Bản Tin Mục Vụ Số 1339
ngày 28 tháng 5 năm 2017

Hội Tương Trợ Thông Báo

Hằng năm vào ngày 31/5 Giáo Hội kính Đức Mẹ Thăm Viếng là bổn mạng của Hội.  Nhưng là v́ ngày thường quư Hội Viên không thể tham dự thánh lễ đông đủ được, v́ thế Ban Điều Hành của Hội đă xin Cha Chánh Xứ cho hội được mừng vào Lễ Chúa Nhật ngày 4/6/2017, nhằm vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 8 giờ sáng.

Vậy chúng tôi kính mời quư Hội Viên Hội Tương Trợ Bác Ái, tới thánh đường của Giáo Xứ để mừng bổn mạng.  Sau Thánh Lễ, xin kính mời quư vị sang Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh để dự bữa tiệc nho nhỏ để mừng bổn mạng của Hội.

Trân Trọng Kính Mời,

TM. Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ

Trưởng Hội Trần Văn Tài

Lời Cảm Tạ

Trường Giáo Lư Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô chân thành cảm ơn ông trưởng khu và quư vị trong khu Thánh Tâm đă giúp cung cấp bữa tiệc cuối năm cho trường tuần qua.  Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều Ơn lành hồn xác xuống toàn thể quư vị.

Hiệu Trưởng Nguyễn Thái Ninh

Rước Kiệu Mẹ

Chúa Nhật ngày 4/6/2017, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 2 giờ chiều Giáo Xứ St. Peter and Paul tổ chức buổi Rước Kiệu Mẹ, đọc kinh bắt đầu từ nhà thờ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  đến nhà thờ St. Peter and Paul (3900 Pierce St., Wheat Ridge, CO  80033).  Sau Kiệu Mẹ tại nhà thờ St. Peter and Paul sẽ có tiệc trà.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự cuộc tôn nghinh Đức Mẹ với các Giáo Xứ bạn.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria chúc lành và ban muôn hồng ân xuống cho mọi gia đ́nh quư vị.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 7/5/2017, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 30/4/2017.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Thông Báo

Sau khi thảo luận và hỏi ư kiến của quư đoàn viên và đi đến quyết định cuối cùng của Cha Chánh Xứ Louis M. Phạm Hữu Độ, CMC, Ban Trị Sự của Đoàn cho nhiệm kỳ 2017-2019 như sau:

Đoàn Trưởng:  Giuse Nguyễn Xuân Tiến

Đoàn Phó Nội Vụ:  Gioan Baotixita Trần Đức Trung

Đoàn Phó Ngoại Vụ:  Phêrô Trần Ngọc Hùng

Đoàn Phó Tuyên Huấn:  Giuse Nguyễn Hoàng Long

Thư Kư:  Giuse Nguyễn Văn Thống

Thủ Quỹ:  Đaminh Vũ Thanh Thiên

Kính xin quư anh và quư ông đến tham dự giờ chầu Thánh Lễ vào Thứ Sáu đầu tháng Sáu.  Trong Thánh Lễ sẽ có nghi thức Ban Trị Sự dâng ḿnh cho Thánh Tấm Chúa Giêsu.

Đoàn LMTT xin chân thành cám ơn quư anh và quư ông.

Đoàn Trưởng Giuse Nguyễn Xuân Tiến

Tổng Kết Bữa Tiệc Công Đức 2017

Ban Tổ Chức Tiệc Công Đức “Mẫu Tâm” 2017 xin được báo cáo chi thu của Bữa Tiệc Công Đức: 

+Thu Vô: 

-Tổng Số Bàn và Người Đi Lẻ       $26,850.00

-Ủng Hộ trước và sau Bữa Tiệc     $11,120.00

-Bán Bia                                    $  1,420.00

-Tượng                                      $  1,300.00

-Đấu Giá Bức Tranh                    $  1,000.00

Tổng Số Thu:              $41,690.00

+Chi Ra:

-Mua Thực Phẩm                        $7,296.33

-Bia/Rượu Đỏ/Ngọt/Lạnh             $1,081.55

-Ca Sĩ, Hotel, Ban Nhạc               $6,358.00

Máy Bay, Âm Thanh

-Hoa Trang Trí                           $   234.00

              Tổng Số Chi:               $14,969.88

             Số C̣n Lại:                 $26,720.12

Ban Tổ Chức Tiệc Công Đức Xin Tri Ân

Thay mặt Ban Tổ Chức bữa Tiệc Công Đức ngày 13 tháng 5 năm 2017 vừa qua, Hội Đồng Mục Vụ chúng con xin chân thành cám ơn quư Cha, quư Thầy Phó Tế, Nhóm Đồng Tâm, Hội Đồng Tài Chánh, các Giáo Khu, các Ban Ngành, các Hội Đoàn cùng toàn thể quư cụ, quư  ông bà, anh chị em trong và ngoài giáo xứ đă nhiệt t́nh giúp đỡ, ủng hộ và tham dự bữa tiệc vừa qua để chúng ta cùng nhau góp công, góp của, góp tài năng Chúa ban hầu xây dựng giáo xứ. 

Một công tác lớn lao như vậy, nếu không có sự đóng góp, hy sinh lớn lao của rất nhiều người th́ không sao thành công được, v́ thế chúng con xin ghi ơn cách riêng quư ân nhân đă ủng hộ hiện kim và hiện vật, Nhóm Đồng Tâm, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố, quư thầy cô Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua, Nhóm Dấu Chân, CĐ Thiên Ân, Ban Âm thanh – Ánh sáng, Ban Trật tự, Ban Vệ sinh – Rửa chén, Quư Anh Chị Em trong ban ẫm thực đă phục vụ bửa tiệc. Và những cá nhân âm thầm phục vụ đă t́nh nguyện làm việc, giúp đỡ trong các ngày trước, trong và sau bữa tiệc vừa qua.  

Dù đă cố gắng rất nhiều, nhưng chắc rằng Ban Tổ Chức không sao tránh được những thiếu sót trong việc tổ chức bữa tiệc này, v́ thế chúng con xin toàn thể quư vị niệm t́nh tha thứ.  Ban Tổ Chức xin đón nhận những ư kiến xây dựng của quư vị ngơ hầu các tổ chức trong tương lai sẽ c̣n đem lại nhiều kết quả mỹ măn hơn nữa cho giáo xứ chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống trên quư Cha, quư Thầy và quư vị cùng gia đ́nh. 

Thay Mặt Ban Tổ Chức,

Trịnh Ngọc Long

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 4/2017 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (2/4/2017)             $5,107.47

  +Bỏ Giỏ CN (9/4/2017)             $5,675.31

  +Bỏ Giỏ CN (16/4/2017)           $7,998.27

  +Bỏ Giỏ CN (23/4/2017)           $5,307.00

  +Bỏ Giỏ CN (30/4/2017)           $5,586.00

             Tổng Cộng (1):           $29,674.05

2.  Quán:

  -Giáo Khu Phaolô                      $6,792.00

  -Giáo Khu Phêrô                       $5,927.00

  -Giáo Khu Giuse                        $6,425.00

  -Giáo Khu Lộ Đức                      $6,453.00

+Nhân Danh                              $27,789.00

+Bia Các Khu                             $     476.00

+Quảng Cáo Bản Tin                  $     600.00

+Ḥm Khấn                               $     400.00

+Ủng Hộ                                   $     140.00

              Tổng Cộng (2):           $55,002.00    

Tổng Số Thu (1) & (2):            $84,676.05

Phần Chi:

1.         Các Khu Chi:

+Khu Phaolô                           $1,849.85

+Khu Phêrô                              $0.0

+Khu Giuse                              $2,416.28

+Khu Lộ Đức                           $1,451.94

2.   Chi Hàng Tháng:

  +Lương Hai Cha/Hưu Trí           $4,833.07

  +Lương Văn Pḥng                  $2,091.51

  +Food and Gas cho 2 Cha         $   489.78  

  +Các Loại Thuế City & State       $1,913.00

  +Đổ Rác Giáo Xứ                     $   398.41  

  +Ga Điện, Nước                       $4,530.67

  +Maintenance Supplies             $3,455.29

  +Điện Thoại, Cable & Internet   $   682.50  

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                $3,983.00

  +Thuê Máy Copy/Church Supply$   673.62

  +Kitchen Supplies                     $   734.79

+Địa Phận

  *Cathedraticum                              $5,708.00  

        *Catholic School Assistance  $2,821.00

        *Seed of Hope                    $   372.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ    $1,993.17

