Bản Tin Mục Vụ Số 1362
ngày 5 tháng 11 năm 2017

Thu Tiền Lần 2 Giúp Các Chủng Sinh

Chúa Nhật ngày 5/11/2017 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Archdiocese of Denver Seminaries Appeal (Các Chủng Sinh thuộc Tổng Giáo Phận Denver).  Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quư chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 5/11/2017 lúc 1:15 trưa tại Nhà Xứ.

Thu Tiền Lần 2 Cho Các Linh Hồn

+11/11/17 Giáo Xứ sẽ thu tiền cho Các Linh Hồn tại Chapel Nghĩa Trang Hampden.

+Chúa Nhật ngày 12/11/17 và Chúa Nhật ngày 26/11/17 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho các Linh Hồn.

Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.  Tiền thu được sẽ gửi về Việt Nam để cho các Linh Mục ở Việt Nam dâng lễ cầu cho các linh hồn.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường có thể lănh được ơn Đại Xá.  Trong 8 ngày đầu của Tháng Các Linh Hồn những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng có thể được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ vẫn có thói quen dâng thánh lễ tại Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Chương tŕnh thánh lễ của Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 11 tháng 11 năm 2017

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà nguyện thường quen)

Văn Pḥng Giáo Xứ xin thông báo và kính mời quư vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đă an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đă nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo rơi vào ngày Thứ Sáu, ngày thường nên Lễ Mừng Bổn Mạng 2 của Giáo Xứ sẽ làm chung vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ. 

Do đó để cho đông đảo quư ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 23/11/2017 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh.  Hiệp Sĩ Kha Luân Bố và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách khiêng kiệu.

+Bài Đọc I:  Trường Thánh Đaminh Saviô

+Bài Đọc II:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

+Dâng Lễ Vật:  Giáo Khu Phêrô (cần 4 người)

+Xin Tiền:  Ban Phụng Vụ

Xin các Hội Đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ đoàn.  Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Lưu Ư:  Giáo Xứ sẽ không có lễ chiều như thường lệ.

Ủng Hộ cho Nhà Xứ Mới

Chúa Nhật 15-10-2017 vừa qua Nhà Xứ mới đă mở rộng để chào đón qúi giáo dân vào tham quan. Tạ Ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đă chúc lành và quan pḥng cho công việc gần hoàn thành, Cám ơn qúi vị đă cầu nguyện, nâng đỡ, góp ư cũng như cộng tác trong nhiều phương diện. Hiện nay cũng đă có một số qúi vị v́ t́nh thương đă ủng hộ cho những đồ dùng trong Nhà xứ mới. Giáo xứ xin hết ḷng cám ơn và xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu cho qúi vị cả đời này lẫn đời sau.

 

1.  1 GĐ Ẩn Danh           Nhà Chầu, $2,500.00

2.  1 Người Ẩn Danh  Tượng Gia Đ́nh Thánh Gia, $2,000.00

3.  5 Người Ẩn Danh  Tượng Thánh Giá, $500.00

4.  1 Người Ẩn Danh  Bàn Thờ, $700.00

5.  1 Người Ẩn Danh  Ghế Nhà Nguyện, $1,000.00

6.  AC Sơn Thủy        Bộ Chén Lễ, Nến Bàn Thờ,

B́nh Rượu Nước, $3,000.00

  7. 2 Chị Nguyệt-Thanh   Tượng Đức Mẹ tại Pḥng Khách, $10,000.00

     (con ÔB Dư Hạnh)          

Thông Báo

Ngành Hiệp Sĩ (khăn nâu) tĩnh tâm Mùa Vọng. 

Do Cha Hạnh D. Phạm Sj. Hướng dẫn

at Mother Cabrini Shrine Stonehouse.

Address20189 Cabrini Blvd, Golden, CO 80401

Friday 5pm, November 17-  Sunday 2pm, November 19. (mời Phụ Huynh tham dự Lễ bế mạc Sunday 1pm, tại stonehouse) cần thêm chi tiết, xin liên lạc Tr. Stephano Nguyễn V. Chiến- 303-808-3828

Hội Đền Tạ Thông Báo 

 Hội Đền Ta Trái Tim Me sẽ có buổi đọc kính vào lúc 10 sáng ngày 05 /11/2017 tại Hội Trường Ḥa B́nh Pḥng 213 Sau giờ kinh sẽ có Chầu Thánh Thế tại Thánh Đường. Hội kính mời toàn thế Hội viên và Quư vị cùng tham dư và Cầu nguyện chung trong tháng các Linh hồn. 

