Bản Tin Mục Vụ Số 1357
ngày 1 tháng 10 năm 2017

Tháng 10 – Mân Côi

Thứ Tư ngày 1 Tháng 10 năm 2017 bắt đầu Tháng Mân Côi Đức Mẹ.  Giáo Xứ có tổ chức Tràng Chuỗi Mân Côi liên tiếp.  Những mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi được để cuối nhà thờ vào Chúa Nhật ngày 17/9/2017 và ở cuối nhà nguyện vào các ngày lễ thường, xin các ban ngành, đoàn thể và cá nhân cổ động để dâng lên Đức Mẹ Mân Côi những lời kinh “Kính Mừng Maria..” để cầu nguyện:

+Theo ư nguyện của Đức Thánh Cha:  Cầu cho ḥa b́nh của thế giới, cách riêng cho quê hương Việt Nam.

+Theo ư nguyện của Giáo Xứ:  Cầu cho hạnh phúc của các gia đ́nh và cho mọi người hiệp nhất yêu thương nhau trong Giáo Xứ.

+Cầu cho các bệnh nhân trong Giáo Xứ được vâng theo ư Chúa.

Lễ Mân Côi

Lễ Mẹ Mân Côi vào sáng Thứ Bảy ngày 7/10/2017 với chương tŕnh sau:

-9:30 sáng:  Giáo Xứ sẽ lần chuỗi Mân Côi

-10:00 sáng:  Thánh Lễ Mẹ Mân Côi

Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ và tham gia lần chuỗi mân côi vào ngày kể trên để mừng kính Mẹ. 

Nên biết Giáo Xứ sẽ không lễ có đầu tháng 10, 2017 lúc 8:30 sáng.

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017 lúc 2 giờ chiều (Office of Evangelization  and Family Life Ministries) Văn Pḥng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn. Văn Pḥng Hôn Phối cũng kêu gọi quư gia đ́nh trẻ mới cưới cũng đến tham dự.  Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Immaculate Heart of Mary ở Northglenn-Colorado do Đức Giám Mục Rodríguez chủ tế.  Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị nào tính đến năm 2017 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin ghi danh online:  www.archden.org/anniversary hoặc tại Văn Pḥng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 9 tháng 10 năm 2016.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Pḥng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quư vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Giáo Xứ Tri Ân

Giáo Xứ chân thành tri ân Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đă ủng hộ cho buổi Đại Nhạc Hội “Mùa Thu Cao Nguyên” các món như sau:  Gỏi Đu Đủ, Nem Nướng, Giả Cầy, Nem Chua và Xôi.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống cho quư bà trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

Thông Báo Về Việc Hôn Nhân Trong Giáo Xứ 

 Theo Luật của Tổng Giáo Phận Denver, các anh chị muốn Kết Hôn trong Giáo Xứ phải cần làm các điều như sau:

1.    Liên lạc Văn Pḥng Giáo Xứ anh Lê Thịnh 303-431-0382 hay bantingiaoxu@gmail.com ít nhất là 8 tháng trước ngày cưới, trường hợp Tân Ṭng hay Hôn Phối khác đạo1 năm.

2.    Ghi danh và hoàn tất cả 3 lớp:

a)  Lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Prep Program) ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

b)  Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning) 5 tháng trước ngày cuới,

c)  T́m Hiểu Người Bạn Đời trong Hôn Nhân Gia Đ́nh (Foccus Inventory) 7 tháng trước ngày cưới. (theo Marriage Preparation – Office of Evangelization and Family Life Ministries of Archdiocese of Denver https://archden.org/eflm/marriage/).

3.    Điều Tra Hôn Phối trong Văn Pḥng Giáo Xứ (Đôi bạn trẻ và hai người thân trong gia đ́nh). Ít nhất là 3 tháng, 4 tháng cho Hôn Nhân Khác Đạo (Mix Marriage) để cần xin Phép Chuẩn của Ṭa Hôn Phối Tổng Giáo Phận.

Nguyện xin Thiên Chúa là t́nh yêu chúc lành cho các anh chị luôn măi trong thời gian t́m hiểu, học hỏi để tiến tới Hôn Nhân. 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa 2 - 2017

Giáo Xứ muốn có thêm các Anh Chị tham dự khóa Dự Bị Hôn Nhân nên Cha Xứ đă quyết định thay đổi giờ giấc và rút ngắn ngày học cho các anh chị như sau:

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II-2017 của Giáo Xứ được mở trong 4 ngày như sau:

+Thứ Bảy ngày 21/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

+Chúa Nhật ngày 22/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

+Thứ Bảy ngày28/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

+Chúa Nhật ngày 29/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Anh Chị nào tính sẽ lên xe hoa vào năm 2018 xin đến Văn Pḥng Giáo Xứ để lấy đơn vào Chúa Nhật ngày 17/9/2017.

Lớp Điều Hoà Sinh Sản

Lớp Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning) ghi danh on-line: www.ccli.org Xin liên lạc trực tiếp A/C Dũng/Diễm: 720-212-3918 để biết các chi tiết như: ngày khai giảng, giờ và nơi học.

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Thứ Tư ngày 1/11 Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Lễ Các Thánh Nam Nữ ở trên trời, (Lễ Buộc).  Giáo Xứ sẽ có 3 thánh lễ: 

+Chiều Áp:  Thứ Ba ngày 31/10/2017, 6:30 chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ

+Chính Ngày: 8:00 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều cùng ngày tại thánh đường Giáo Xứ. 

Xin quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đủ để xin các Thánh Nam Nữ ở trên trời cầu bầu cho mọi người chúng ta.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Thứ Năm ngày 2/11 khai mạc Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục. Giáo Xứ có   thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt là những thân nhân, ân nhân, Quư Cha Cựu Chánh, Phó Xứ, những anh chị em trong Giáo Xứ này mà Chúa đă gọi về được mau hưởng vinh phúc trên quê trời.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường có thể lănh được ơn Đại Xá.  Trong 8 ngày đầu của Tháng Các Linh Hồn những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng có thể được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ vẫn có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Chương tŕnh thánh lễ của  Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 4 tháng 11 năm 2017

2:00 chiều:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (ở nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 11 tháng 11 năm 2017

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà nguyện thường quen)

Văn Pḥng Giáo Xứ xin thông báo và kính mời quư vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đă an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 8/2017 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (6/8/2017)             $2,601.00

  +Bỏ Giỏ CN (13/8/2017)           $5,771.66

  +Bỏ Giỏ Mẹ Lên Trời                 $2,936.00

  +Bỏ Giỏ CN (20/8/2017)           $5,900.16

  +Bỏ Giỏ CN (27/8/2017)           $6,857.00

             Tổng Cộng (1):           $24,065.82

2.  Quán:

-Giáo Khu Thánh Gia                   $  6,343.00

-GK Fatima (Food & Gị Chả)       $11,534.00

-GK Đồng Tiến                            $  5,772.00

+Nhân Danh                              $4,834.00 

+Bia Các Khu                             $   364.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                      $   200.00

+Rửa Tội Trẻ Em                        $   185.00

+Ḥm Khấn                               $   339.00

+Ủng Hộ Giáo Xứ                       $1,200.00

+Rượu Bia Đám Cưới                  $1,047.00

+Reimbursement                        $   531.00

                    Tổng Cộng (2):     $32,164.00    

     Tổng Số Thu (1) & (2):       $56,229.82

Phần Chi:

1.  Chi Cho Quán: 

  -GK Fatima (Food&Thịt Gị) $2,580.80

  -GK Đồng Tiến                       $1,574.83

  -GK Thánh Gia                       $1,388.90

2.  Chi Mỗi Tháng:

  +Lương Hai Cha/Hưu Trí           $4,940.94

  +Lương Văn Pḥng                  $2,038.42

  +Food and Gas cho 2 Cha         $   640.17

  +Đổ Rác Giáo Xứ                     $   161.45     

  +Các Loại Thuế                        $1,302.80

  +Ga Điện, Nước                       $3,904.89  

  +Điện Thoại, Cable & Internet   $1,001.94  

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                $4,093.93

  +Kitchen supplies                     $1,957.90     

  +Thuê Máy Copy/Office Supply  $1,250.90  

  +Maintenance Supplies             $7,483.90

  +Hôn Nhân Gia Đ́nh                $2,000.00

     +Địa Phận  

  *Cathedraticum                              $5,708.00  

*Catholic School Assistance         $2,821.00

*Seed of Hope                           $   372.00

*Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ            $1,993.17

*Worker Comp.                          $     52.08

*Học Bổng Trường Công Giáo       $   595.00

+Bank Charge                        $       2.00

                   Tổng Cộng Chi:     $42,320.49

Hội Đền Tạ Thông Báo

Hội Đền Ta Trái Tim Đức Mẹ sẽ có buổi đọc kinh vào lúc 10 sáng ngày 01/10/20 17 tại Hội Trường Ḥa B́nh, Pḥng 213 Sau giờ kinh sẽ có Chầu Thánh Thế tại Thánh Đường.   Hội kính mời toàn thế Hội viên và Quư Vị cùng tham dự và cầu nguyện chung trong tháng Mân Côi. 

       Bạn chấp hành tràn trong Kính Mời 

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban chấp hành giáo khu Giuse xin chân thành tri ân quý vị dưới đây đã ủng hộ giáo khu nhân ngày trực quán:

1.    AC Tuấn Thủy                  1 Thùng Vịt/$70

2.    AC Tuấn Thu, Thủy Lan    1 Thùng Vịt/$80

3.    AC Tiến Vân                    Nước Lạnh, Nước Ngọt

4.    Ẩn Danh                         Các Loại Nước Mắm

5.    AC Thắng Nga                 $50.00

6.    ÔB Luật                          Chả Gị

7.    Cô Thanh Xuân                Xôi, Bánh Tằm, Chuối Hấp

8.    Bà Vở                             Bánh Cam

9.    AC Liễu Hùng                   Bơ, Thịt Bánh Ḿ

10. Cô B́nh                           Bánh, Chè

11. ÔB Dậu                           $30.00

12. Ông Nguyễn Tiến Cơ        $50.00

13. AC Đạt Ly                        Bánh Susê

14. AC Tân Phấn                   $50.00

15. ÔB Chín                          $50.00

16. Bà Tiến, Chị Linh             $60.00

17. Ông In                            $40.00

18. Ẩn Danh                         Gỏi Đu Đủ, Bánh Đúc         

Ngoài ra ban chấp hành giáo khu Giuse cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến dự lễ mừng bổn mạng và giúp giáo khu trong tuần qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình.

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Lê Văn Đức

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2018

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2018.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn.

+Chúa Nhật 8/10/2017         Giáo Khu Thánh Gia

+Chúa Nhật 8/15/2017         Giáo Khu Thánh Tâm