đồng Mục Vụ

* Vác Thánh Giá chặng 3:  Hội Đồng Tài Chánh

* Vác Thánh Giá chặng 4:  Khu Thánh Tâm

* Vác Thánh Giá chặng 5:  Khu Thánh Gia

* Vác Thánh Giá chặng 6:  Khu Lộ Đức

* Vác Thánh Giá chặng 7:  Khu Phêrô

* Vác Thánh Giá chặng 8:  Khu Giuse

* Vác Thánh Giá chặng 9:  Khu Đồng Tiến

* Vác Thánh Giá chặng 10:  Khu Đức Mẹ HCG

* Vác Thánh Giá chặng 11:  Khu Phaolô

* Vác Thánh Giá chặng 12:  Khu Fatima

* Vác Thánh Giá chặng 13:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

* Vác Thánh Giá chặng 14:  Huynh Đoàn Đaminh

· Lễ Suy Tôn Thánh Giá tại Nhà Thờ lúc 6:30 chiều

· Lễ Nghi mở ảnh hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người thì nghỉ.

Thứ Bảy:  ngày 11/4/2009

Hôn Chân Chúa (bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều)

9-10 giờ:  Khu Fatima, Khu Thánh Tâm & Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

10-11 giờ:  Khu Phaolô, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

11-12 giờ:  Khu Thánh Gia, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

12-1 giờ:  Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao & Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

2-3 giờ:  Khu Lộ Đức, Gia Đình La Vang.

3-4 giờ:  Khu Phêrô, Khu Đồng Tiến (sau giờ viếng xác Chúa nhờ 2 Giáo Khu Phêrô và Khu Đồng Tiến cùng Ban Phụng Vụ dọn dẹp nhà nguyện để kịp thánh lễ Mừng Chúa Sống Lại.

· 8 giờ tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Chúa Nhật:  ngày 12/4/2009

·  Không Có Thánh Lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa

·  Chỉ Có Một Thánh Lễ 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Sau Thánh Lễ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em tại nhà thờ.

Mua Phần Mộ Tại Mount Olivet

Vi nhu cầu cần thiết của Giáo Xứ, cho nên vài tháng trước Cha Chánh Xứ và thư ký văn phòng đã đến Nghĩa Trang Mount Olivet để đặt thêm 500 phần mộ cho Giáo Xứ với Ông Giám Đốc Michael J. Wright, người đại diện cho Văn Phòng của Tổng Giáo Phận Denver.   Sau khi xem xét xong, Ông Giám Đốc Michael đã gửi thư ngày 4/3/2009 và đồng ý để cho Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam 320 phần mộ (Section 50, Block 5, Lots 1-8, 15-22, 29-36, và 43-50) tổng cộng là 32 Lots với giá là $2,625.00 cộng với $2,000.00 cho việc Opening, Closing and the Vault.  Nếu quý vị mua trên $5,000 đồng, quý vị có thể trả góp trong vòng 72 tháng mà không phải trả tiền lời.  Khi mua, quý vị nên cho họ biết quý vị thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam.

Quý vị nên biết rằng giá phần mộ sẽ lên giá hàng năm khoảng từ 4 đến 5 phần trăm.  Do đó ai cần xin liên lạc trực tiếp sớm với nhân viên của Nghĩa Trang Mount Olivet để có những phần mộ vừa ý.  Điện thoại liên lạc:  (303) 424-7785, Địa Chỉ:  12801 W. 44th Ave. Wheat Ridge, CO  80033

Nguyên tắc hợp đồng này giữa Giáo Xứ với Nghĩa Trang Mount Olivet của Tổng Giáo Phận Denver được kéo dài 5 năm (bắt đầu từ ngày 4/3/2009 tới hết ngày 31/3/2014).

Thông Báo của Ban Văn Hóa

V/v ghi danh học cho niên khóa 09-10

Ban Văn Hóa xin thông báo cho Quý Phụ Huynh mấy điểm sau đây:

1.  Ghi Danh

Việc ghi danh cho các em học trong niên khóa 09-10 được ấn định vào những ngày sau đây:

+Chúa Nhật ngày 5/4/2009

+Chúa Nhật ngày 19/4/2009

+Chúa Nhật ngày 26/4/2009

+Chúa Nhật ngày 3/5/2009

+Chúa Nhật ngày 17/5/2009

+Chúa Nhật ngày 24/5/2009

+Chúa Nhật ngày 31/5/2009

Ghi Chú:

            *Thời gian ghi danh:  Sau Lễ II (Lễ Thiếu Nhi)

            *Tại:  Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ

            *Ngày Phục Sinh (12/4/2009) và Ngày Hiền Mẫu (10/5/2009) sẽ không có ghi danh.

2Điều Kiện Ghi Danh:

     +Sáu tuổi trở lên (Sinh từ năm 2003)

     +Gia đình thuộc trong Giáo Xứ

     +Phụ Huynh cam kết sẽ cộng tác với Ban Văn Hóa.

3.  Lệ Phí:

+Lệ Phí cho niên khóa 09-10 được ấn định là $70.00 đô la cho mỗi em.

