Bản Tin Mục Vụ Số 1348
ngày 30 tháng 7 năm 2017

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 8/2017 (ngày 6 tháng 8 năm 2017), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 trưa (sau lễ 3 của ngày Chúa Nhật), ngày 30 tháng 7 năm 2017. 

Ban Tổ chức Hành hương NTM 2017 Bằng Xe Bus Thông Báo

Xin quư ông bà anh chị em đă ghi danh tham dự Ngày Thánh Mẫu 2017 bằng xe bus, tập trung tại sân nhà thờ Giáo xứ vào khoảng 4:30 AM, thứ Tư, ngày 2 tháng 8 năm 2017 (xe bus sẽ lăn bánh đúng 5:00 AM), xin đừng đến trể, v́ 1 người đi trể sẽ làm cho 100 người khác phải chờ đợi.

Đồng thời, hiện nay có nhiều người đang ở trong danh sách chờ đợi (Waiting list), do đó nếu có người nào không thể tham dự th́ cho Ban Tổ Chức biết sớm để sắp xếp thế chổ, xin đừng để đến phút chót trước khi xe chạy mới nói cancel không đi. Xin cảm ơn.

Ban Tổ Chức Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2017

Ngày Thánh Mẫu

Chúa Nhật ngày 6/8/2017, v́ có nhiều người tham dự Ngày Thánh Mẫu ở Carthage-Missouri chưa về được.  Nên Giáo Xứ chỉ có 2 thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 10 giờ sáng.  Giáo Xứ sẽ không có lễ 12 giờ trưa Chúa Nhật.

*Sau Thánh Lễ 10 giờ sáng Giáo Xứ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em.

*Thánh lễ chiều Thứ Bảy như thường lệ.

Lưu Ư:  V́ là Tuần Thánh Mẫu nên Quán của Giáo Xứ tạm đóng cửa.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Ba ngày 15/8/2017, Giáo Hội long trọng mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng-Buộc.  Do đó Giáo Xứ sẽ có các thánh lễ như sau:

+Thứ Hai:  6:30 chiều thánh lễ vọng tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+Thứ Ba:  8:00 sáng & 6:30 chiều, Thánh Lễ tại thánh đường Giáo Xứ.

Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các thánh lễ trên sốt sắng, đông đủ và chu toàn bổn phận.

Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang Thông Báo

Hằng năm vào ngày 15/8 Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang nhận Mẹ làm bổn mạng.  Vậy Ban Điều Hành Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang kính mời Quư Ông Bà sắp xếp thời giờ đến Thánh Đường Giáo Xứ tham dự Lễ Bổn Mạng vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày Thứ Ba ngày 15/8 để kính Đức Mẹ, cầu nguyện cho hết mọi người trong gia đ́nh được mọi sự an lành.

Sự hiện diện đông đủ của quư ông bà tham dự, để Thánh Lễ được thêm phần sốt sắng.

Trân Trọng Kính Mời,

Hội Trưởng Trần Thị Thoa

Thông Báo ngày Khai Giảng

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua và trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô xin thông báo:  Chương tŕnh sinh hoạt Đoàn Thiếu Nhi và Giáo Lư-Việt Ngữ niên khóa 2017 -2018 sẽ Khai Giảng vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 8 năm 2016 như sau:

10:00 giờ sáng Thánh Lễ và Nghi Thức Sai Đi.

11:30 giờ sáng Chương tŕnh Khai giảng tại Hội trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

Xin cám ơn sự cộng tác của quư Phụ huynh và xin Thiên Chúa luôn ban ơn lành cho gia đ́nh quư vị.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua – Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên 2017

Đại Nhạc Hội “Mùa Thu Cao Nguyên 2017” do Giáo Xứ tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2017 nhằm mục đích để gây quỹ hằng năm cho Giáo Xứ.