        *Worker Comp.                  $     52.08

  *Học Bổng Trường Công Giáo    $   595.00

  +Bank Charge                          $       2.00

                   Tổng Cộng:           $35,328.89

Đóng Góp cho Qũy ACA

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA (Archbishop Catholic Appeal của Địa Phận) để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đă gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $35,247.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đ́nh sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong b́ đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số kư danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn pḥng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 5 cho đến hết tháng 8/2017.  Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Hội Đền Tạ Thông Báo

Ban Chấp Hành Hội Đền Tạ xin thông báo đến toàn thể Hội Viên ngày 4/6/2017 sẽ có buổi đọc kinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh pḥng 213 vào lúc 10 giờ sáng.  Sau giờ kinh sẽ có giờ chầu thánh thể tại Thánh Đường Giáo Xứ. Xin chân thành kính mời toàn thể quư vị và quư hội viên cùng tham dự và cầu nguyện chung.

TM/Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Ban Chấp Hành

Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2017

Đoàn Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2017 tại Nhà Ḍng Đồng Công, Missouri, do người trong Giáo xứ tổ chức, phục vụ bất vụ lợi, công khai tài chính.

+Đi: 4:30 sáng Thứ Tư ngày 2 tháng 8, 2017 tại sân nhà thờ GX.

+Về: 5:00 sáng Chúa Nhật 6 tháng 8, 2017 tại khu lều của Đoàn Hành Hương Ngày Thánh Mẫu ở Nhà Ḍng.

+Lệ phí: 200đ00/người gồm tiền xe Bus Coach đi về và ở trong lều lớn.

Ban Tổ chức sẽ làm việc tại Hội trường Thánh Giuse vào các ngày Chúa Nhật ngày 30/4/2017 và ngày 7/5/2015 từ 9:00am đến 12:00pm hay liên lạc với chị Nguyễn Xuân Hồng, số phone (720) 216 7336, số phone (303) 934 0501 hay anh Vũ Thanh Thiên (720) 216 3903 , chị Nguyễn Xuân Tâm (303) 523 8127

Làm Đẹp Vườn Hoa Thánh Đường Giáo Xứ

Mùa Hè sắp đến, Giáo Xứ xin kêu gọi quư Giáo Khu, quư Hội Đoàn cùng những người thiện chí đến làm cỏ, bón phân, trồng hoa tô điểm thêm màu sắc trong khuôn viên thánh đường Giáo Xứ.

Sự hy sinh cộng tác của quư Giáo Khu, quư Hội Đoàn cùng những người thiện chí sẽ làm cho Giáo Xứ thêm gọn gàng sạch sẽ, tươi mát và đẹp mắt hơn.

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Danh Sách Ủng Hộ Tiệc Công Đức

Giáo Xứ chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ hiện kim cho tiệc công đức:

1.     AC Hoài Tom Sign                 3 Banners

2.    Thầy Cô Đặng Phi Hùng         $   100.00

3.    Thầy Cô Lê Văn Tâm              $   100.00

4.    ÔB Trịnh Ngọc Long               $   200.00

5.    Ẩn Danh                               $   100.00

6.    AC Long Hoa                         $     50.00

7.    ÔB Nguyễn Ngọc Tiến            $   100.00

8.    ÔB Nhung Nga                      $1,000.00

9.    Chị Nguyễn Tâm                    $   100.00

10. Bà Cố Khang                         $     50.00

11. ÔB Nguyễn Lộc                     $   100.00

12. Bà Cố Kiêm                           $   100.00

13. Ẩn Danh                               $   100.00

14. ÔB Định Diễm                        $   100.00

15. ÔB Lê Thiết                           $     50.00

16. Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang   $   150.00

17. AC Ngọc & Kim Mai                $1,000.00

18. ÔB Nguyễn Quỳ                     $   100.00

19. ÔB Cố Đỗ Ngọc Ḥa               $   100.00

20. ÔB Lê Văn Thành                   $   100.00

21. ÔB Tống Đ́nh Thỉnh              $   100.00

22. ÔB Đặng Ngọc Thạch             $   100.00

23. Bà Bùi Thị Huyện                   $   100.00

24. ÔB Măo & AC Tŕnh Vy           $1,000.00

25. ÔB Phạm Ngọc Liêm              $   100.00

26. Ẩn Danh                               $   500.00

27. AC Vũ Hùng                          $   200.00

28. Ẩn Danh                               $   100.00

29. ÔB Nguyễn Ninh-Lộc              $   100.00

30. Thầy Cô Ngô Thế Ṭng          $   100.00

31. AC Sơn Thủy                         $   500.00

32. ÔB Lê Tuyến                         $   100.00

33. Bác Tài                                 $   100.00

34. Anh Dương Minh Chí              $   500.00

35. AC Thân Văn Thanh               $   200.00

36. ÔB Lê Văn Thăng                   $1,000.00

37. AC Trinh & Hà                       $   100.00

38. AC Chương Minh                    $   200.00

39. ÔB Nhi                                 $   120.00

40. ÔB Lê Văn Dậu                      $   100.00

41. Family Medical Supply            $1,000.00

42. Ẩn Danh                               $     40.00

43. Cô Kiều Loan                         $   100.00

44. AC Thomas & Tri Nguyễn        $   200.00

45. Ẩn Danh                               $   100.00

46. Ẩn Danh                               $     50.00

47. Ấnh Danh                              $   100.00

48. Bán CD-Ủng Hộ Lại                $   460.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống trên gia đ́nh và quư vị.

Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân Thông Báo

Giáo Xứ sẽ có khóa Hội Thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân dành cho các cặp vợ chồng từ ngày 14 đến 16 tháng 7, 2017, tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh với chương tŕnh sau:

+Thứ Sáu:  ngày 14/7/2017

6:00 chiều-9:30 tối: Hội Thảo và có Bữa Ăn Tối

+Thứ Bảy: ngày 15/7/2017

8:00 sáng-9:30 tối:  Hội Thảo và có 3 Bữa Ăn

+Chúa Nhật: 16/7/2017

8:00 sáng-4:00 chiều:  Hội Thảo và có 2 Bữa Ăn

***Lệ Phí

Mọi chi tiết về khóa và ghi danh xin liên lạc với Anh Chị Nguyễn Trung Thiện & Lê Hoàng Yến số điện thoại sau: 303 214-8891 (Thiện) hay 303 283-0570

Email:thienhy3@gmail.com

Ghi Danh on-line: http://www.ctdshn.donghanh.org

Lớp Điều Hoà Sinh Sản

Lớp Điều Hoà Sinh Sản (NFP) ghi danh on-line: www.ccli.org Xin liên lạc trực tiếp A/C Dũng/Diễm: 720-212-3918 để biết các chi tiết như: ngày khai giảng, giờ và nơi học.

*Tổng Giáo Phận đ̣i buộc các Anh Chị muốn lập Phép Hôn Phối tại Denver ghi danh và hoàn tất cả 3 lớp: Dự Bị Hôn Nhân, Điều Hoà Sinh Sản và Một-Ngày Học Hỏi & Tĩnh Tâm trước ngày cưới. (theo Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001 Handbook).

Cửa Thánh Tại Nhà Thờ Our Lady of Fatima

Để kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Tổng Giám Mục Aquila đă mở cửa năm thánh tại Nhà Thờ Our Laday of Fatima từ ngày 23/10/2016 đến ngày 14/10/2017.

Để được lănh ơn Toàn Xá phải hội đủ những điều kiện như sau:

+Xưng Tội trong ṿng 20 ngày trước và sau ngày đi viếng nhà thờ Fatima

+Rước Lễ mỗi ngày

+Cầu Nguyện theo ư Đức Thánh Cha

+Tham gia những việc làm cho Ơn Toàn Xá như sau:

  *Viếng nhà thờ Our Lady of Fatima in Lakewood (1985 Miller St., Lakewood, CO  80215) như là một người đi hành hương.

  *Lần Chuỗi Mân Côi lúc 6:30 chiều mỗi Thứ Năm hoặc mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng tại Nhà Thờ .