+Trong một gia đình, từ em thứ 3 trở đi, lê phí sẽ là $50 cho mỗi em.

+Sẽ có ghi danh bổ túc vào hai ngày Chúa Nhật trong tháng 7, 2009

            -Chúa Nhật ngày 19/7/2009

            -Chúa Nhật ngày 26/7/2009

            Lệ Phí ghi danh bổ túc sẽ là:  $140.00 cho mỗi em.

4.  Ngày Khai Giảng Niên Khóa 09-10:

+Chúa Nhật ngày 16/8/2009

Ban Văn Hóa ước mong sự cộng tác của Quý Phụ Huynh bằng cách ghi danh cho các em đúng kỳ hạn trên.

            Ban Văn Hóa

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên “Tình Mẹ”

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên với Chủ Đề:  “Tình Mẹ”, do Giáo Xứ tổ chức vào ngày 2 tháng 5 năm 2009, lúc 6 giờ chiều, nhằm mục đích để gây quỹ cho Giáo Xứ.  Trưởng Ban Tổ Chức là Ông Lê Minh Sơn.

Thành phần Ca Sĩ gồm có:  Mạnh Qùynh, Trịnh Lam, Hương Thủy, Quốc Khanh, Ánh Minh, Duy Linh với MC Kỳ Duyên cùng với Ban Nhạc Brotherz.

Giá Vé:  Ủng Hộ           $50.00

                 Đồng Hạng  $35.00

Mua vé tại cửa phải trả thêm $5.00

Giáo Xứ có bán Thức Ăn và Nước Uống trước và trong thời gian đại nhạc hội.

  Ban Tổ Chức xin kính mời quý ông bà anh chị em trong giáo xứ nhiệt tình ủng hộ bằng cách mua vé sớm bao có thể để Ban Tổ Chức dễ dàng sắp xếp chỗ ngồi cho quý vị.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Phòng Giáo Xứ hay quý Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Sau đây là danh sách quý vị ủng hộ:

1.  AC Nguyễn Đoàn Phương Linh                  $     50.00

2.  AC Trần Đức Trung                                      $   100.00

3.  Lễ Tro & CN I Mùa Chay                              $2,010.00

4.  AC Tuyền Liên                                              $   100.00

5.  ÔB Nguyễn Văn Tài                                     $     50.00

6.  Lễ CN 2 Mùa Chay                                       $1,783.00

7.  Ẩn Danh                                                         $   100.00

8.  ÔB Biên                                                         $     50.00

9.  AC Tiến Nguyễn                                           $     50.00

10.  AC Lịch Hạnh                                             $   100.00

11.  Bà Lê Thị Bảo                                            $   100.00

12.  ÔB Đặng Ngọc Thạch                               $   100.00

13.  Lễ CN 3 Mùa Chay                                    $1,858.00

14.  AC Lê Chu Hải                                           $   100.00

15.  ÔB Vũ Hoài Chương                                 $   200.00

16.  Ẩn Danh                                                      $   100.00

17.  Nhóm Cắt Tóc Chuyên Nghiệp                 $   206.00

18.  Chị Nguyễn Quỳnh Trang                          $       5.00

19.  AC Huỳnh Tấn Sĩ                                        $   100.00

20.  AC Nguyễn Đức Tiến                                $     50.00

21.  AC Nguyễn Văn Phương                          $1,000.00

22.  AC Liêm Nguyễn Lê                                  $   200.00

23.  CN 4 Mùa Chay                                          $1,766.00

                                                     Còn tiếp

Thay mặt cho anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, khuyết tật, mồ côi chân thành cám ơn quý vị ân nhân.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

Khoá Tĩnh Tâm Linh Thao Hôn Nhân 2009

            Xin lưu ý các Anh/Chị đã ghi danh tham dự khoá Tĩnh Tâm Linh Thao Hôn Nhân do Cha Nguyễn Trọng Tước tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng tư 2009, liên lạc gấp với Thầy Sáu Phêrô Đặng Phi Hùng ở số (303) 466-7350 để đóng tiền thế chân (deposit) $200 USD/ couple từ Chúa nhật March 1, 09 đến March 15, 09. Sau thời gian nầy, những ai không đóng tiền thế chân sẽ được kể như tự ý tình nguyện nhường chỗ cho những anh chị khác đang chờ. Thầy sáu Hùng thông báo.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2009 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.                                   Chia Sẻ Lời Chúa:  của Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng

2.                                   Tin Tức & Tin Tức

3.                                   Gương Chứng Nhân Đức Tin:  Thánh Martinô Thọ

4.                                   Học Hỏi Để Sống Đạo:

5.                                   Thánh Nhạc:

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được phát thanh lại vào sáng Chúa Nhật, ngày 5/4/2009 (sau lễ II), tại Hội Trường Thánh Giuse, và được lưu giữ trong website:  http://www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật ngày 5/4/2009                       Giáo Khu Lộ Đức

+Chúa Nhật ngày 12/4/2009                        Giáo Khu Giuse

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.