          Ban chấp hành TranTrong Kính Mời

Tĩnh Tâm “Touch-My-Heart”

Một lần nữa, Cha Phạm Trung Hưng, Ḍng Tên sẽ hướng dẫn khoá tĩnh tâm “Touch My Heart” dành cho giới trẻ tuổi từ 16 đến 30. Xin quí phụ huynh động viên con em mình tham dự để các em có cơ hội gặp gỡ Chúa và nhận biết tình yêu của Ngài dành cho mình qua gia đình, bạn bè, và mọi biến cố trong cuộc sống của mỗi người. 

Khóa tĩnh tâm này sẽ được tổ chức tại Nhà Tĩnh Tâm La Foret, Colorado Spring;  từ Thứ Sáu, ngày 29/12/2017 đến Chúa Nhật ngày 31/12/2017.  Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Phương Lan: 720-341-6574 hoặc email: nguyen.t.phuonglan@gmail.com

Why should you go to this retreat?

+To experience God’s love directly, concretely, and personally.

+To reflect on your own experiences and to discover WHO YOU ARE.

+To share you life experiences with others.

+To escape from the craziness of life and to start a New Year “right”

Touch My Heart Retreat

Come and allow your heart to be touched!!

Ages 16-30 @ La Foret, Colorado Springs

From Friday, December 29th until Sunday, December 31st, 2017.

For more information please contact:

Phương Lan: Phone# 720-341-6574 or email: nguyen.t.phuonglan@gmail.com

 Thông Báo Về Việc Hôn Nhân Trong Giáo Xứ 

 Theo Luật của Tổng Giáo Phận Denver, các anh chị muốn Kết Hôn trong Giáo Xứ phải cần làm các điều như sau:

·   Liên lạc Văn Pḥng Giáo Xứ anh Lê Thịnh 303-431-0382 hay bantingiaoxu@gmail.com ít nhất là 8 tháng trước ngày cưới, trường hợp Tân Ṭng hay Hôn Phối khác đạo1 năm.

·   Ghi danh và hoàn tất cả 3 lớp:

1. Lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Prep Program) ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

2. Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning) 5 tháng trước ngày cuới,

3. T́m Hiểu Người Bạn Đời trong Hôn Nhân Gia Đ́nh (Foccus Inventory) 7 tháng trước ngày cưới. (theo Marriage Preparation – Office of Evangelization and Family Life Ministries of Archdiocese of Denver https://archden.org/eflm/marriage/).

·   Điều Tra Hôn Phối trong Văn Pḥng Giáo Xứ (Đôi bạn trẻ và hai người thân trong gia đ́nh). Ít nhất là 3 tháng, 4 tháng cho Hôn Nhân Khác Đạo (Mix Marriage) để cần xin Phép Chuẩn của Ṭa Hôn Phối Tổng Giáo Phận.

Nguyện xin Thiên Chúa là t́nh yêu chúc lành cho các anh chị luôn măi trong thời gian t́m hiểu, học hỏi để tiến tới Hôn Nhân. 

Lớp Điều Hoà Sinh Sản

Lớp Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning) ghi danh on-line: www.ccli.org Xin liên lạc trực tiếp A/C Dũng/Diễm: 720-212-3918 để biết các chi tiết như: ngày khai giảng, giờ và nơi học.

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2018

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2018.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban chấp hành giáo khu Đồng Tiến xin chân thành tri ân quý vị dưới đây đã ủng hộ giáo khu nhân ngày trực quán:

1.    1.    Phở Duy Aurora        $300

2.    A/C Chương – Như           $100

3.    A/C Chí – Quỳnh Trang     $100 + chè bà ba

4.    A/C Đạo – Uyên               $100

5.    A/C An – Linh                  $50

6.    Một người                        S20

7.    A/C Sơn – Thủy                café + chè thái

8.    A/C Huấn                        1 thùng bột nếp + thịt ḅ

9.    A/C Hùng – Ty                 10 két nước ngọt

10. Cô Xuân                           bánh các loại

11. Chị Bích                           bánh ḅ

12. Anh Việt                          than nướng thịt

13. Một gia đ́nh                     chè ba màu

14. AC Tuấn, Mỹ Trang           $50.00

Ngoài ra ban chấp hành giáo khu Đồng Tiến cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến dự lễ mừng bổn mạng và giúp giáo khu trong tuần qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình.

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn.

+Chúa Nhật 12/11/2017       Giáo Khu Phêrô

+Chúa Nhật 19/11/2017       Giáo Khu Giuse

Giáo Khu Lộ Đức Phân Ưu

Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức thành kính phân ưu đến Ông Bà Nguyễn Văn Nhi, có thân phụ qua đời ở Việt Nam là Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Thu.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Cụ Ông Giuse về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.