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2017

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2017.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Đoàn Thiếu Nhi Chào Tạm Biệt Cha Tân Văn

Cha Văn Yêu Mến, Cám ơn Cha bao năm qua đă gắn bó qua việc làm, cầu nguyện, và giúp đỡ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con. Chúng con rất vui và hạnh phúc khi có Cha là Tuyên Úy của Đoàn.  Cha là một người nhân lành, có đầy ḷng thương xót cho mọi người và cho Thiếu Nhi chúng con. Cha đă biểu lộ t́nh cảm đặc biệt qua nụ cười và tṛ chơi cho các em Ấu, Thiếu, Nghĩa, và Hiệp trong các Thánh Lễ, buổi tinh tâm, và trại hè. Cha rộng ḷng và nhiệt t́nh giúp các em từ việc nhỏ cho đến việc lớn không lời than trách hay từ chối. Cha lúc nào cũng có nụ cười trên môi lúc nói chuyện với Thiếu Nhi và Giáo Dân, và làm cho ai cũng thấy gần gũi và ấm cúng. Cha đă dùng t́nh yêu của Chúa Giêsu và làm gương sáng cho Thiếu Nhi chúng con, đễ chúng con noi gương và truyền bá t́nh yêu Chúa cho mọi người.

Không còn lâu nữa là Cha sẽ chuyển đi Giáo Xứ khác. Chúng con mong Cha có thể ở với chúng con thêm lâu nữa nhưng ư Chúa chưa cho nên Cha sẽ phải rời khỏi chúng con. Nhưng chúng con coi đây là tạm biệt và sẽ gặp lại Cha trong tương lai. Chúng con chúc Cha trên đường truyền bá đức tin thành công va sáng lạng. Xin Cha cũng cầu nguyện cho chúng con luôn. Cám Ơn Cha."

Giáo Khu Thánh Tâm Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm chân thành tri ân đến quí ông bà và anh chị em, đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua ngày 21 tháng 5, 2017.

1.        A/C Ngọc Kim Mai         $200, chè, bánh ngọt đủ loại

2.        Ẩn danh                       Nước ngọt, nước lạnh

3.        Cô Lư Thân                  Bao nếp

4.        Cô Ái                           Bánh cam

5.        Cô Dung                       Bánh bột lọc

6.        Kim Anh                     Cà phê, Thái tea

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm cũng không quên tri ân đến tất cả quy vị trong cũng như ngoài Giáo Khu, đă hy sinh thời giờ và công sức đến giúp Giáo Khu thành công thật tốt đep.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo VN ban muôn ơn lành cho quí vị và gia đinh.

TM. Ban Chấp Hành Khu Thánh Tâm,

Trưởng Khu Trần Bá Trọng

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn.  

+Chúa Nhật 4/6/2017       Giáo Khu Fatima

+Chúa Nhật 11/6/2017         Giáo Khu Đồng Tiến

Tĩnh Tâm SEED (Search, Embark, Experience, Develop)

Tĩnh tâm SEED được bắt đầu từ năm 2005 và đă trở thành một trong 3 mục vụ chính của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC-USA (Thao Luyện Nhẹ Nhàng, Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân, Tĩnh Tâm S.E.E.D).  Tĩnh Tâm SEED được áp dụng theo linh đạo Thánh Inhaxio bằng cách phối hợp tĩnh tâm và trại hè, rất phù hợp với tính cách trẻ trung của giới trẻ để giúp các em cảm nghiệm Chúa trong mọi sự qua cầu nguyện, vui chơi và học hỏi với thiên nhiên, sống trong t́nh gia đ́nh, bạn bè và cộng đoàn...

Nhóm Đồng Hành Denver sẽ tổ chức tĩnh tâm SEED cho các em từ 6 đến 17 tuổi, dưới sự hướng dẫn của các SEED Ministry leaders và Cha John Lân Trần, SJ.

Thời gian: Ngày 11-13 tháng 8 năm 2017 (từ 5:30 chiều Thứ Sáu đến 2:00 chiều Chúa Nhật)

Địa điểm  Tại YMCA Camp Shady Brook,  Deckers, Colorado.

Điều kiện: Cần ít là một phụ huynh ghi danh cùng đi tham dự với con ḿnh

Lệ phí cho mỗi người tham dự là $130.

Để biết thêm chi tiết xin quư vị liên lạc trực tiếp với:

Thiết Nguyễn: 720-205-0505    hoặc    Đức Phạm: 303-960-7507

Xin vào trang mạng để ghi danh https://goo.gl/forms/F8LoilZi0QnXUtbE3

Questionnaire website:  https://goo.gl/forms/rpcNGS05DxIQ6x7z2 (xin hoàn thành phần này

cùng lúc ghi danh HOẶC sau khi ghi danh cũng được)

Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 5 năm 2017