Bản Tin Mục Vụ Số 1355
ngày 17 tháng 9 năm 2017

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 10/2017 (ngày 1 tháng 10 năm 2017), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 24 tháng 9 năm 2017.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Thông Báo Về Việc Hôn Nhân Trong Giáo Xứ 

 Theo Luật của Tổng Giáo Phận Denver, các anh chị muốn Kết Hôn trong Giáo Xứ phải cần làm các điều như sau:

1.    Liên lạc Văn Pḥng Giáo Xứ anh Lê Thịnh 303-431-0382 hay bantingiaoxu@gmail.com ít nhất là 8 tháng trước ngày cưới, trường hợp Tân Ṭng hay Hôn Phối khác đạo1 năm.

2.    Ghi danh và hoàn tất cả 3 lớp:

a)  Lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Prep Program) ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

b)  Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning) 5 tháng trước ngày cuới,

c)  T́m Hiểu Người Bạn Đời trong Hôn Nhân Gia Đ́nh (Foccus Inventory) 7 tháng trước ngày cưới. (theo Marriage Preparation – Office of Evangelization and Family Life Ministries of Archdiocese of Denver https://archden.org/eflm/marriage/).

3.    Điều Tra Hôn Phối trong Văn Pḥng Giáo Xứ (Đôi bạn trẻ và hai người thân trong gia đ́nh). Ít nhất là 3 tháng, 4 tháng cho Hôn Nhân Khác Đạo (Mix Marriage) để cần xin Phép Chuẩn của Ṭa Hôn Phối Tổng Giáo Phận.

Nguyện xin Thiên Chúa là t́nh yêu chúc lành cho các anh chị luôn măi trong thời gian t́m hiểu, học hỏi để tiến tới Hôn Nhân. 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa 2 - 2017

Giáo Xứ muốn có thêm các Anh Chị tham dự khóa Dự Bị Hôn Nhân nên Cha Xứ đă quyết định thay đổi giờ giấc và rút ngắn ngày học cho các anh chị như sau:

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II-2017 của Giáo Xứ được mở trong 4 ngày như sau:

+Thứ Bảy ngày 21/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

+Chúa Nhật ngày 22/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

+Thứ Bảy ngày28/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

+Chúa Nhật ngày 29/10/2017 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Anh Chị nào tính sẽ lên xe hoa vào năm 2018 xin đến Văn Pḥng Giáo Xứ để lấy đơn vào Chúa Nhật ngày 17/9/2017.

Lớp Điều Hoà Sinh Sản

Lớp Điều Hoà Sinh Sản (Natural Family Planning) ghi danh on-line: www.ccli.org Xin liên lạc trực tiếp A/C Dũng/Diễm: 720-212-3918 để biết các chi tiết như: ngày khai giảng, giờ và nơi học.

THÔNG BÁO LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG CỦA GIÁO XỨ

Niên Khóa 2017 - 2018

Lớp Giáo Lý Dự Tòng thuộc giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado Sẽ khai giảng ngày 10/9/2017 lúc 9:30 sáng tại lầu hai phòng số 222 Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.  Lớp này sẽ bế giảng ngày 18/03/2018.

Quý vị nào muốn tìm hiểu về đạo Thiên Chúa và Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo,  Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ (303)-431-0382, hoặc phó tế Lorensô Ngô Thế Tòng, điện thoại  di động số (303)-428-6400.  Quý học viên nào không có phương tiện, hay vì lý do chính đáng không thể đến lớp học được, sẽ có Giáo Lý Viên đến tận nhà giúp đỡ học đạo.

Học viên tham dự đầy đủ mỗi Chúa nhật hai giờ trong suốt khóa học 25 tuần sẽ được  lãnh nhận các phép Bí tích khai tâm Kitô Giáo: đó là phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Thêm Sức trong Thánh Lễ đêm Vọng Phục Sinh Thứ Bẩy ngày 31/03/2018.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, ban cho Ông bà anh chị em sức khoẻ, bình an và dẫn đưa chúng ta trong chân lý của Người.  

Ủng Hộ Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Giáo Xứ chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ hiện kim giúp cho Đại Nhạc Hội Cao Nguyên như sau:

1.     AC Hoài Tom Sign           2 Banners

2.    Ẩn Danh                         $   200.00

3.    Thầy Cô Lê Văn Tâm        $   100.00

4.    Thầy Cô Đặng Phi Hùng    $   100.00

5.    Ông Bà Nhung Nga          $1,060.00

6.    AC Tuân Khánh                $   200.00

7.    New Saigon Restaurant     $2,000.00

8.    AC Hương Hiền                $   200.00

9.    Gia Đ́nh LaVang              $   100.00

10. ÔB Hưng Thoa                 $   200.00

11. AC Quang Dũng               $   100.00

12. ÔB Nguyễn Ngọc Tiến       $   100.00

13. ÔB Phạm Văn Nghiệp       $   100.00

14. GĐ Lai Quốc Đỉnh             $   100.00

15. Bà Hoàng Mỹ                   $     50.00

16. ÔB Quế Hương                $   100.00

17. Ẩn Danh                         $   100.00

18. Ẩn Danh                         $     40.00

19. AC Hoàng Trang              $   100.00 (c̣n tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quư vị và gia đ́nh.

Mời Họp Phụ Huynh

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver và Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô kính mời toàn thể Phụ huynh tham dự phiên họp Phụ huynh lần I vào Chúa Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Nữ Vương Ḥa B́nh, bắt đầu từ 11:30 AM. Nội dung gồm 2 phần: họp chung và phụ huynh gặp riêng các Trưởng, giáo viên Việt ngữ, giáo viên Giáo lư của con em ḿnh.