Giáo Khu sẽ xin lễ cho Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Thu vào Chúa Nhật 12/11/2017 lúc 12 giờ trưa.  Xin quư gia đ́nh thuộc Giáo Khu Lộ Đức thêm lời cầu nguyện cho Cụ Ông Giuse Thu.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức

Trưởng Khu Lương Huy Luật

Hội Tương Trợ Bác Ái Phân Ưu

Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái thành kính phân ưu đến:

1.        Gia Đ́nh Tang Quyến Ông Giuse Đỗ Ngọc

2.        Gia Đ́nh Bà Maria Vũ Thị Ngữ

3.        Gia Đ́nh Bà Inê Lê Thị Đức

Đă được Chúa gọi về và đă được An Táng trong tuần vừa qua.  Xin v́ Danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Ông Giuse Đỗ Ngọc, Bà Maria Ngữ, Cụ Bà Inê về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.

Hội cũng xin lễ cầu cho những người đă qua đời vào Chúa Nhật ngày 5/11/2017 cả 3 lễ Chúa Nhật.  Xin quư hội viên thêm lời cầu nguyện cho quư vị đó.

Xin quư hội viên mau mắn đóng góp cho những người qua đời trên.  Chân thành cám ơn.

Giáo Khu Fatima Tri Ân

Ban chấp hành giáo khu Fatima xin chân thành tri ân quý vị dưới đây đã ủng hộ giáo khu nhân ngày trực quán và lễ quan thầy:

Nhân ngày trực quán:

- A.C Nhung Nhơn: nước ngọt.

- A.C Trân Nhung: Bột Bánh Waffle.

- A.C Ḥa Trang: củ đậu.

- A.C Long Liên: nước ngọt, nước lạnh.

- A.C Vân Sơn: $50.

- A.C Chung Sơn: 10 thùng sữa đậu nành.

- A.C Khanh Thúy: $30.

- Cô Hạnh: 50bls nếp và 1 thùng nước mắm.

- Cô Vững: Chanh, ớt.

Ngoài ra ban chấp hành giáo khu Fatima cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến dự lễ mừng bổn mạng và giúp giáo khu trong tuần qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình.

TM Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima

TK Nguyễn Đức Cầu

Trong Niềm Cảm Mến Tri Ân

Toàn thể tang gia chúng con xin chân thành cảm tạ:

 

Ø  Cha Chánh Xứ Louis M Phạm Hữu Độ, CRM

Ø  Cha Phó Nôbertô M. Trương Thịnh Đạt, CRM

Ø  Cha Gioakim Đào Xuân Thành

Ø  Cha Vincente Bùi Thuấn

Ø  Quư Thầy Phó Tế, Quư Tu Sĩ Nam Nữ

Ø  Quư vị trong Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh

Ø  Giáo Khu Phêrô

Ø  Hội Lêgiô Marie

Ø  Hội Tương Trợ Bác Ái

Ø  Hội các bà mẹ công giáo

Ø  Ban xă hội

Ø  Gia đ́nh thánh mẫu La Vang

Ø  Đoàn Thiếu Nhi Kitô Vua Denver

Ø  Ban Trật Tự của giáo xứ

Ø  Nhóm Thanh Niên và Gia Đ́nh Trẻ

Ø  Lớp Giáo Lư Ḍng Chúa Cứu Thế Huế

Ø  Ca Đoàn Thánh Linh

Ø  Quư Thông Gia cùng toàn thể Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu Xa Gần

 V́ t́nh thương và ḷng ưu ái, đă đến viếng thăm, gọi điện thoại, phân ưu, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ và tiễn đưa người thân yêu của chúng con là:

Giuse Đỗ Ngọc

Đến nơi an nghỉ cuối cùng

Chúng con tin rằng, nhờ lời cầu nguyện của quư Cha, quư Tu Sĩ và toàn thể quư vị, Chúa sẽ thương xót sớm đưa Linh Hồn Giuse vào hưởng vinh quang nước Ngài.  Sự hiện diện của quư Cha, quư Tu Sĩ, và toàn thể quư vị là niềm an ủi lớn lao cho tang quyến chúng con.

 Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành và trả công bội hậu cho quư Cha, quư Tu Sĩ và toàn thể quư vị.  Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi thiếu sót.  Kính xin quư Cha, quư Tu Sĩ cùng toàn thể quư vị v́ t́nh thương miễn thứ cho.

Tang Gia Đồng Bái Tạ