Bản Tin Mục Vụ Số 1358
ngày 8 tháng 10 năm 2017

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 11/2017 (ngày 5 tháng 11 năm 2017), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 29 tháng 10 năm 2017.  Đơn Xin Rửa Tội xin liên lạc Văn Pḥng GX hay các vị Trưởng Khu.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 22/10/2017 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho việc Truyền Giáo (World Mission Sunday) cho Tổng Giáo Phận Denver.  Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.

Đoàn Thiếu Nhi Kitô Vua Tri Ân

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con xin tri ân Hội Phụ Huynh và những người không có trong Hội đã giúp chúng con bán đồ ăn gây quỹ trong tuần Lễ Tết Trung Thu vừa qua. Chúng con rất cám ơn Hội Phụ Huynh và những người không có trong Hội đã bỏ rất nhiều thời giờ quý báu, hy sinh đễ nấu, nướng, và bán đồ ăn phụ Đoàn chúng con. Chúng con xin Tri Ân Hội và những người không có trong Hội dưới đây.

1.    Cô Thu Chú Mẫn Trưởng Hội Phụ Huynh

2.    Cô Hạnh

3.    Cô Mầu – Chè ba màu

4.    Cô Dung – Cream Cheese Hoành Thánh

5.    Cô Thú

6.    Cô Chú Lựu Tươi - $200

7.    Bà Hoàng Luyến - $200

8.    Cô Chú Việt Phúc – Chè Đậu Ván

9.    Cô Chú Sơn Thủy - Trà Thái BôBa

10. Cô Chú Huyên Tuyền - $50

11. Cô Chú Long Hoa - $100

12. Cô Chú Trân Nhung - Bánh Waffle

13. Cô Vững - $30

14. Cô Chú Long Hoa - $100

15. Cô Chú Tài

16. Phở 95 – Chả Giò

17. Chú Long

18. Ẩn danh – $200

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017 lúc 2 giờ chiều (Office of Evangelization  and Family Life Ministries) Văn Pḥng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn. Văn Pḥng Hôn Phối cũng kêu gọi quư gia đ́nh trẻ mới cưới cũng đến tham dự.  Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Immaculate Heart of Mary ở Northglenn-Colorado do Đức Giám Mục Rodríguez chủ tế.  Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị nào tính đến năm 2017 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin ghi danh online:  www.archden.org/anniversary hoặc tại Văn Pḥng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 9 tháng 10 năm 2016.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Pḥng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quư vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Thông Báo Về Việc Hôn Nhân Trong Giáo Xứ 

 Theo Luật của Tổng Giáo Phận Denver, các anh chị muốn Kết Hôn trong Giáo Xứ phải cần làm các điều như sau:

Ø  Liên lạc Văn Pḥng Giáo Xứ anh Lê Thịnh 303-431-0382 hay bantingiaoxu@gmail.com ít nhất là 8 tháng trước ngày cưới, trường hợp Tân Ṭng hay Hôn Phối khác đạo1 năm.

Ø  Ghi danh và hoàn tất cả 3 lớp:

1. Lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Prep Program) ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

2. Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning) 5 tháng trước ngày cuới,

3. T́m Hiểu Người Bạn Đời trong Hôn Nhân Gia Đ́nh (Foccus Inventory) 7 tháng trước ngày cưới. (theo Marriage Preparation – Office of Evangelization and Family Life Ministries of Archdiocese of Denver https://archden.org/eflm/marriage/).

Ø  Điều Tra Hôn Phối trong Văn Pḥng Giáo Xứ (Đôi bạn trẻ và hai người thân trong gia đ́nh). Ít nhất là 3 tháng, 4 tháng cho Hôn Nhân Khác Đạo (Mix Marriage) để cần xin Phép Chuẩn của Ṭa Hôn Phối Tổng Giáo Phận.