V́ tương lai con em ḿnh, kính mời toàn thể phụ huynh tham dự đông đủ.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua - Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Giáo Xứ Tri Ân

Giáo Xứ chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ hiện kim cho Giáo Xứ:

1.     Chị Thật                         $300.00

2.    Anh Minh                         $400.00

3.    Anh Lợt                          $200.00

4.    ÔB Vũ Hoài Chương         $600.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng xuống cho quư vị và gia đ́nh.

Thánh Lễ Tại Nhà Thờ Our Lady of Fatima

Thứ Bảy ngày 23/9/2017 Giáo Xứ tổ chức đi viếng “Cửa Thánh” tại Nhà Thờ Our Lady of Fatima in Lakewood (1985 Miller St., Lakewood, CO  80215) với chương tŕnh sau:

+9:30 sáng: Lần Chuỗi Mân Côi

+10:00 sáng:  Thánh Lễ

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự buổi Lần Chuỗi Mân Côi và tham dự Thánh Lễ để nhận ơn Toàn Xá (phải hội đủ điều kiện).

Tháng 10 – Mân Côi

Thứ Tư ngày 1 Tháng 10 năm 2017 bắt đầu Tháng Mân Côi Đức Mẹ.  Giáo Xứ có tổ chức Tràng Chuỗi Mân Côi liên tiếp.  Những mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi được để cuối nhà thờ vào Chúa Nhật ngày 17/9/2017 và ở cuối nhà nguyện vào các ngày lễ thường, xin các ban ngành, đoàn thể và cá nhân cổ động để dâng lên Đức Mẹ Mân Côi những lời kinh “Kính Mừng Maria..” để cầu nguyện:

+Theo ư nguyện của Đức Thánh Cha:  Cầu cho ḥa b́nh của thế giới, cách riêng cho quê hương Việt Nam.

+Theo ư nguyện của Giáo Xứ:  Cầu cho hạnh phúc của các gia đ́nh và cho mọi người hiệp nhất yêu thương nhau trong Giáo Xứ.

+Cầu cho các bệnh nhân trong Giáo Xứ được vâng theo ư Chúa.

Lễ Mân Côi

Lễ Mẹ Mân Côi vào sáng Thứ Bảy ngày 7/10/2017 với chương tŕnh sau:

-9:30 sáng:  Giáo Xứ sẽ lần chuỗi Mân Côi

-10:00 sáng:  Thánh Lễ Mẹ Mân Côi

Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ và tham gia lần chuỗi mân côi vào ngày kể trên để mừng kính Mẹ. 

Nên biết Giáo Xứ sẽ không lễ có đầu tháng 10, 2017 lúc 8:30 sáng.

Đóng Góp cho Qũy ACA

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA (Archbishop Catholic Appeal của Địa Phận) để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đă gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $35,247.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đ́nh sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong b́ đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số kư danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn pḥng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 5 cho đến hết tháng 8/2017.  Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Huynh Đoàn Đaminh Mừng Bổn Mạng

Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi là Bổn Mạng Nhất của Huynh Đoàn Đaminh sẽ được cử hành chung với Giáo Xứ lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 7/10/2017, tại Thánh Đường Giáo Xứ, do Cha Chánh Xứ cũng là Cha Linh Hướng của Huynh Đoàn Đaminh chủ tế.

Trân trọng kính mời quư vị thuộc các Giáo Khu, các Đoàn Thể, ban ngành trong Giáo Xứ bớt chút thời giờ đến hiệp thông dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Huynh Đoàn Đaminh chúng tôi.  Riêng các Đoàn viên Huynh Đoàn sẽ mặc đồng phục và đeo huy hiệu ḍng.

Sau thánh lẽ kính mời quư vị dự tiệc mừng với Huynh Đoàn tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

Ban Phụng Vụ

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban chấp hành giáo khu Phêrô xin chân thành tri ân quý vị dưới đây đã ủng hộ giáo khu nhân ngày trực quán:

1.    AC Phú Thủy/Sàigon Market    1 con ḅ $800.00

2.    AC Đạo Uyên                         $120.00

3.    AC Long Hoa                         $100.00

4.    Ông Ḥa                               $  50.00

5.    Chị Huyền                             Chè

6.    O Lan                                   Thai Tea

7.    AC Sinh Hương                      $  50.00

8.    ÔB Quế Trương                     $  50.00          

Ngoài ra ban chấp hành giáo khu Phêrô cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến dự lễ mừng bổn mạng và giúp giáo khu trong tuần qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình.

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Trưởng Khu Nguyễn Quư

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2018

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2018.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn.

+Chúa Nhật 24/9/2017         Giáo Khu Lộ Đức

+Chúa Nhật 1/10/2017         Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Rao Hôn Phối

1.    Anh Bùi Tiến con Ông Bùi Triết và Bà Vơ Kim Loan – Portland, OR kết hôn với Chị Văn Tiffany con Ông Văn Thương và Bà Văn Xinh - Littleton, CO (3)

2.    Anh Lê Anh Khôi con Ông Lê Văn Thành và Bà Nguyễn Thị Hột – Denver, CO kết hôn với Chị Phạm Trúc Anh con Ông Pam Quang Thành và Bà Nguyễn Thu Thủy – Lakewood, CO (3)

Ai biết các anh chị trên có ngăn trở không thể tiến tới hôn nhân được xin báo cho Cha Chánh Xứ hoặc Văn Pḥng Giáo Xứ biết.  Chân thành cám ơn.