 Buổi Đại Nhạc Hội “Mùa Thu Cao Nguyên” năm nay có thành phần ca sĩ nổi tiếng: Mai Thiên Vân, Ánh Minh, Mai Tiến Dũng, Khải Đăng và MC Nguyễn Ngọc Ngạn cùng với Ban Nhạc Brotherz. Chương tŕnh được bắt đầu từ 6 giờ 30 chiều tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

Ban Tổ Chức xin kính mời quư ông bà anh chị em trong giáo xứ nhiệt t́nh ủng hộ bằng cách sắp xếp thời giờ vào ngày kể trên đến tham dự buổi Đại Nhạc Hội đông đủ.  Các giá vé như sau:

+ Vé Ủng hộ:  $65.00

+ Vé Đồng hạng:  $45.00

+ Vé Trẻ Em (từ 2 tuổi-10 tuổi): $20.00

Chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 6/2017 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (4/6/2017)       $5,014.75

  +Bỏ Giỏ CN (11/6/2017)     $4,608.36

  +Bỏ Giỏ CN (18/6/2017)     $3,804.18

  +Bỏ Giỏ CN (25/6/2017)     $5,501.50

        Tổng Cộng (1):           $18,928.79

2.  Quán:

  -Giáo Khu Fatima                $6,826.00

  -Giáo Khu Đồng Tiến           $3,119.00

  -Giáo Khu Phaolô                $3,416.00 

+Nhân Danh                        $3,352.00 

+Bia Các Khu                       $   280.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                $   200.00 

+Dùng HT Thánh Giuse         $   400.00

+Ḥm Khấn                         $   179.25

+Quảng Cáo                        $   920.00

        Tổng Cộng (2):           $18,692.25    

  Tổng Số Thu (1) & (2):  $37,621.04

Phần Chi:

  +Lương Hai Cha/Hưu Trí           $4,833.07

  +Lương Văn Pḥng                   $2,091.51

  +Food and Gas cho 2 Cha         $   496.93    

  +Các Loại Thuế                        $1,046.00

  +Nước Uống                            $     57.48     

  +Ga Điện, Nước                       $5,199.06

  +Kitchen Supplies                     $   936.40

  +Office Supplies                       $   930.23    

  +Điện Thoại, Cable & Internet   $   372.91       

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                $3,983.00

  +Food Ngày Hiền Phụ               $3,634.01

  +Maintenance Supplies             $3,314.08

  +Thầy Sáu Tĩnh Tâm                 $   620.00

  +Thực Phẩm Các Khu- Quán Ăn

     *Giáo Khu Fatima                  $1,543.45  

     *Giáo Khu Đồng Tiến             $1,575.49

     *Giáo Khu Phaolô                  $   606.01

  +Địa Phận

        *Cathedraticum                        $5,708.00  

        *Catholic School Assistance  $2,821.00

        *Seed of Hope                    $   372.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ    $1,993.17

        *Worker Comp.                  $     52.08

  *Học Bổng Trường Công Giáo    $   595.00

  +Bank Charge                          $       2.00

             Tổng Cộng Chi:  $42,782.88 

THÔNG BÁO LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG CỦA GIÁO XỨ

Niên Khóa 2017 - 2018

Lớp Giáo Lý Dự Tòng thuộc giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado Sẽ khai giảng ngày 10/9/2017 lúc 9:30 sáng tại lầu hai phòng số 222 Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.  Lớp này sẽ bế giảng ngày 18/03/2018.

Quý vị nào muốn tìm hiểu về đạo Thiên Chúa và Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo,  Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ (303)-431-0382, hoặc phó tế Lorensô Ngô Thế Tòng, điện thoại  di động số (303)-428-6400.  Quý học viên nào không có phương tiện, hay vì lý do chính đáng không thể đến lớp học được, sẽ có Giáo Lý Viên đến tận nhà giúp đỡ học đạo.

Học viên tham dự đầy đủ mỗi Chúa nhật hai giờ trong suốt khóa học 25 tuần sẽ được  lãnh nhận các phép Bí tích khai tâm Kitô Giáo: đó là phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Thêm Sức trong Thánh Lễ đêm Vọng Phục Sinh Thứ Bẩy ngày 31/03/2018.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, ban cho Ông bà anh chị em sức khoẻ, bình an và dẫn đưa chúng ta trong chân lý của Người.

Giáo Khu Fatima Mừng Bổn Mạng

Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima trân trọng kính mời:

+Hai Cha Chánh và Phó Xứ, Giáo Xứ NVCTTĐVN

+Hai Thầy Phó Tế

+Hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh

+Quư Vị Trưởng Khu và Ban Chấp Hành các Giáo Khu

+Các Trưởng Ban Ngành và Đoàn Thể

+Quư Ông Bà và Anh Chị Em thuộc Giáo Khu Fatima

Đến tham dự thánh lễ mừng bổn mạng, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15/8 hằng năm.  V́ năm nay kính vào ngày Thứ Ba, nên Giáo Khu đă xin Cha Chánh Xứ được mừng vào Thứ Bảy ngày 12/8/2017, lúc 10 giờ sáng, tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Vậy chúng con xin kính mời Quư Cha, Quư Thầy, cùng toàn thể Quư Vị bớt chút thời giờ tới tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho những người trong Giáo Khu đă qua đời và cho mọi người được b́nh an, mạnh khoẻ.

Sau Thánh Lễ Giáo Khu chúng con kính mời Quư Cha, Quư Thầy cùng toàn thể Quư Vị quá bộ sang Hội Trường Thánh Giuse dùng bữa thanh đạm với Giáo Khu chúng con.

Sự hiện diện của Quư Cha, Quư Thầy cùng toàn thể quư vị là niềm vinh dự cho Giáo Khu chúng con.  Chúng con mong được đón tiếp Quư Cha, Quư Thầy cùng toàn thể Quư Vị.

Trân Trọng Kính Mời,

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima

Trưởng Khu Nguyễn Đức Cầu

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ kêu mời quư Phụ huynh, quư bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có ḷng yêu mến trẻ em, muốn tham gia trực tiếp vào công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ cũng như duy tŕ trật tự, giúp các em học sinh thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc:

+ Thầy Nguyễn Thái Ninh, Hiệu trưởng (303) 241-4533

+ Thầy Phạm Hùng , Hiệu phó đặc trách Giáo Lư (303) 913-6503 

+ Cô Nguyễn Phạm Hoàng Yến, Hiệu phó đặc trách Việt Ngữ (720) 254-6643

+ Thầy Kiều Trí Phương, Hiệu phó đặc trách Giám Luật (303) 803-4369

Trường rất mong nhận được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quư vị để công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ và trật tự trong trường, đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

  Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Đóng Góp cho Qũy ACA

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA (Archbishop Catholic Appeal của Địa Phận) để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đă gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $35,247.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đ́nh sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong b́ đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số kư danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn pḥng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 5 cho đến hết tháng 8/2017.  Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Lớp Điều Hoà Sinh Sản

Lớp Điều Hoà Sinh Sản (NFP) ghi danh on-line: www.ccli.org Xin liên lạc trực tiếp A/C Dũng/Diễm: 720-212-3918 để biết các chi tiết như: ngày khai giảng, giờ và nơi học.

*Tổng Giáo Phận đ̣i buộc các Anh Chị muốn lập Phép Hôn Phối tại Denver ghi danh và hoàn tất cả 3 lớp: Dự Bị Hôn Nhân, Điều Hoà Sinh Sản và Một-Ngày Học Hỏi & Tĩnh Tâm trước ngày cưới. (theo Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001 Handbook).

Cửa Thánh Tại Nhà Thờ Our Lady of Fatima

Để kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Tổng Giám Mục Aquila đă mở cửa năm thánh tại Nhà Thờ Our Laday of Fatima từ ngày 23/10/2016 đến ngày 14/10/2017.

Để được lănh ơn Toàn Xá phải hội đủ những điều kiện như sau:

+Xưng Tội trong ṿng 20 ngày trước và sau ngày đi viếng nhà thờ Fatima

+Rước Lễ mỗi ngày

+Cầu Nguyện theo ư Đức Thánh Cha

+Tham gia những việc làm cho Ơn Toàn Xá như sau:

  *Viếng nhà thờ Our Lady of Fatima in Lakewood (1985 Miller St., Lakewood, CO  80215) như là một người đi hành hương.

  *Lần Chuỗi Mân Côi lúc 6:30 chiều mỗi Thứ Năm hoặc mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng tại Nhà Thờ .

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2018

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2018.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn.

+ Chúa Nhật 6/8/2017          Giáo Xứ Nghỉ Quán

+ Chúa Nhật 13/8/2017        Giáo Khu Thánh Gia

Giáo Khu Đức Mẹ HCG Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.  Ẩn Danh                    $  20.00

2.  Bà Liêm                     $  50.00

3.  A. Quư                      Nước Lạnh, Nước Ngọt

4.  ÔB Ái                  $  40.00

5.  ÔB Đạo Quyên           $100.00

6.  ÔB Hoàng Gia Viễn     $  50.00

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng xin được tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă ủng hộ  và hy sinh thời giờ, công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Trưởng Khu Trương Văn Lợi

Tĩnh Tâm SEED (Search, Embark, Experience, Develop)

Tĩnh tâm SEED được bắt đầu từ năm 2005 và đă trở thành một trong 3 mục vụ chính của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC-USA (Thao Luyện Nhẹ Nhàng, Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân, Tĩnh Tâm S.E.E.D).  Tĩnh Tâm SEED được áp dụng theo linh đạo Thánh Inhaxio bằng cách phối hợp tĩnh tâm và trại hè, rất phù hợp với tính cách trẻ trung của giới trẻ để giúp các em cảm nghiệm Chúa trong mọi sự qua cầu nguyện, vui chơi và học hỏi với thiên nhiên, sống trong t́nh gia đ́nh, bạn bè và cộng đoàn...

Nhóm Đồng Hành Denver sẽ tổ chức tĩnh tâm SEED cho các em từ 6 đến 17 tuổi, dưới sự hướng dẫn của các SEED Ministry leaders và Cha John Lân Trần, SJ.

Thời gian: Ngày 11-13 tháng 8 năm 2017 (từ 5:30 chiều Thứ Sáu đến 2:00 chiều Chúa Nhật)

Địa điểm  Tại YMCA Camp Shady Brook,  Deckers, Colorado.

Điều kiện: Cần ít là một phụ huynh ghi danh cùng đi tham dự với con ḿnh

Lệ phí cho mỗi người tham dự là $130.

Để biết thêm chi tiết xin quư vị liên lạc trực tiếp với:

Thiết Nguyễn: 720-205-0505    hoặc    Đức Phạm: 303-960-7507

Xin vào trang mạng để ghi danh https://goo.gl/forms/F8LoilZi0QnXUtbE3

Questionnaire website:  https://goo.gl/forms/rpcNGS05DxIQ6x7z2 (xin hoàn thành phần này

cùng lúc ghi danh HOẶC sau khi ghi danh cũng được)

Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 5 năm 2017

Rao Hôn Phối

1.    Anh Phanxicô X. Lâm Phạm Hải Đăng con Ông Lâm Văn Hải và Bà Phạm Thuư, Broomfield, CO sắp thành hôn với Chị Têrêsa Huỳnh Thị Như Quỳnh con Bà Đặng Thị Út, Loveland, CO (3)

2.    Anh Giuse Nguyễn Công Phi con Ông Nguyễn Hiệp và Bà Tạ Thúy Hương, Arvada, CO sắp thành hôn với Chị Maria-Martha Nguyễn Thị Thanh Hồng con Ông Nguyễn Tuân và Bà Phạm Khánh, Lakewood, CO 80226. (3)

Ai biết các anh chị trên có ngăn trở không thể tiến tới hôn nhân được xin báo cho Cha Chánh Xứ biết.  Chân thành cám ơn.

Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ HCG Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mới nhận tin:

Chị Maria Phạm Ngọc Thủy là phu nhân của Anh Trần Phú Hổ và là con của Bà Quả Phụ Phạm Ngọc Liêm mới được Chúa gọi về, hưởng dương 54 tuổi.  Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thành kính phân ưu đến Anh Hổ, các Con và Bà Quả Phụ Phạm Ngọc Liêm cùng thân bằng quyến thuộc.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Chị Maria Thủy về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thán Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng của Chị đă được tổ chức tuần qua.  Xin quư ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Chị Maria Thủy.