Nguyện xin Thiên Chúa là t́nh yêu chúc lành cho các anh chị luôn măi trong thời gian t́m hiểu, học hỏi để tiến tới Hôn Nhân. 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa 2 - 2017

Giáo Xứ muốn có thêm các Anh Chị tham dự khóa Dự Bị Hôn Nhân nên Cha Xứ đă quyết định thay đổi giờ giấc và rút ngắn ngày học cho các anh chị như sau:

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II-2017 của Giáo Xứ được mở trong 4 ngày như sau:

+Thứ Bảy ngày 21/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

+Chúa Nhật ngày 22/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

+Thứ Bảy ngày28/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

+Chúa Nhật ngày 29/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Anh Chị nào tính sẽ lên xe hoa vào năm 2018 xin đến Văn Pḥng Giáo Xứ để lấy đơn vào Chúa Nhật ngày 17/9/2017.

Lớp Điều Hoà Sinh Sản

Lớp Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning) ghi danh on-line: www.ccli.org Xin liên lạc trực tiếp A/C Dũng/Diễm: 720-212-3918 để biết các chi tiết như: ngày khai giảng, giờ và nơi học.

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Thứ Tư ngày 1/11 Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Lễ Các Thánh Nam Nữ ở trên trời, (Lễ Buộc).  Giáo Xứ sẽ có 3 thánh lễ: 

+Chiều Áp:  Thứ Ba ngày 31/10/2017, 6:30 chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ

+Chính Ngày: 8:00 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều cùng ngày tại thánh đường Giáo Xứ. 

Xin quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đủ để xin các Thánh Nam Nữ ở trên trời cầu bầu cho mọi người chúng ta.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Thứ Năm ngày 2/11 khai mạc Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục. Giáo Xứ có   thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt là những thân nhân, ân nhân, Quư Cha Cựu Chánh, Phó Xứ, những anh chị em trong Giáo Xứ này mà Chúa đă gọi về được mau hưởng vinh phúc trên quê trời.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường có thể lănh được ơn Đại Xá.  Trong 8 ngày đầu của Tháng Các Linh Hồn những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng có thể được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ vẫn có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Chương tŕnh thánh lễ của  Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 4 tháng 11 năm 2017

2:00 chiều:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (ở nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 11 tháng 11 năm 2017

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà nguyện thường quen)

Văn Pḥng Giáo Xứ xin thông báo và kính mời quư vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đă an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Giáo Khu Đức Mẹ HCG Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành tri ân quý vị dưới đây đã ủng hộ giáo khu nhân ngày trực quán:

1.    AC Đạo                $100.00     

2.    Chị Tươi              $100.00

3.    Ẩn Danh              $100.00

4.    A Quư, A Lịch       Nước Lạnh, Nước Ngọt

5.    Anh Long       Bánh Cam        

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến dự lễ mừng bổn mạng và giúp giáo khu trong tuần qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình.

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Trưởng Khu Trương Văn Lợi

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2018

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2018.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn.

+Chúa Nhật 15/10/2017       Giáo Khu Thánh Tâm

+Chúa Nhật 22/10/2017       Giáo Khu Fatima

Giáo Xứ và Giáo Khu Giuse Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Giuse mới nhận được tin:

Cụ Ông Giuse Vũ Văn Trác thuộc Giáo Khu Giuse mới được Chúa gọi về ngày 4/10/2017, hưởng thọ 91 tuổi.  Giáo Xứ và Giáo Khu Giuse thành kính phân ưu đến Cụ Bà Quả Phụ Vũ Văn Trác, gia đ́nh các con, các cháu, chắt cùng tang quyến.  Nguyện xin Chúa nhân lành sớm đưa Linh Hồn Cụ Ông Giuse về thiên đàng hưởng tôn nhan Chúa.  Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đến nâng đỡ và đến an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.

Sau đây là chương tŕnh Tang Lễ cho Cụ Ông Giuse Vũ Văn Trác như sau:

+Thứ Sáu ngày 13/10/2017

6 giờ chiều:  Thánh Lễ Phát Tang tại Nhà Quàn Horan & McConaty (Wadsworth & Yale).

+Thứ Bảy ngày 14/10/2017

12 giờ trưa:  Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ.